Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teamleider Cliëntenadministratie - Ingevuld

Zwolle

15-11-2021

Teamleider Cliëntenadministratie

‘Faciliteert en geeft leiding aan het versterken van vakmanschap. Adviseert van collega’s in het primair proces tot managementteam. Ontwikkelt en implementeert beleid’

RIBW Overijssel is een zorgaanbieder voor ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid om te worden wie je bent. De afgelopen jaren stond vakmanschap centraal om medewerkers te ondersteunen bij hun ontwikkeling en welbevinden zodat zij beter in kunnen spelen op de complexer wordende zorgvraag. De komende jaren staat Stap in de Wijk centraal om mensen zoveel mogelijk vanuit de kracht van de wijk te gaan begeleiden. Om deze bewegingen administratief te ondersteunen is RIBW Overijssel op zoek naar een Teamleider Cliëntenadministratie.

Organisatie

RIBW Overijssel is een grote zorgaanbieder met een breed scala aan ondersteuningsvormen bij mensen thuis (ruim 1500 mensen) en waar gevraagd ook vanuit Beschermd Wonen (860 plaatsen).
Het werkgebied omvat de centrumgemeenten Zwolle, Deventer, Almelo en Enschede.
RIBW Overijssel verleent ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en Forensische Zorg. Daarvoor werken ze samen met meer dan 25 gemeenten in en buiten Overijssel en met diverse zorgkantoren. Er werken ruim 900 medewerkers op zo’n 70 locaties. De jaarlijkse omzet bedraagt ruim 60 miljoen.

RIBW Overijssel zet de begeleidingsvraag centraal en zoekt samen met anderen naar het best passende antwoord en de meest geschikte organisatorische samenwerkingsvorm. De meervoudige problematiek van de cliënten en voortdurende invloed vanuit wet- en regelgeving, diversiteit in financieringsstromen vragen om wisselende samenwerkingscoalities. Zij werkt daarom samen over bestaande organisatie- en bekostigingsgrenzen heen. Op het niveau van de teams in de wijk en op het niveau van de beleidspartners en financiers.

De toekomstdroom van RIBW Overijssel is om 24/7 drempelloze ondersteuning te bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid, samen met hun netwerk en met de samenwerkingspartners. Hiermee bedoelen ze dat mensen met een psychische kwetsbaarheid altijd welkom zijn, met of zonder indicatie. RIBW Overijssel is makkelijk (online) te vinden, je kunt direct bij hen terecht en je kunt eenvoudig van zorgbehoefte veranderen als dat nodig is en weer uitstromen. RIBW Overijssel is een passant in het leven van mensen, het netwerk is blijvend en maakt daarbij ook gebruik van ervaringsdeskundigheid.

RIBW Overijssel is een “platte” organisatie met een eenhoofdig Raad van Bestuur, bewust onderaan het organogram. Cliënten en begeleiders staan bij RIBW Overijssel bovenaan. Al het (denk)werk van bestuurlijke en ondersteunende processen wordt gedaan zodat het begeleiden van mensen met een psychische kwetsbaarheid, zo goed mogelijk gebeurt.

Het werkgebied is verdeeld in vier regio’s die worden aangestuurd door een regiomanager. De regio’s zijn opgedeeld in teams die aangestuurd worden door teammanagers. Zij worden daarbij ondersteund door servicediensten op het gebied van Bedrijfsvoering (waaronder de Cliëntenadministratie valt), Marketing & Communicatie, Mens & Kwaliteit en Bestuursondersteuning.


Over worden wie je bent
RIBW Overijssel staat voor een zorgzame samenleving: waar je kunt worden wie je bent, waarin iedereen kan meedoen en we omzien naar elkaar. De organisatie gelooft in het verlangen van elk mens om zichzelf te ontwikkelen. Niemand is ’af’. Als mens ben je dan ook voortdurend in beweging om te worden wie je bent. Met psychisch kwetsbare mensen worden mensen bedoeld die het zonder ondersteuning even of langdurig niet lukt om mee te doen aan de samenleving.


RIBW Overijssel gelooft daarbij in eigen regie: het vermogen van een mens om zijn eigen leven vorm te geven als het gaat om wonen, werken en sociale contacten. Met zo lang als nodig wordt bedoeld dat herstel een persoonlijk en uniek proces is en daarmee voor elk mens een eigen duur heeft.


Over Vakmanschap
In 2019 heeft RIBW Overijssel het programma Voor Vakmanschap uitgevoerd waardoor ieders vakdeskundigheid kan bijdragen aan de bedoeling van de organisatie. Vakmanschap zorgt ervoor dat medewerkers complexe situaties in het werk weloverwogen aangaan. En dat ze daarbij bereid zijn om de confrontatie met tegenslag, eigen onzekerheid en angst te doorstaan en het lijden van de ander kunnen verdragen. Werken vanuit mogelijkheden, in verbinding en samenwerking met anderen in de samenleving. Met als uiteindelijk doel jezelf overbodig maken in het leven van de cliënt.


Eind 2020 is samen met Effectory het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan. De uitkomsten waren boven hun eigen verwachting. RIBW scoort beter dan gemiddeld in de branche.

Binnen dit programma zijn bij de ondersteunende diensten teamleiders aangesteld om vakteams te leiden, is er een leiderschapstraject ontwikkeld voor alle leidinggevenden van zowel het primair proces als de ondersteunende diensten en hebben ook de vakinhoudelijk teamondersteuners een leertraject gevolgd ter ondersteuning van hun rol in de teams.

RIBW Overijssel is momenteel bestuurlijk en organisatorisch een stabiele organisatie en bevindt zich in een krachtige, positieve flow. De ambitie is dat zo te houden, onder andere door verdere efficiëntie van bestuurlijke en administratieve werkprocessen. In 2020 zijn daartoe alle managers en alle adviseurs ondersteunende diensten die deelnemen aan regio-overleggen getraind in de A3-methodiek. Deze methodiek biedt consistentie en focus bij het realiseren van de strategie. Eind 2020 zijn A3-jaarplannen gemaakt op organisatieniveau en door de regio’s. In 2021 is dit doorontwikkeld door onder andere A3- managementgesprekken.


Over Stap in de Wijk
In 2020 is het programma ‘Stap in de wijk’ gestart om het ambulante aanbod en de werkwijze meer te laten aansluiten bij de individuele wensen van de cliënt. Er is in proeftuinen geoefend. Dit heeft geresulteerd in bredere inzichten omtrent de invoering en verdere invulling van de ondersteuningsvormen en beter inzicht in het cliëntperspectief. Daarnaast is er onderbouwd inzicht ontstaan in benodigde middelen, vaardigheden en financiën nodig zijn voor de ondersteuningsvormen van ‘Stap in de wijk’. Dit verandertraject heeft grote impact op het werk van de begeleiders. Er is dan ook sprake van een cultuurveranderingstraject. Implementatie is gestart in 2021.

Functie

RIBW Overijssel heeft ongeveer drie jaar geleden de omslag gemaakt van zelfsturing naar lijnsturing. Vanuit het team cliëntenadministratie (CA) is destijds een teamleider aangesteld die sturing gaf aan de implementatie van de zorgadministratie rond WMO en WLZ en, samen met een teamcoach, aan de professionalisering van het vakmanschap binnen het team. Het werk op de CA is verdeeld in meerdere aandachtsgebieden: verwerking van zorglegitimaties, mutaties, declaraties, voeding- en wasgeld, onderaannemerschap en het monitoren van de output.

De Teamleider Cliëntenadministratie (CA) is verantwoordelijk voor efficiënte zorg administratieve processen. Op basis van deze administratie wordt het type ondersteuning aan cliënten gelegitimeerd, is helder binnen welke kaders de begeleiding kan plaats vinden, wordt o.a. het Voedings- en Wasgeld aan de cliënten uitbetaald en declareert RIBW Overijssel de kosten bij diverse financierders.

De Teamleider CA wordt aangestuurd door de Manager Bedrijfsvoering / Concern Controller, werkt nauw samen met de Beheerder ONS en de adviseur HR. En daarnaast met het MT, de teamleider Informatisering & Automatisering en Servicepunt, de manager Mens & Kwaliteit en waar nodig met teams in de regio’s.

Als Teamleider CA geef je leiding aan het team van de CA bestaande uit 8 medewerkers (5,5 Fte). Het team is goed op elkaar ingespeeld en vervangt elkaar (deels) bij ziekte en verlof. Samen met hen richt je werkzaamheden zo in dat ieder wordt gevraagd en uitgedaagd op haar talenten.

De opgave voor de Teamleider CA bestaat in ieder geval uit:

  • Gevraagd/ongevraagd ondersteunen en adviseren rond CA van collega’s van het primair proces tot managementteam op basis van vertaling van (landelijke) ontwikkelingen naar impactanalyses, beleid en uitvoering.
  • Leidinggeven aan het team CA zodat de dagelijkse, periodieke en incidentele zorgadministratie tijdig en precies worden uitgevoerd en gecontroleerd.
  • Verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen, samen met het team CA, het servicebureau, het MT en de het primair proces, vertalen en borgen in werkprocessen. Vakmanschap versterken door het activeren van persoonlijke ontwikkeling, ambitie en innovatief vermogen van medewerkers en van het team CA.

Wie wij zoeken

Bovenal ben je iemand met een inspirerend en doorleeft ‘Worden Wie Je Bent’-verhaal. Authentiek, autonoom en zelfverzekerd over wat het leven je tot nu toe heeft gebracht en waar je je naar toe beweegt. Vanuit die zelfkennis ben je een boegbeeld en bewaker van de missie van RIBW Overijssel.

Je bent (gevraagd en ongevraagd) inhoudelijk gesprekspartner binnen de organisatie vanuit dezelfde kernwaarden als RIBW Overijssel: Moedig, Ontwikkelingsgericht, Vol vertrouwen en Integer.

Je vertaalde succesvol (landelijke) ontwikkelingen rond CA naar impactanalyses, beleid en uitvoering. Van nature vind je daarin de samenwerking omdat je graag je collega’s ondersteunt bij het verlichten van de zorgadministratieve werkzaamheden en het automatiseren waar nodig.

Met hetzelfde plezier beantwoord je een vraag vanuit de begeleidingsteams of het MT of spar je met één van je medewerkers CA of een collega teamleider van het servicebureau.

Bij jou gaan de dagelijkse werkzaamheden, beleid bedenken en systemen/processen implementeren hand in hand. Omdat je daarbij planmatig en transparant werkt, faciliteer je dat jouw team en de organisatie de impact van signalen en ontwikkelingen rond CA kan wegen en dat er wordt besloten hoe deze een plek krijgen in de dagelijkse werkprocessen.

Waar nodig spring je bij op de vakinhoud. Maar liever faciliteer je, vanuit jouw helicopterview, dat de juiste inhoud door de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek is. Dat lukt je omdat je toegankelijk bent en anderen daartoe kunt aan te jagen. Daarbij weet je de persoonlijke ontwikkeling en ambitie van de medewerkers CA en van het team als geheel verder te activeren.

Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau met een relevante beroepsopleiding op het gebied van Zorgadministratie. Je kent financiële/administratieve processen in de zorg bijvoorbeeld MO, GGZ, WLZ, WMO, Forensische en/of Jeugdzorg. Je hebt kennis van en ervaring met procesinrichting en geautomatiseerde administratiesystemen.

Je hebt leiding gegeven aan medewerkers in de uitvoering, verbetering en innovatie van administratieve processen vanuit lijn, project- en/of programmamanagement.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Teamleider CA bij RIBW Overijssel is een belangrijke functie in een platte organisatie in beweging. Als sparringpartner van de manager Bedrijfsvoering, je collega’s vanuit het servicebureau, het MT en de Bestuurder, draag je verantwoordelijkheid, krijg je ruimte en kun je veel bereiken. Je komt te werken in een organisatie die de basis op orde heeft en zich in een positieve en krachtige flow bevindt.

De functie van Teamleider CA wordt gewaardeerd in FWG 60 conform de CAO GGZ (max. € 4717,- bruto per maand). Daar komt vakantietoeslag (8%) en eindejaarsuitkering (8,33%) nog bij. Het betreft een functie voor 32 - 36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Kyra Cools is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier. 

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live* gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 18 januari 2022.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen en er wordt een integriteitscontrole uitgevoerd via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op. Een TMA Talenten-analyse maakt deel uit van de procedure.

*Bij alle live gesprekken worden de RIVM-richtlijnen gevolgd.