Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Regiodirecteur West

Leeuwarden

20-01-2020

Regiodirecteur West

Bevlogen en verbindende Regiodirecteur die voortvarend en zakelijk verbeteringen doorvoert

Organisatie

LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) is een trotse en bevlogen organisatie, met een rijke geschiedenis en een belangrijke maatschappelijke functie. In de afgelopen jaren heeft LIMOR een belangrijke plek verworven als specialist in het domein van de Maatschappelijke Opvang (MO) met de methodiek van Situationeel Begeleiden en producten als ‘Housing First’ en ‘Hoarding’.

LIMOR is er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en daardoor moeilijkheden ervaren met zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, dakloos zijn of dat dreigen te worden en nergens anders terecht kunnen. LIMOR wil er voor zorgen dat haar cliënten daar terechtkomen waar ze het best op hun plek zijn. LIMOR is een belangrijke schakel op de weg naar rehabilitatie, herstel, werk en/of zelfstandig wonen voor deze mensen.

De doelgroep van LIMOR vraagt een speciale aanpak waarbij er geregeld buiten de kaders moet worden gedacht om aan te sluiten bij de vraag van een cliënt. De medewerkers van LIMOR zijn bevlogen en willen echt verschil maken op persoonlijk niveau. Dat trekt een bijzondere groep medewerkers aan, die hechten aan handelingsvrijheid en creativiteit in het primaire proces rondom de client. LIMOR hecht aan zijn medewerkers en inspraak, dat vraagt van het management dat zij oprecht geloven in de meerwaarde van zelfstandige en vrije medewerkers en weten hoe ze zich daartoe kunnen verhouden. Medewerkers van LIMOR zijn bevlogen, integer, ondernemend en samenwerkend (de kernwaarden van LIMOR). Ook van medewerkers in de organisatie wordt continue aanpassing en doorontwikkeling gevraagd.

Binnen LIMOR staat medezeggenschap hoog in het vaandel. De organisatie beschikt over een sterke Cliëntenraad en Ondernemingsraad die zich beide kenmerken door een positief kritische houding en een hoge mate van betrokkenheid. De medezeggenschap is ook buiten de formele inspraakmomenten een belangrijke bron van informatie in de zoektocht hoe het beste aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen en als organisatie adaptief te blijven, terwijl de kwaliteit van dienstverlening onverminderd hoog moet blijven.

LIMOR heeft in de jaren voor de transitie een solide basis opgebouwd waarvan de organisatie nog steeds de vruchten plukt. Dat is terug te zien in de kwaliteit van dienstverlening met relatief hoogopgeleide medewerkers en (deels zelf ontwikkelde) methodieken en op het gebied van de huisvesting (vanuit de visie van LIMOR is juist voor de doelgroep van de MO behoorlijke huisvesting noodzakelijk). Zoals alle organisaties in het sociale domein wordt LIMOR thans ook geconfronteerd met repeterende bezuinigingen en (lokale) beleidswijzigingen en komt de bedrijfsvoering steeds meer onder druk te staan.

De Contourennota van LIMOR geeft antwoord op de steeds veranderende context waarbinnen de organisatie actief is; het situationeel gebonden organiseren. Als lerende organisatie voortdurend aanpassen aan de omstandigheden en omgeving. Voor het leiderschap in de organisatie vraagt dat om persoonlijkheden die dienstbaar zijn en aansluiten bij wat de cliënten, opdrachtgevers en de organisatie van hen vragen.

Door een samenloop van natuurlijk verloop en de impact van de transities in het sociale domein komen in de komende maanden een aantal cruciale posities vrij binnen de topstructuur van LIMOR: momenteel de werving van de Directeur Bedrijfsvoering, de Regiodirecteur West en vanaf januari 2020 de Bestuurder en een lid Raad van Toezicht. Dat gegeven heeft de organisatie aangegrepen om een algemeen en samenhangend beeld te formuleren van gewenste eigenschappen voor functionarissen in de topstructuur in relatie tot de in- en externe opdracht waar de organisatie voor staat.

Functie

De Regiodirecteur is integraal verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen voor de Regio West (Den Haag, Delft, Rijswijk, Zoetermeer, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar) en voelt zich mede verantwoordelijk voor LIMOR regio overstijgend. De Regiodirecteur West maakt onderdeel uit van het directieteam dat verder bestaat uit de Regiodirecteur Noord/Oost, de Directeur Bedrijfsvoering en de Bestuurder, aan wie je direct rapporteert. Je werkt nauw samen met de Businesscontroller en de Businesspartner HRM & Organisatie met wie je in de dagelijkse praktijk de transitie vormgeeft.

Als Regiodirecteur zorg je er voor dat de dienstverlening in de regio op de korte en lange termijn aansluit bij de behoefte van de cliënten, financiers en andere stakeholders van LIMOR. Je realiseert dit met een gezonde bedrijfsvoering als basis. Je bent een (strategisch) sparringpartner en (on)gevraagd adviseur voor de Bestuurder, leden van de directie en het management vanuit jouw expertise. Er zijn 8 teams en bijna 150 medewerkers werkzaam in regio West.

Je brengt binnen de regio structuur en discipline aan, je faciliteert de teamleiders, je vertaalt managementrapportages en beleid naar concrete en begrijpelijke acties voor de teams in jouw regio en je zorgt voor een effectieve verzuimaanpak. Belangrijk thema in jouw regio is de gemeentelijke ambitie om volledig over te gaan naar maatwerk arrangementen en de daarbij behorende financiering. Dat gaat grote impact hebben op de interne organisatie en daar is een hands-on benadering van jou als Regiodirecteur voor nodig.

Je verbindt in de regio de binnen- en buitenwereld van LIMOR op een zodanige wijze dat LIMOR dé regionale partner is als het gaat om maatschappelijke opvang en rehabilitatie. Je draagt de missie en visie van LIMOR uit en weet anderen op een inspirerende wijze mee te nemen. Je betrekt medewerkers en cliënten en haalt ideeën en verbeterpunten op uit de organisatie. Je straalt trots uit voor het feit dat LIMOR doorgaat waar andere instanties ophouden. Je bent goed in staat om veranderingen door te voeren, zodanig dat de dienstverlening van LIMOR synchroon loopt (of zelfs vooruit loopt op) de marktontwikkelingen. Je werkt verbindend: je verbindt binnen je eigen regio, je verbindt met externe partijen, zoals de lokale politiek, ambtenaren en collega aanbieders en je bent betrokken en voelt je verbonden met de andere regio van LIMOR en met de organisatie als totaal. Je signaleert ontwikkelingen en vertaalt deze naar mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en beleid. Je deelt relevante ontwikkelingen en innovaties binnen jouw regio met de rest van de organisatie.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren senior manager/directeur in de zorg (HBO+/WO niveau) en je wil je met grote bevlogenheid inzetten voor de cliënten van LIMOR. Je combineert dit met sterk bedrijfsmatig inzicht en met het besef dat een gezonde bedrijfsvoering de noodzakelijke basis is om de cliënten van LIMOR ook op lange termijn goed te kunnen blijven bedienen. Je kent de cliëntgroep van LIMOR en hebt daar een warm hart voor. Je stelt je nieuwsgierig en lerend op en verdiept je in de medewerkers en cliënten van LIMOR. Je bent bewezen succesvol in het doorvoeren van veranderingen. Je bent sensitief, communicatief vaardig, open en duidelijk. Je bent positief kritisch en een echte verbinder.

Voor alle leden van topstructuur geldt:

  • Je bent dienstbaar aan de maatschappelijke opdracht (met hart voor de cliënten van LIMOR);
  • Je hebt oog voor de waan van de dag, maar werkt vanuit de lange termijn & het PDCA denken;
  • Je beschikt over een goed evenwicht tussen zakelijkheid – bevlogenheid;
  • Je hebt een groot verbindend vermogen (intrinsieke interesse in mensen en hun (groei)potentieel, communicatief sterk en een hoge gunfactor);
  • Je hecht aan zelfreflectie;
  • Met de druk vanuit de maatschappelijke opdracht is naast hard werken vooral ook een gevoel voor humor welkom.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een organisatie en een regio waar je samen met bevlogen medewerkers het verschil kunt maken voor een kwetsbare doelgroep. Een afwisselende functie die veel van je zal vragen. Integrale verantwoordelijkheid in een regio met veel uitdagingen en veel potentieel.

De functie valt in schaal 13 cao Sociaal Werk. LIMOR biedt daarbij een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx en Jan Willem ten Hagen zijn hier voor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) a.s. via het formulier bij deze vacature op de website van VOOR via onderstaand formulier.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. LIMOR draagt de kosten van de aanvraag.

Bij aanstelling vindt ook een assessment plaats.


Voor vragen en informatie kan je contact opnemen met Philip Backx (philip@voor.nl of 06 40980167) of Jan Willem ten Hagen (janwillem@voor.nl, 06 41765586).