Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Algemeen Manager

's-Gravenhage

28-09-2020

Algemeen Manager

Met l(i)ef, inhoudelijk gedreven en resultaatgericht

Organisatie

Talenty, opgericht in 2019, biedt in de regio Haaglanden begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke en/of psychische beperking, in sommige gevallen gecombineerd met een forensische titel. De behoeften van deze clienten, die bij Talenty als talenten worden beschouwd, staan centraal. Bij Talenty Wijk kunnen zij ambulante begeleiding in de wijk krijgen (GGZ en in mindere mate forensisch of jeugd) en bij Talenty Wonen (LVB, GGZ en forensisch) begeleiding bij het wonen, werken en leren. Dat kan in een woonvoorziening van Talenty, op het mooie terrein Madestein bij Kijkduin of met begeleiding bij zelfstandig wonen in de wijk.

Talenty maakt onderdeel uit van de Vitaal Zorggroep, een vriendelijke en ambitieuze zorggroepmet de onderdelen Royaal Thuis (thuiszorg en VVT), BTO (huishoudelijke hulp) en Lieve (kraamzorg) iets wil betekenen voor mensen in een fase waar zorg of ondersteuning nodig is. De organisatie werkt volgens de kernwaarden LIEF: Leefkracht, Innovatie, Expertise en Familiair.

Talenty is ontstaan uit Royaal Thuis, waar wijkgerichte zorg en ambulante begeleiding werd geboden aan mensen met een beperking. Vanuit de ideale visie van een inclusieve samenleving waarin levensvreugd en talent van iedereen tot zijn recht komt zijn in 2019 een aantal woonvoorzieningen opgeleverd waar Talenty Wonen is begonnen. De organisatie wil haar talenten leren wonen en leren werken in zogenaamde fase woningen om snel af te schalen van een instelling naar de wijk of juist te snelle verzwaring van zorg te voorkomen. Een uniek concept: een extramurale setting waar wonen, begeleiden en dagbesteding samen komen.

Bestuurder Emete Solmaz: Met Talenty streven we naar een inclusieve samenleving waarin levensvreugd en talent van iedereen herkend en gewaardeerd wordt.

De ontwikkeling van Talenty
Na een stormachtige start is Talenty Wonen de pioniersfase nu net voorbij. Het organisatie onderdeel heeft bekendheid gekregen bij verwijzers en financiers. Er wonen momenteel 25 talenten (met capaciteit voor 45) en er zijn contracten afgesloten met de gemeente Den Haag, het zorgkantoor en DJI. De begeleiding van talenten is in handen van een aantal meewerkend teamleiders, coaches en junior coaches (Talenty heeft 16 medewerkers in totaal). Er liggen kansen om de dagbesteding verder invulling te geven en verder uit te breiden. Ook het begeleid wonen kan verder groeien.

Er is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de begeleiding. Coaches doen gezamenlijk aan intervisie en casuïstiekbespreking. Het werkproces wordt nu inhoudelijk aangestuurd door een zorgcoördinator die een verbindende schakel is tussen de professional, de talenten en de inhoudelijke kaders. De integrale verantwoordelijkheid ligt bij een algemeen manager.

Vanwege het aangekondigde vertrek van de algemeen manager zoeken wij voor deze organisatie een inhoudelijk gedreven, ondernemende en planmatige manager die zorgdraagt voor de beste begeleiding van talenten in een kwetsbare positie.

Teamleider Bas van Halen: als teamleider krijg je veel ruimte, wordt er goed naar je geluisterd en kun je echt doorpakken. Dat typeert Talenty.

Functie

De manager brengt Talenty naar een volgende fase. Coacht en ondersteunt teamleiders en in de beginfase ook de coaches in het behalen van hun doelstellingen. Hij of zij zorgt voor inhoudelijke en bedrijfsmatige kaders en structuur waarbinnen de coaches met de talenten het werk kunnen doen.

Belangrijke opgaven voor de eerste periode:

  • Alle seinen staan op groen: de contracten met de diverse financieris zijn afgesloten; verwijzers en cienten weten Talenty te vinden (er is een wachtlijst) en de laatste woningen worden opgeleverd. Belangrijke opdracht is het inhoudelijk en formatief uitbreiden van het (jonge en enthousiaste) team zodat jullie samen verder bouwen en resultaten boeken.
  • Het borgen van de begeleidingscyclus: de begeleidingsplannen zijn opgesteld maar mogen nog meer deel uitmaken van het werk dat coaches en talenten doen (doelen stellen, evalueren, rapporteren).
  • Talenty heeft een mooie visie op waardevolle dagbesteding die nog verder uitgewerkt mag worden in de praktijk, al dan niet in samenwerking met andere zorgaanbieders.

De manager participeert in de overleggen met justitie, zorgkantoor en gemeente en zorgt dat de afgesloten contracten aansluiten op het werk van begeleiders en andersom. De manager is lid van het MT van de Vitaal Zorggroep en legt verantwoording af aan het bestuur.

Thessa Schmidt, directeur van Lieve Kraamzorg: Vitaal Zorggroep is een grote organisatie waar de menselijke maat is behouden: de lijnen zijn kort, het vertrouwen is groot en je kunt dus heel snel meters maken als manager.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een manager, hbo+ werk- en denkniveau, met ervaring in het aansturen van begeleiders in de gehandicaptenzorg/ggz (WLZ en WMO), forensische zorg en eventueel jeugdzorg. Deze manager, inhoudelijk gedreven en bedrijfsmatig sterk, brengt de doorontwikkeling van Talenty weer een belangrijke stap verder. Je versterkt het methodisch werken van begeleiders en zorgt dat werkprocessen helder zijn en blijven. Je bouwt aan een sfeer en een professionale context waarbinnen medewerkers gaan voor de beste kwaliteit binnen de gestelde kaders. Leren van en met elkaar is hierin een belangrijk onderdeel.

Je gelooft in talentontwikkeling en hebt van daaruit een aansprekende visie op de rol van begeleiding voor deze bijzondere en kwetsbare doelgroep. Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen, zowel op de inhoud als op de financiering. Vanuit jouw eigen ervaring en de ervaringen van anderen bepaal je richting en maak je keuzes. Je laat graag inspireren door nieuwe kennis, andere culturen en effectieve methodes om de begeleiding steeds weer te verbeteren.

Je bent bekend met de dynamiek (inkoop/indiceren/verantwoorden) bij financiers zoals het zorgkantoor en gemeenten. Je bent een maatschappelijk betrokken manager die met lef en creativiteit verder bouwt aan deze organisatie. Iemand die middenin de organisatie staat en tegelijkertijd overzicht houdt. Je vindt het leuk om je kennis en ervaring in te zetten voor deze startende groep mensen. Als resultaatgerichte manager heb je overzicht, kun je goed prioreteren en ben je geduldig.

In het algemeen geldt dat werken bij de Vitaal Zorggroep een ondernemende instelling vraagt: van jou als manager wordt verwacht dat je kansen ziet en creërt en afstapt op de financiers en collega aanbieders als je mogelijkheden ziet om de zorg te verbreden of te verbeteren.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Uitgelezen kans voor een ervaren manager in een jonge, bevlogen organisatie om impact te maken op het leven van talenten met een LVB/GGZ beperking, al dan niet met een forensische titel. Je bent integraal verantwoordelijk voor je ‘eigen’ Talenty en kunt van grote betekenis kunt zijn voor deze specifieke doelgroep. Je legt verantwoording af aan een bestuur dat betrokken is en je veel ruimte geeft voor jouw ondernemerschap, vakmanschap en innovatie. Kortom, een plek waar je jouw ervaring te gelde kunt maken.

Marktconforme inschaling, afhankelijk van jouw kennis en ervaring -en daarmee de breedte van je inzetbaarheid- wordt de inschaling bepaald.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Philip Backx en Carola Roos zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV uiterlijk 26 oktober via het reactieformulier op onze site.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Skype, Facetime of ZOOM). Die gesprekken vinden plaats van 19 oktober tot en met 29 oktober. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken vinden plaats van 2 november tot en met 12 november. VOOR volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM.

De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op maandag 16 november a.s.. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure en een assessment center kan onderdeel uitmaken van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.