Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Strategisch Kwaliteitsadviseur / Kwaliteitsregisseur

Rotterdam

14-07-2020

Strategisch Kwaliteitsadviseur / Kwaliteitsregisseur

Regisseur  - Verbinder - Expert

Organisatie

Dit is een spilfunctie in onze organisatie. Door expertise te combineren met uitstekende verbindende vaardigheden, breng je de organisatie in beweging en maak je het onderscheid in de kwaliteit van zorg voor duizenden ouderen” Arjan Bandel, lid Raad van Bestuur.

Duizenden ouderen vertrouwen iedere dag op de zorg van Laurens. Laurens biedt thuiszorg, revalidatiezorg, verpleeghuiszorg en zorg in de laatste levensfase. Laurens stelt mensen in staat om zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk te leven als zij ouder worden, herstellen van een ziekte of leven met een blijvende beperking.
Laurens is de grootste instelling voor ouderenzorg van Rotterdam met bijna 6.000 medewerkers. De strategie van Laurens is “samen voor betere zorg”. Laurens wil de logische eerste keuze zijn voor cliënten, medewerkers, studenten en ketenpartners in Rotterdam. Laurens is een lerende organisatie die streeft naar continue verbetering, waar de PDCA cyclus het dagelijkse uitgangspunt is. Professionals worden ondersteund door een structuur met vakgroepen, leerhuizen en een professionele adviesraad. De organisatie bestaat uit een tweehoofdige Raad van Bestuur met daaronder drie verschillende zorgdomeinen (Thuiszorg, Kortdurende Zorg en Wonen met Zorg) met ieder een eigen directeur. De stafafdelingen zijn centraal gepositioneerd onder de RvB.

We zoeken een kwaliteitsregisseur voor Laurens. De kwaliteitsregisseur wordt functioneel aangestuurd door de Raad van Bestuur (portefeuillehouder kwaliteit) en valt hiërarchisch onder de Manager van de eenheid Strategie, Beleid en Innovatie (SBI). De afdeling SBI bestaat uit ca. 15 concernadviseurs en beleidsmedewerkers en is onderdeel van de ondersteunende diensten van Laurens.

Functie

Je bent hét aanspreekpunt voor kwaliteit van zorg in de organisatie en sparring partner van de Raad van Bestuur voor dit onderwerp. Je bouwt verder op de bestaande visie op kwaliteit, zorgt voor een breed draagvlak hiervoor en vertaalt dit naar de concrete betekenis voor de praktijk. Je hebt een inspirerende en stimulerende rol om alle betrokken organisatieonderdelen en medewerkers uit te dagen de kwaliteit van zorg continu te verbeteren.
Waar de lijnorganisatie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de dagelijks te leveren zorg, ben jij verantwoordelijk voor het centrale kwaliteitssysteem, met logische inrichting van processen, een passende verdeling van taken en rollen en een goed overzicht op het geheel. Je bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse kwaliteits- en beleidscyclus (kwaliteitsjaarplan, kwaliteitsverslag, kwaliteitsrapportages). Je bent intern het aanspreekpunt voor contacten met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, en bewaakt de voortgang van de kwaliteitsactiviteiten.
Je leidt verbeterprojecten en coördineert activiteiten van de beleidsmedewerkers en andere projectleiders. Jij hebt het overzicht van de verschillende projecten en lopende acties en signaleert waar extra actie nodig is.
Je inspireert mensen met jouw visie, en helpt ze de vertaling te maken naar de praktijk en eigenaarschap te nemen. Je weet mensen te enthousiasmeren en brengt ze op een prettige manier in beweging. Je signaleert en maakt zaken bespreekbaar. Bij weerstand houd je je rug recht, zonder de verbinding met de ander te verliezen. Je stelt prioriteiten en zet heldere structuren neer. Jouw focus ligt niet op het schrijven van stukken, maar op het stimuleren en borgen van de implementatie in de praktijk. Je draagt er aan bij dat werken aan kwaliteit ‘leuk’ is. Je bent goed op de hoogte van de externe ontwikkelingen en weet hier proactief op in te spelen. Je participeert in landelijke en regionale netwerken om kennis te delen en samen te werken.

Je werkt nauw samen met de zorgdomeinen en de beleidsmedewerkers binnen SBI. In een maandelijks overleg met de bestuurder en de directeur met de portefeuilles kwaliteit, zet je de lijnen uit en bewaak je de resultaten. Je neemt deel aan het overleg met de Commissie Kwaliteit & Veiligheid van de Raad van Toezicht en je bent het eerste aanspreekpunt voor de kwaliteitscommissie van de Cliëntenraad.

Wie wij zoeken

We zoeken een stevige persoonlijkheid. Iemand die gerijpt is in het kwaliteitsvakgebied, en naast de nodige expertise een natuurlijk gezag heeft. Je bent communicatief sterk en schakelt als gesprekspartner gemakkelijk van Raad van Bestuur tot werkvloer. Je hebt een overstijgende blik, voert regie en bent gewend prioriteiten te stellen. Je bent sensitief, luistert en overziet snel waar meer aandacht nodig is en waar je juist kunt loslaten. Jouw kracht ligt bij de implementatie in de praktijk en de verbetering daarvan, en niet op een vervolmaking van de visie op papier. Je weet als geen ander hoe je mensen meekrijgt en hoe je effectieve invloed uitoefent, zonder managementpositie. Je bent een verbinder, je inspireert mensen en overwint gemakkelijk weerstanden door een gezamenlijk doel voor ogen te houden en te faciliteren waar nodig.

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding in bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement, gezondheidswetenschappen of management in de zorg.
Je hebt uitgebreide kennis van en ervaring met kwaliteitskaders, kwaliteitssystemen, incidentenanalyse, calamiteitenonderzoek en veiligheidsthema’s in de zorgsector.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een strategische kwaliteitsfunctie waarmee je een bijdrage levert aan kwalitatief goede zorg voor ouderen. De functie is ingeschaald op FWG 70 (€ 4.470 tot € 6.740) met goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT. Het betreft een aanstelling voor 36 uur per week, en een tijdelijk dienstverband voor 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor de invulling van deze functie uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis en Carola Roos zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Zoom/Skype. 
De voorselectie is inmiddels afgerond en de selectiegesprekken bij Laurens vinden plaats op woensdag 26 augustus 2020. Voor vragen en een nadere toelichting kun je bellen met Anne-Marie Kamphuis (06-11327212).