Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Beleidsmedewerker Informatiebeleid

Den Haag (hybride)

06-09-2022

Beleidsmedewerker Informatiebeleid


Werken aan verantwoorde farmaceutische patiëntenzorg

Organisatie

KNMP vereniging
De wereld van de farmacie is volop in beweging. Tegen de achtergrond van de toegenomen en complexere zorgvraag van patiënten richt de apotheker zich op zorgverlening.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken. Nederland telt bijna 6.000 apothekers, van wie ruim 90% lid is van de KNMP. De leden werken onder meer als openbaar apotheker (de grootste groep), als apotheker in een ziekenhuis, in de (farmaceutische) industrie of bij verzekeraars of overheden.

De KNMP heeft zichzelf als missie gesteld om optimale, wetenschappelijk gefundeerde en innovatieve farmaceutische patiëntenzorg te bevorderen. Vanuit deze ambitie behartigt de KNMP de belangen van alle apothekers en apotheken.

KNMP-bureau
De vereniging KNMP wordt ondersteund door het KNMP-bureau. Binnen het bureau werken ongeveer 180 medewerkers, waaronder een aantal (openbaar) apothekers.

De afdeling Farmacie & Markt maakt deel uit van het cluster Beleid & Ontwikkeling. Farmacie & Markt is een dynamische afdeling binnen de KNMP die de sector ondersteunt op het gebied van juridische zaken, arbeidszaken, bekostiging, contractering en informatiebeleid. Wij zoeken nu een Beleidsmedewerker Informatiebeleid die bijdraagt aan de ondersteuning van veilige digitale communicatie voor de apothekers.

Functie

Goed informatiebeleid is een belangrijke randvoorwaarde voor het leveren van verantwoorde farmaceutische patiëntenzorg en het voeren van een efficiënte bedrijfsvoering in de apotheek. Als Beleidsmedewerker Informatiebeleid binnen de KNMP werk je samen met diverse stakeholders, waaronder het Ministerie van VWS, softwareleveranciers, brancheorganisaties en de leden. De toekomstvisie is hierbij leidend.

Met jouw achtergrond en/of affiniteit lever je samen met je collega’s een bijdrage aan de ondersteuning van veilige digitale communicatie voor de apothekers. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan nieuwe manieren om gesprekken te organiseren en het vastleggen en beheren van gegevens over de geleverde farmaceutische zorg.

Je stelt beleidsstukken op en verstrekt adviezen met betrekking tot het informatiebeleid. Daarnaast ontwikkel je praktische handvatten voor de apotheker, zodat deze nieuwe ontwikkelingen kan implementeren. Je vertaalt wet- en regelgeving naar voor apothekers begrijpelijke taal en stelt use cases op. Je signaleert trends en innovaties die aansluiten bij de behoefte van de leden van de KNMP.

Je creëert draagvlak voor, draagt beleid uit en verdedigt (intern en extern) het beleid en de projecten. Daarbij voer je tactisch en strategisch overleg met diverse in- en externe gremia, waaronder stakeholders, belangenorganisaties, koepels en leden. Je werkt mee aan afdeling overstijgende projecten en daarnaast kan het zo zijn dat je als secretaris van een commissie, bestuur of bestuurlijk overleg fungeert.

Wie wij zoeken

Wij zoeken kandidaten (HBO / WO) die passende werk- of studie-ervaring hebben en die aantoonbare affiniteit of ervaring hebben met informatiebeleid en digitalisering. Uiteraard verwachten we dat je affiniteit hebt met de gezondheidszorg of farmacie. Je hebt een goede pen, analytisch vermogen en een uitstekend ontwikkelde antenne binnen politiek-bestuurlijke omgevingen. Collega's binnen deze afdeling kunnen samenwerken en vinden het leuk om veel binnenshuis en buitenshuis te schakelen. De juiste kandidaten beschikken over een brede, conceptuele blik gecombineerd met een pragmatische hands-on mentaliteit.

Je bent in staat te verbinden, te overtuigen en te sturen. Je bent een netwerker die op een natuurlijke wijze participeert in diverse interne en externe overleggen. Je bent omgevingssensitief en dus een goede luisteraar, gericht op verbinding en draagvlak. Je bent creatief en stressbestendig. Uiteraard draai je je hand niet om voor het schrijven van een goed stuk en kun je je mondeling goed uitdrukken.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Als Beleidsmedewerker Informatiebeleid binnen de KNMP werk je aan de bevordering van de kwaliteit van de farmaceutische zorg en aan het voor apothekers mogelijk maken om die kwaliteit te kunnen leveren. Werken bij de KNMP gebeurt in teamverband, waarbij voor iedereen ruimte is voor zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling. De diverse teams staan in nauw contact met elkaar. Ervaren krachten en jonge talenten werken op de vele boeiende dossiers binnen de farmacie in een goede sfeer samen voor de vereniging van apothekers.

Het betreft een functie voor 32 tot 40 uur per week. Het salaris is marktconform en in overeenstemming met de zwaarte van de functie en werkervaring. De KNMP kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een fietsplan, vitaliteitsregeling, arbeidsongeschiktheid- en overlijdensrisicoverzekering, en een uitstekende pensioenregeling.

Alle KNMP-medewerkers hebben de mogelijkheid om hybride te werken vanuit kantoor en huis met bijbehorende faciliteiten, zoals een thuiswerkplek en een gecombineerde reiskosten- en thuiswerkvergoeding.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek met VOOR, maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Data van kennismakingsgesprekken bij de KNMP worden nader bepaald. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel cv via het reactieformulier bij ons op de website. Als sluitstuk in de procedure nemen wij contact op met enkele referenties.