Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Zorg - Ingevuld

's-Gravenhage

03-12-2020

Manager Zorg


Authentieke en energieke manager die met expertise en bevlogenheid de beste (en complexe) zorg wil bieden voor de meest kwetsbaren in onze samenleving

Organisatie

Over Kessler Stichting

‘Binnen de Kessler Stichting gaat veel goed, het is onze rol om zaken aan te kaarten die nog niet goed gaan of beter kunnen, dat doen we met grote gedrevenheid. Wij worden heel blij met een Manager Zorg die oprecht oog heeft voor de cliënten binnen zijn/haar afdelingen’. Allan en Huub (cliëntenraad)


De Kessler Stichting is een gespecialiseerde en professionele organisatie die zich al meer dan 100 jaar inzet voor sociaal kwetsbare mensen en een essentiële bijdrage levert aan het verbeteren van het welzijn, welbevinden en de leefsituatie van de cliënten.

Iedereen is onvoorwaardelijk welkom bij de Kessler Stichting en kan rekenen op een open en hartelijke benadering. Daarbij worden eigen regie en ieders autonomie gerespecteerd.

Het denken en handelen gaat vanuit de overtuiging dat de cliënt baat heeft bij een benadering die uitdaagt en verleidt om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en deel te nemen aan de maatschappij. Het doel van de begeleiding (zorg, ondersteuning en activering) is verbetering brengen in de persoonlijke situatie van de cliënt. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de eigen kracht van de cliënt om zijn persoonlijke doelen te realiseren.

Kernwaarden
Menselijk, professioneel en integer zijn de drijvende krachten achter het handelen bij de Kessler Stichting. Deze drie kernwoorden vatten de volgende waarden samen: duidelijk, professioneel, creatief, behulpzaam, gastvrij, open, meelevend, toegewijd, samenwerkend en betrouwbaar. Ze vormen de ‘persoonlijkheid’ van de Kessler Stichting.

Dienstverlening
De Kessler Stichting biedt een uiterst divers pakket van hulp en ondersteuning voor sociaal kwetsbare mensen aan, toegesneden op de specifieke hulpvraag:
• Noodopvang: voor acuut dak- en thuislozen
• Kortdurende opvang: maximaal 6 maanden
• Forensische zorg; voor dak- en thuislozen onder reclasseringstoezicht
• Dagbesteding: voor cliënten met een indicatie voor dagbesteding
• Zorg en wonen: verpleeghuisafdeling voor mensen met een gecombineerde hulpvraag
• Ziekenboeg: voor cliënten die gebruik maken van de noodopvang en lichamelijk ziek zijn
• Thuisbegeleiding: voor (potentiële) cliënten met meervoudige problemen
• Soepbus: voor mensen die op straat leven
• Beschermd wonen: voor cliënten voor wie zelfstandig wonen nog een stap te ver is

Bij de Kessler Stichting werken zo’n 300 bevlogen medewerkers en vrijwilligers. De diensten worden geleverd in de regio Den Haag, met een omzet van zo’n €22M. De Kessler Stichting werkt samen met collega organisaties en participeert in netwerken en ketens binnen zorg, wonen, welzijn en justitie.

Organisatie en medewerkers
‘Ik werk nog niet zo heel lang bij de Kessler Stichting, maar van begin af aan ben ik geraakt door de bevlogenheid waarmee we bij de Kessler Stichting iedere dag het verschil willen maken voor onze cliënten. Die bevlogenheid sloeg direct op mij over. Ik kan me geen plek voorstellen waar je werk je meer voldoening geeft’. Sarah van Nispen (Manager Zorg)

De organisatie kent een platte structuur, met zelfstandige en resultaat verantwoordelijke teams. Het werk van deze teams wordt zo goed mogelijk gefaciliteerd door ondersteunende afdelingen zoals P&O, de staf- en de facilitaire dienst. Verantwoordelijkheid, regelvrijheid, zelfoplossend vermogen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten en vaardigheden zijn kernbegrippen.

Medewerkers zijn trots op hun eigen organisatie. Bevlogenheid en werkplezier zijn groot. Medewerkerstevredenheidsonderzoeken worden regelmatig uitgevoerd.

Uitgangspunten binnen de Kessler Stichting zijn: het primair proces centraal, persoonlijk leiderschap, efficiënt werken, zeggenschap en verantwoordelijkheid over de organisatie van het eigen werk, zelfredzaamheid, goede ondersteuning, minder sturing van 'boven' en heldere kaders.

Bij de Kessler Stichting staat de cliënt centraal. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de aanwezigheid van een actieve cliëntenraad, bestaande uit mensen die zelf bij een afdeling van de Kessler Stichting zitten of hebben gezeten. Daarnaast wordt de cliënt-tevredenheid ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde zorg op meerdere momenten gemeten: tijdens het traject en middels de (twee) jaarlijks verplichte onafhankelijke cliënttevredenheidsonderzoeken.

De Kessler Stichting wordt aangestuurd door de Bestuurder en het MT; bestaande uit drie managers zorg, de manager bedrijfsvoering en de controller. De manager bedrijfsvoering zal binnenkort na jarenlange inzet de organisatie verlaten voor een nieuwe uitdaging. Deze positie zal overgenomen worden door de huidige manager Zorg & Wonen. Gegeven deze ontwikkelingen zijn wij namens de Kessler Stichting op zoek naar een nieuwe Manager Zorg.

Functie


‘Je moet er echt plezier in hebben om continu te schakelen tussen strategie en operatie, tussen de interne organisatie en de turbulente buitenwereld van financiers en samenwerkingspartners en tussen de dagelijkse hectiek en de stip op de horizon’. Masha Wight (huidige Manager Zorg, straks Manager Bedrijfsvoering)


In deze functie ben je verantwoordelijk voor de productgroep Zorg & Wonen: verpleeghuisafdeling Zorg & Wonen, Beschermd Wonen Viljoen en Beschermd Wonen Toussaint (in totaal ongeveer 70 medewerkers in diverse functies).

Als manager draag je zorg voor een goede gang van zaken op het gebeid van personeel, vrijwilligers, financiën, beheer en zorg. De kwaliteit van zorg is een structureel punt van aandacht gezien de ontwikkeling dat de zorgvraag van cliënten in toenemende mate verzwaard en steeds vaker meervoudig (somatisch en psychosociaal) is. Opvang wordt meer zorg. Van cliënten in beschermd wonen gaat 70% over in WLZ. Dit vraagt om het voortzetten van de professionalisering van medewerkers en daarmee de zorg.

Je stuurt de teams op situationele wijze aan, waarbij een zo hoog mogelijke mate van zelfstandigheid het leidend principe is. Je onderhoudt de contacten met stakeholders, zoals samenwerkingspartijen in de keten en financierders.

Binnen jouw portfolio ligt de focus op ontwikkeling van de woonvoorzieningen met intensieve begeleiding voor mensen met gecombineerde problematiek. De dienstverlening is (zal) WLZ gefinancierd (worden). Een deel van de dienstverlening bevindt zich op dit moment in de transitie naar de WLZ. Er ligt een uitgewerkt projectplan dat de komende periode verder geïmplementeerd zal moeten worden. De methodiek competentiegericht begeleiden (CGB) is de verbindende rode draad bij de begeleiding en zorgverlening en is onderdeel van ons vaste interne scholingsprogramma. Jij draagt deze zienswijze, die in de haarvaten van de Kessler Stichting zit, uit.

Wie wij zoeken


‘Wij zoeken een manager die ons de ruimte geeft en wel echt betrokken is. Een manager die authentiek, transparant en recht door zee is. Een die knopen doorhakt, ons goed informeert en ook goed informatie ophaalt bij ons’. Monica Quist (Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige) en Danne van der Togt (Trajectcoordinator)


Je bent een ervaren manager met stevige zorgexpertise (bijvoorbeeld opgebouwd vanuit een verpleegkundige achtergrond en aangevuld met ervaring als manager in de zorg) en affiniteit met de cliëntgroep van de Kessler Stichting. Je acteert op academisch werk- en denkniveau en schakelt snel en moeiteloos tussen operatie en strategie. Bij grote voorkeur heb je kennis van en ervaring met de WLZ. Je bent bedrijfsmatig goed onderlegd en je bent een sterke netwerker die in staat is om de Kessler Stichting en haar cliënten goed op de kaart op de zetten. Je zorgt voor een hoog niveau van kwaliteit van zorg en werk (voor de medewerkers van de Kessler Stichting), een gezonde bedrijfsvoering en tevreden stakeholders.

Ondersteunen en niet overnemen van medewerkers en cliënten is het devies van de Kessler Stichting én van jou, net als de overtuiging dat iedereen welkom is en recht heeft op goede zorg. Je stimuleert de zelfstandigheid van teams en tegelijkertijd ben je nabij waar nodig. Je houdt vinger aan de pols en hakt daadkrachtig knopen door waar nodig. Vanuit je ervaring en expertise heb je maar een oogopslag nodig om te voelen en te weten wat er speelt op een locatie.

Je bent in je werk volledig jezelf en recht door zee. Je kan op alle niveaus communiceren en je bent oprecht betrokken bij medewerkers en cliënten.

Ons aanbod voor de beste kandidaat


‘Dit is het neusje van de zalm voor een manager die van complexe zorg houdt en van onze bijzondere clienten. Daarnaast kom je te werken in een dynamisch en direct MT waarin je volledig jezelf kan/moet zijn. We hebben een sterke combinatie van hard werken en veel plezier maken. Humor is essentieel voor relativering’. Bram Schinkelshoek (Bestuurder)


Een functie waarin je van betekenis kan zijn voor bevlogen medewerkers en voor de cliënten van de Kessler Stichting. Er ligt een stevige opdracht om het aanbod van zorg en dienstverlening continu aan te laten sluiten op de steeds complexere zorgvraag. Een baan waarbij geen dag hetzelfde is en geen dag gaat zoals je bij het opstaan verwacht. Een dynamische baan waarin je je kan vastbijten, waarin je schrijnende situaties meemaakt waarin het meestal wel maar soms ook niet lukt om met elkaar het verschil te maken. Een plezierige werkomgeving met gedreven collega’s en humor. Je zal geen dag denken; ‘waar doe ik het voor’?

Al met al een verantwoordelijke en veelzijdige functie met impact. In een unieke omgeving en in een managementteam dat elkaar uitdaagt en bereid is de grens op te zoeken. De salarisschaal 12 loopt tot max. €5.801 (cao Sociaal Werk). Uitruilmogelijkheden van arbeidsvoorwaarden vanuit je individueel keuzebudget (18% van je bruto jaarsalaris) en opbouw van een eigen loopbaanbudget (1% van je brutosalaris) zijn een onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket.

Reactie & informatie

Voor is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Roger Vroemen en Jan Willem ten Hagen zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Skype, FaceTime, MS Teams, Zoom). Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek waarbij we uiteraard de RIVM-richtlijnen volgen. Een referentie onderzoek en de aanvraag van een VOG maken onderdeel uit van de procedure.

Wij ontvangen graag je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactieformulier.Informatie over de vacature geeft Roger Vroemen op roger@voor.nl of 06-20884554 of Jan Willem ten Hagen op janwillem@voor.nl of 06-41765586.

De termijn om op deze positie te reageren sluit 14 januari. De livegesprekken (indien mogelijk rekening houdend met de dan geldende maatregelen) met VOOR vinden plaats tussen 4 en 17 januari 2021. Vriendelijk verzoek met deze data rekening te houden.