Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Hoofd Verloskunde CWZ

nijmegen

13-02-2020

Hoofd Verloskunde CWZ

Ervaren leidinggevende die een vitaal 24/7 onderdeel van het ziekenhuis door een transitie begeleidt en zijn of haar stempel drukt’

Organisatie

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) is één van de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland, verenigd binnen de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Het ziekenhuis telt 28 medisch specialismen, 8 paramedische afdelingen en 5 afdelingen als spoedeisende hulp en IC. Bijna 4.000 medewerkers en vele vrijwilligers leveren dagelijks persoonlijke zorg aan de patiënten.
Het ziekenhuis biedt al bijna 170 jaar goede zorg in een menselijke maat in de regio Nijmegen. Het DNA van het ziekenhuis is verwoord in de vier kernwaarden:

  • Professioneel
  • Betrokken
  • Gedreven
  • Grensverleggend


Kenmerkend voor het CWZ is de ambitie om patiënten nog actiever te betrekken bij de zorg en werk te maken van samen beslissen. Het ziekenhuis staat voor waardevolle zorg die bij de patiënt past en hen verder helpt (Value Based Health Care). De juiste zorg op de juiste plek is daarbij een belangrijk streven van het ziekenhuis dat vorm wordt gegeven in samenwerking met lokale ketenpartners (bv. 1e lijns verloskundigen, huisartsen). Als STZ opleidingsziekenhuis wordt hooggespecialiseerde zorg geleverd in een omgeving met veel aandacht voor medische innovaties en wetenschappelijk onderzoek (vaak samen met de academische centra). Niet alleen de patiënt profiteert daarvan: ook de ambitieuze professional gedijt in het klimaat van vernieuwing. Het CWZ is in 2020 gecertificeerd als Top Employer in Cure&Care, en wordt breed ervaren als een aantrekkelijke werkgever.

Het ziekenhuis kent een tweehoofdige Raad van Bestuur en is ingedeeld in 3 units: zorgunits, capaciteitsunits en service units. Elke zorgunit kent een duaal management (medisch manager en een manager bedrijfsvoering).

Functie

Verloskunde is acute zorg: een 24/7 bedrijf binnen het ziekenhuis. Op de afdeling vinden jaarlijks meer dan 1600 poliklinische en klinische bevallingen plaats. Voor veel patiënten is het de eerste kennismaking met een ziekenhuis in een unieke fase van hun leven. De professionele en warme zorg op de afdeling wordt verleend door een team van gynaecologen, arts-assistenten, gespecialiseerde verpleegkundigen, klinisch verloskundigen, lactatiekundigen, room-service medewerkers en secretaresses. Volgens het zorgconcept Single Room Maternity Care wordt dagelijks zorg verleend aan zwangeren, barenden met hun partners en pasgeborenen. Ook worden zieke zwangeren behandeld, zijn er consulten op het vlak van obstetrie en gynaecologie en vindt thuismonitoring plaats.

Als hoofd verloskunde geef je dagelijks leiding aan de patiëntenzorg op operationeel en tactisch niveau (48 medewerkers). Je zorgt voor een efficiënt verloop van de dagelijkse werkprocessen en het verhogen van de kwaliteit en veiligheid op de afdeling. Daarbij word je ondersteund door 3 senior verpleegkundigen. Je bent verantwoordelijke voor de personele aansturing en je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige aspecten als planning en organisatie, financiële, facilitaire en ICT zaken.
Je werkt intensief samen met de hoofden van de poli gynaecologie, kindergeneeskunde en neonatologie. Jullie vormen samen een team met de medisch manager en de manager bedrijfsvoering van de zorgunit Verloskunde. De manager bedrijfsvoering is je direct leidinggevende.

Grote thema’s waar de afdeling de komende jaren mee te maken krijgt zijn:

  • CWZ ontwerpt een Moeder Kind centrum (incl. ver-/nieuwbouw) waar de diverse specialismen samenkomen rondom de patiënt en pasgeborene (multifunctionele suites);
  • Het flexibiliseren van het personeelsbestand (verpleegkundigen met meerdere expertises);
  • De regionale samenwerking 1e/2e/3e lijn in de verloskunde incl. het in- en extern positioneren van verloskunde

De afdeling Verloskunde bestaat uit een stabiel team met hardwerkende collega’s. Er is veel kennis, kunde en toewijding in huis, en voor een hoofd is er veel ruimte voor eigen initiatief en inkleuring. De afdeling verloskunde van het CWZ was destijds landelijk initiatiefnemer van de Kraamsuites en het family centered care concept en is dus gewend om koploper te zijn op het vakgebied.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een daadkrachtige en ervaren leidinggevende voor de afdeling. Je begeleidt de transitie die verloskunde de komende jaren doormaakt. Je realiseert je dat de afdeling een reputatie hoog te houden heeft en je kunt bijdragen aan een actieve en innovatieve doorontwikkeling van de verloskunde. Je staat voor de afdeling en zet je team in hun kracht. Je straalt vertrouwen uit naar je omgeving. Een verpleegkundige achtergrond is niet noodzakelijk: affiniteit met het vakgebied wel. Verloskunde als acute zorg en de 24/7 bedrijfsvoering spreken je aan. Je herkent je in de visie en ambitie van de afdeling en kunt daar als leidinggevende met lef en veranderkracht aan bijdragen.

Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een relevante managementopleiding. Je hebt creatieve en vernieuwende ideeën over aantrekkelijk werkgeverschap en het binden en boeien van medewerkers. Als leider vertoon je voorbeeldgedrag. Je bent minimaal 4 dagen per week aanwezig en beschikt ook over de nodige flexibiliteit om daar te zijn waar je nodig bent gedurende de week.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Hoofd Verloskunde bij het CWZ is een dynamische en afwisselende functie in een 24/7 bedrijf rondom moeder en kind. Je krijgt volop de ruimte om mee te denken en initiatieven te nemen en zit vooraan in de spannende ontwikkeling van dit vakgebied. Je kunt als hoofd samen met je team de afdeling vormgeven en op die manier een unieke stempel drukken op de zorg. Met de korte lijnen in dit ziekenhuis kun je veel voor elkaar krijgen.
De functie wordt gewaardeerd in FWG 60 conform de CAO Ziekenhuizen (max. €4.683 per maand op basis van een 36-urige werkweek). Het betreft een functie voor 32 - 36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis en Philip Backx zijn hiervoor verantwoordelijk. Alle sollicitanten wordt verzocht te solliciteren via VOOR. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand reactieformulier. 
Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Skype of WhatsApp).
Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. CWZ draagt de kosten van de aanvraag. Bij aanstelling vindt mogelijk ook een ontwikkelassessment plaats.
Voor vragen of aanvullende informatie kun je contact opnemen met Anne-Marie Kamphuis, tel. 06-11327212, anne-marie@voor.nl.