Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager Behandelzaken VGZ - Ingevuld

Amsterdam

03-05-2022

Interim Manager Behandelzaken VGZ

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Doorgaan op de ingeslagen weg in het verstevigen van de basis voor een betere samenwerking tussen behandelfunctie en lijnorganisatie.

Organisatie

Cordaan is de grootste zorgaanbieder voor thuiszorg, GGZ, VVT, VGZ, jeugd en paramedische/revalidatiezorg in Amsterdam en omstreken. De organisatie is er voor iedereen die gedurende kortere of langere tijd ondersteuning of zorg nodig heeft, vanuit het streven mensen zo lang mogelijk te ondersteunen in hun zelfstandigheid: thuis of binnen een woonvoorziening van Cordaan. Cordaan biedt met 5.400 medewerkers en 2.000 vrijwilligers aan 20.000 mensen zorg vanuit 120 locaties en 60 wijkzorgteams in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep.

Voor één van de negen domeinen, verstandelijk gehandicaptenzorg, zoeken wij per 30 mei een ervaren interim Manager Behandelzaken die op de ingeslagen weg doorgaat in het verstevigen van de samenwerking tussen behandelaren en lijnorganisatie.

Verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ)
Cordaan is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking: van jong tot oud, van licht tot zeer ernstig verstandelijk beperkt, met of zonder bijkomende andere beperkingen. Thuis of in een gezin, op zichzelf wonend of in een speciale woonvoorziening. Op school, in een dagcentrum of in een vrij bedrijf.

Behandeling en expertise VGZ
Cordaan heeft een team behandeling en expertise met Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), gedragsdeskundigen, fysio-, oefen-, ergo-, hydro-, of muziektherapeuten en logopedisten. Veelal academische geschoolde collega’s met een grote passie voor hun vak en een hoge mate van zelfstandigheid. Het ziekteverzuim is laag en de intrinsieke motivatie is groot. Wel bestaat de behoefte aan meer duidelijk in werkprocessen en sturing hierin.

De afgelopen periode is een analyse opgesteld van de knelpunten en zijn verschillende thema’s benoemd waarop veranderingen en verbeteringen worden doorgevoerd – dit is ‘work in progress’ waar de gezochte interimmer een belangrijke rol in speelt. Ook wordt de komende periode, met ondersteuning van een externe partij, gekeken naar de positionering van de behandeldienst in de organisatie.

Wij zijn nu op zoek naar een ervaren interimmanager die in deze fase ervoor zorgt dat ‘de winkel blijft draaien’, terwijl deze ‘verbouwd’ wordt. De koers is voor een groot deel bepaald en veranderingen moeten succesvol worden doorgevoerd en begeleid.

Opdracht

Als interim Manager Behandelzaken geef je integraal leiding aan ongeveer 100 behandelaars binnen de (para)medische disciplines en gedragsdeskundigen in de sector. Je bent verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering en borging van kwaliteit van de behandelfunctie.

Belangrijk onderdeel van de opdracht is dat verbeterplannen op verschillende thema’s worden uitgerold en succesvol worden geimplementeerd. Dit behelst bijvoorbeeld randvoorwaardelijke zaken in werkprocessen, financiën, registratie, administratie en HR. Ook de poliklinische dienstverlening en bijbehorende inrichting van (basale) processen is een belangrijk onderwerp wat binnen de opdracht valt. Je zorgt ervoor dat iedereen binnen de behandeldienst weet wat de kaders en processen zijn en zorgt ervoor dat deze aansluiten op het primaire proces. In overleg vertegenwoordig je daarnaast de behandeldienst van Cordaan in externe gremia.

Wie wij zoeken

Voor deze interimopdracht zijn wij op zoek naar een ervaren interimmanager die kennis van, en ervaring heeft met, het leidinggeven aan professionals binnen een behandeldienst. Er wordt verwacht dat je de dynamiek in deze omgeving goed kent en de context begrijpt waarbinnen behandelaren acteren.

Je brengt slagkracht in de uitvoering en gaat verder op de ingeslagen weg. Het is echter niet enkel op de winkel passen – de winkel wordt zogezegd momenteel verbouwd en sommige keuzes moeten nog worden gemaakt. Het is jouw taak ervoor te zorgen dat de behandeldienst voortgang boekt op de ingezette verbeteringen en verbeteringen worden gevoeld (prettiger werken) en gezien (cijfermatig). Je bent transparant en navolgbaar, een verbinder en weet mensen te stimuleren en enthousiasmeren. Je beschikt over meer dan goede communicatieve vaardigheden en bent in staat mensen te doen bewegen – je hebt gevoel voor verhoudingen en bent organisatiesensitief.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een uitdagende opdracht in een omgeving waarin je het verschil kunt en móet maken. Het aantal uur bedraagt 28 – 32 uur per week. De opdracht vangt 30 mei aan.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de beste interim professional voor deze opdracht te selecteren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen we graag je motivatie (inclusief indicatie van het gewenste tarief en mogelijke vakantieplannen) en een actueel CV via het reactieformulier op onze website. Selectiegesprekken met VOOR vinden plaats in de week van 16 – 20 mei. Datum van mogelijke kennismaking bij Cordaan is woensdagmiddag 25 mei.