Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Secretaris raad van bestuur

Gouda

16-04-2020

Secretaris raad van bestuur


‘Spilfunctie in het ziekenhuis voor een verbindende en 

slagvaardige generalist met overzicht’


Organisatie

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend algemeen ziekenhuis van en voor de inwoners uit Midden Holland. ‘Vertrouwde zorg, dichtbij huis’ is het motto van het ziekenhuis dat het GHZ waarmaakt vanuit de vier locaties: Gouda, Zuidplan (Nieuwerkerk aan den IJssel), Bodegraven en Schoonhoven. Het GHZ beschikt over zo'n 350 bedden. Er werken 178 medisch specialisten, 2.000 medewerkers en 159 vrijwilligers. Het ziekenhuis kent een omzet van 225 mio en heeft 2019 met een positief resultaat afgesloten. 

Het GHZ is een zelfstandig ziekenhuis. Het ziekenhuis is groot genoeg om alle specialismen aan te bieden, en klein genoeg om effectieve en laagdrempelige zorg te organiseren, met korte lijnen. Daarmee is het ziekenhuis een aantrekkelijke werkgever voor zorgprofessionals: de menselijk maat in een professionele omgeving. Er wordt intensief samengewerkt met andere zorgaanbieders zoals de huisartsen in de regio en thuiszorg- en verpleegorganisaties. Daarnaast wordt kennis en kunde over bepaalde aandoeningen en behandelingen gebundeld in samenwerkingsverbanden zoals Samen+ (met Alrijne Ziekenhuis) en voor opleidingen met de OOR (LUMC). 

De Raad van Bestuur en Co-bestuur vormen de besluitvormende bestuursvergadering die elke twee weken plaatsvindt. Voorgenomen besluiten door de bestuursvergadering worden waar van toepassing voorgelegd aan de diverse adviesorganen ter advisering en/of instemming dan wel ter informatie. 

De Medische Staf participeert door middel van een tweehoofdig Co-bestuur in het bestuur van het GHZ. Het Co-bestuur bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van het bestuur Vereniging Medische Staf (VMS). Alle medisch specialisten die werkzaam zijn in het GHZ zijn lid van de VMS.  Verder kent het ziekenhuis de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMS-D), het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Gouda (ruim 100 medisch specialisten) en de Vereniging Verpleegkundige Beroepsgroep (VVB) waar alle verpleegkundigen lid van zijn.


Functie

De Raad van Bestuur wil een kwaliteitsimpuls geven aan de ondersteuning van de processen in het ziekenhuis. Bestuurlijke besluitvormingsprocessen, ziekenhuis brede projecten, kwaliteit en veiligheid, P&C-cyclus en strategiebepaling zijn essentiële onderdelen waarop het ziekenhuis bestuurlijk draait. Er zijn recentelijk drie cruciale functies vrijgekomen in dit verband: de secretaris Medische Staf, de manager Projectbureau en de secretaris Raad van Bestuur. De eerste twee functies zijn recentelijk ingevuld: de secretaris Raad van Bestuur is nog vacant.  

De secretaris Raad van Bestuur (RvB) vormt het hart van de bestuurlijke ondersteuning. Je bent de bewaker van de governance in het ziekenhuis en organiseert de beleidsvoorbereiding en besluitvorming, en vervolgens de communicatie over en opvolging van de genomen besluiten. Je geeft leiding aan het Bestuurssecretariaat (samen met de secretaris Medische Staf) dat de bestuurlijke beleids- en besluitvormingsprocessen, faciliteert en coördineert. In nauwe samenwerking met de secretaris Medische Staf en de manager van het Projectbureau breng je samenhang aan in de bestuurs- en beleidsondersteuning en in de programma’s en projecten in het GHZ. Je geeft direct leiding aan het Bestuurssecretariaat (met o.a. strategisch beleidsadvies, calamiteiten en Inspectiezaken) en aan de secretariaten van de Adviesorganen (Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Vereniging Verpleegkundige Beroepsgroep). Je vervult tevens de rol van ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht.  Belangrijke thema’s voor de komende periode zijn: 

  • de gebruikelijke ziekenhuisthema’s als het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg en de financiering van de curatieve zorg; 
  • en mede in dat licht: het belang van goede ketenzorg is in deze periode onmiskenbaar. Het ziekenhuis kan een leidende rol spelen in het afstemmen van de cure en care in de regio. Het gaat hier om samenwerking met de huisartsen, de VVT sector en andere zorgaanbieders in de regio in het belang van de inwoners waarbij belangrijke landelijke thema’s zijn ‘Juiste zorg op de juiste plek’ en e-health;
  • COVID-19 vraagt nu alle aandacht, en biedt op korte termijn ook kansen om versnelling aan te brengen op gebieden waar al ontwikkelingen in gang zijn gezet, zoals e-health, zorg op afstand (virtueel ziekenhuis), shared decision making en roosterbeleid;
  • andere belangrijke, actuele programma’s zijn: Integraal capaciteitsmanagement, programma’s rondom medicatieveiligheid en een goede en effectieve interne overlegstructuur binnen het ziekenhuis.

Wie wij zoeken

Als secretaris Raad van Bestuur vervul je een spilfunctie in het ziekenhuis: een hoge mate van integriteit en verbindend vermogen zijn essentieel om deze rol goed te kunnen vervullen. Een ziekenhuis is een complex krachtenveld waarin politieke sensitiviteit en een goed gevoel voor menselijke verhoudingen noodzakelijk zijn. Je bent analytisch sterk, doorziet de samenhang der dingen en bent een verbinder. Je toont daarbij initiatief en daadkracht in je handelen. Je bent in contact met het cluster- en afdelingsmanagement in het ziekenhuis en je bent voor hen een goede gesprekspartner en soms ook vertrouwenspersoon. Daarmee zorg je voor verbinding tussen de Raad van Bestuur, management en staf en breng je de verschillende beleidsterreinen samen. Je hebt een uitstekende antenne om signalen in het ziekenhuis op te pakken, hebt gevoel voor verhoudingen en de onderstroom. 

Als secretaris Raad van Bestuur ben je zowel sparringpartner als kritische geweten van het Bestuur. We zoeken een professional met een stevige, integere persoonlijkheid, die zich dienstbaar opstelt aan het belang van het ziekenhuis. Dit is bij uitstek een functie waarin je boven je eigen belang moet kunnen uitstijgen, zowel in (conceptueel) denken als in doen. Je bent is staat om als dat nodig is en vanuit je adviserende rol een evenwichtige afweging te maken tussen de verschillende belangen waarvan in het GHZ  sprake kan zijn. 

Governance, compliance vraagstukken en kennis van risk management is core business. We zoeken een generalist met overzicht. Je beschikt over academisch werk- en denkniveau met een relevante beroepsopleiding. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring en bent daarmee bekend met de dynamiek tussen een ziekenhuisorganisatie en de zorgprofessionals. Je bent bekend met vigerend (financieel) beleid en regelgeving en spreekt met gezag over je vakgebied. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Incasserings- en relativeringsvermogen, rust, overzicht en structuur zijn aspecten die we verwachten bij kandidaten. Een dienstverlenende instelling gericht op ontzorgen,  bestuurlijk gevoelig en met een open oog voor de belangen van organisatie en professionals.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je gaat werken in een professionele, vriendelijke omgeving, met een ambitieus, collegiaal en dynamische team. Het GHZ biedt een uitdagende omgeving die volop in ontwikkeling is. Medewerkers krijgen de kans om zich vakinhoudelijk en persoonlijk te blijven ontwikkelen. Het GHZ helpt je energiek te blijven: van mindfulness en yogalessen tot een fietsplan, korting op sportscholen en gratis voedings- en beweegadvies. 

De functie van Secretaris Raad van Bestuur wordt gewaardeerd in FWG 70 conform de CAO Ziekenhuizen (max. € 6.636,- bruto per maand: daar komt vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (beiden 8,3%) nog bij. Het betreft een functie voor 32 - 36 uur per week. 


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Eric de Macker en Philip Backx zijn hier voor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zsm je motivatie en een actueel CV, maar in ieder geval voor 8 mei 2020 a.s. via het reactie formulier op onze site.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Skype, ZOOM of WhatsApp). VOOR volgt de richtlijnen van het RIVM. Hoe de selectiegesprekken worden gevoerd wordt later bepaald. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Bij aanstelling vindt mogelijk ook een ontwikkel assessment plaats. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. GHZ draagt de kosten van de aanvraag.