Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Strategisch Adviseur Gemeenten

Zeist

16-03-2023

Strategisch Adviseur Gemeenten

Bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek. Vanuit daadkracht, verbinding en organisatietalent.

Om de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek te realiseren voor hun verzekerden, werkt Zilveren Kruis Achmea samen met 96 gemeenten in Nederland. Vanwege uitbreiding van het team zijn we op zoek naar een daadkrachtige en verbindende Strategisch Adviseur Gemeenten met werkgebied een aantal gemeenten binnen de provincie Utrecht, Veluwe en Kennemerland voor 32-34 uur per week.

Organisatie

Zilveren Kruis is sinds 1995 onderdeel van de Achmea groep. Binnen de Achmea groep is Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar. Met een omzet van ruim 11 miljard euro en 3,5 miljoen aangesloten verzekerden speelt Zilveren Kruis een essentiële rol in het Nederlandse zorgstelsel. Zilveren Kruis heeft impact en wil het verschil maken met haar 4.500 medewerkers.

Om de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden zijn impactvolle transformaties nodig tussen het zorg- en het sociaal domein. De versterking van de beweging van zorg naar maatschappij is bekrachtigd in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het IZA heeft veel impact op het werk van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. En het biedt kansen.

Zilveren Kruis heeft een gezamenlijke en domein overstijgende visie ontwikkeld op de gewenste samenhang van zorg, welzijn en langdurige zorg en streeft ernaar om samen met gemeenten toe te werken naar een naadloos zorg- en ondersteuningsaanbod voor de verzekerde / inwoner van de gemeente. Daarnaast zetten gemeenten, GGD’s, zorgverzekeraars en VWS zich gezamenlijk in voor een gezond en actief leven met een stevige sociale basis vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Functie

Als Strategisch adviseur Gemeenten maak je onderdeel uit van het team van vier Strategisch adviseurs. Dit team werkt voor de gehele Zorginkoop organisatie van Zilveren Kruis (zowel Zvw als Wlz). Samen met Zorginkoop ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de strategie van Zilveren Kruis richting gemeenten in het kader van IZA en GALA en het implementeren en waarmaken ervan. Je ontvangt leiding van de directeur Zorginkoop Langdurige Zorg.

Jouw werkgebied wordt een aantal gemeenten in de provincie Utrecht, Veluwe en Kennemerland. In overleg met het team kan hier nog een iets andere indeling worden gemaakt afhankelijk van jouw woonplaats en bestaande netwerk. Daarnaast worden specifieke beleidsthema’s en aandachtgebieden (zoals bijvoorbeeld preventie of ouderenzorg) in goed overleg binnen het team verdeeld.

Jouw opgave is driedelig:

  • In de gemeente / regio exploreer je proactief de mogelijkheden voor samenwerking en adviseer je Zilveren Kruis over de invulling daarvan. Je onderhoudt een waardevol netwerk van partners binnen het sociaal domein en de zorg. Je bent namens Zilveren Kruis eerste contactpersoon/aanspreekpunt voor de gemeente en samen met gemeenten verantwoordelijk voor de voorbereiding (en coördinatie) van ambtelijke en bestuurlijke overleggen.
  • Het samen met regio(gemeenten) opstellen van een procesvoorstel en planning om uitwerking te geven aan het IZA en GALA. Je bent samen met de regionale vertegenwoordiger van de gemeenten hiervoor in de lead en aanspreekbaar op de totstandkoming van door de regionale zorgpartijen gedragen afspraken die voldoende concreet zijn om de regionale knelpunten in de zorg duurzaam op te lossen én die zorginhoudelijk en organisatorisch uitvoerbaar zijn. Je werkt hierbij samen met collega’s van beleid, inkoop en commercie.
  • Naast de activiteiten met de gemeenten werkt het team aan beleidsontwikkeling op de grensvlakken van zorg en ondersteuning, aan de communicatiestrategie, aan verdiepende analyses en aan beleidsontwikkeling op specifieke thema’s. Met deze onderwerpen ga je volop aan de slag. Ook neem je in het kader van de samenwerking met gemeenten deel aan (thematische) landelijke overleggen met organisaties als Zorgverzekeraars Nederland, VNG en VWS.

Wie wij zoeken

Je bent een gedreven en ervaren professional met kennis van (delen van) het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Wet Publieke Gezondheid) en/of het zorgstelsel (Zvw / Wlz) met WO werk- en denkniveau.

Je bent een slimme adviseur die resultaten heeft behaald in dit complexe politiek-bestuurlijke werkveld. Met gemeenten en stakeholders ga je in gesprek over hun plannen, je denkt mee en inspireert hen. Waar nodig beoordeel je de plannen. Je bent daadkrachtig in het maken, vastleggen en bewaken van voortgang op doelen en afspraken. Je zoekt naar oplossingen, biedt houvast, ook als er iets tussendoor komt of een doel niet gehaald dreigt te worden.

Je bent een serieuze gesprekspartner op politiek-bestuurlijk niveau vanuit in- en overzicht in de vraagstukken (IZA, GALA, WOZO en/of TAZ) en de belangen en betrokkenheid van gemeenten, zorgaanbieders en stakeholders. Je kan prioriteiten stellen, versnellen, aanspreken, of een tussenstap maken om voortgang, in en focus op, afspraken en doelen, erin te houden. Ervaring hebben en goed zijn in het bouwen en onderhouden van relaties van strategisch tot operationeel niveau is essentieel.

Je kunt goed luisteren en aansluiten bij verschillende type collega’s en organisaties. Je stelt kritische vragen, vraagt door, zet mensen aan het denken en betrekt hen bij ontwikkeling en implementatie van plannen. Je toont begrip voor bezwaren, zonder een ingezette lijn los te laten. Als netwerker onderken je de invloed van jouw beslissingen of activiteiten bij het realiseren van gezamenlijke successen, zowel in- als extern.

Je persoonlijkheid vinden we minstens zo belangrijk als de kennis en ervaring die je meebrengt. Je hebt een positieve grondhouding, straalt energie uit en bent flexibel als zaken anders gaan dan verwacht. Je houdt van impact en resultaten. Alleen op pad gaan vind je heerlijk en je voelt je thuis in een team. Je staat open om te leren. Binnen Zilveren Kruis word je aangemoedigd je verder te ontwikkelen.

Zilveren Kruis gelooft in de kracht van diversiteit. Met een divers personeelsbestand is het gemakkelijker om aansluiting te vinden bij de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Daarnaast maken verschillen een team sterk, anders denken zorgt voor verschillende zienswijzen. Dat maakt het samenwerken leuker en het eindresultaat beter.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een uitdagende functie (WO-niveau) binnen een moderne en ambitieuze organisatie waar je werkelijk van betekenis kunt zijn. Het betreft een functie voor 32 tot 34 uur per week, flexibel en deels vanuit huis in te vullen. Zilveren Kruis hanteert een 34-urige werkweek. De hieronder beschreven arbeidsvoorwaarden zijn op basis van die 34-urige werkweek.

Deze functie is ingedeeld in de CAO Achmea (€4.573,- tot €6.368,- bruto). Daarnaast biedt Zilveren Kruis uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 136 verlofuren per jaar, een pensioenregeling met lage eigen bijdrage (3,25%). Je ontvangt maandelijks een persoonlijk keuzebudget, opgebouwd uit 8% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering en 3,85% bovenwettelijk verlof. Je kiest zelf op welk moment je dit budget laat uitbetalen, je het gebruikt voor verlofsparen of om extra vakantie-uren te kopen. Tenslotte ontvang je een klimaatbudget van € 2.500,- euro waarmee je een product of dienst kunt aanschaffen die een bijdrage leveren aan de verbetering van het milieu.

Zilveren Kruis biedt haar medewerkers goede ontwikkelmogelijkheden, persoonlijke groei staat voorop. Per 2019 is Zilveren Kruis gestart met TOP, een nieuwe manier van beoordelen met de nadruk op Talent, Ontwikkeling en Prestatie. Door middel van TOP ontstaat er een continu gesprek over je talent en je ontwikkeling.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Kyra Cools is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website.

Het streven is om de procedure voor deze vacature op korte termijn, bij voorkeur voor 1 juni af te ronden. Kandidaten worden daarom gevraagd snel te reageren. Vermeld in je CV of je motivatiebrief ook je vakantieplanning.


Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Google Meet). Een assessment maakt deel uit van de procedure als input voor de Selectiegesprekken. Een referentenonderzoek maakt standaard onderdeel uit van de procedure. Voor vragen of een nadere toelichting kun je bellen met Kyra: 06-52336480.