Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur - Ingevuld

Zoetermeer

09-10-2023

Directeur

Boegbeeld, neemt het voortouw, zorgt voor verbinding

Organisatie

Over ZWconnect: Samen sterk in Zorg en Welzijn

ZWconnect is een werkgeversvereniging die zich inzet voor brancheoverstijgende arbeidsmarktvraagstukken in de regio’s Haaglanden, Rijn Gouwe en Nieuwe Waterweg Noord. Met ruim 100 leden uit Zorg, Welzijn en betrokken Onderwijsinstellingen biedt ZWconnect een sterk regionaal netwerk voor samenwerking en kennisuitwisseling. Met de leden en stakeholders wordt gewerkt aan de arbeidsmarktvraagstukken van nu en de nabije toekomst. 

“Grote vraagstukken vragen om goede samenwerking en lokale oplossingen.”

Als brancheoverstijgende werkgeversvereniging bekijkt ZWconnect de arbeidsmarkt vanuit de kant van de werkgevers, de werknemers, het onderwijs én de overheid. En op alle niveaus: lokaal, regionaal en nationaal. Dit doen wij met werkgevers, onderwijs, gemeenten en andere samenwerkingspartners, in verschillende lokale en regionale netwerkgroepen. Samenwerking is van groot belang om meer slagkracht, efficiency, impactvolle en betere resultaten te bereiken. ZWconnect zorgt voor verbinding, delen van kennis, inspiratie, activeren en faciliteren. Het is de spin in het web en zet zich in voor goede opleidingen, instroom, doorstroom en behoud. Met als resultaat genoeg gekwalificeerd, gemotiveerd en passend opgeleid personeel in Zorg en Welzijn.

“Samen staan we sterk en kunnen we de zorgvraag van de toekomst aan.”

ZWconnect is ervan overtuigd dat regionale samenwerking van groot belang is om te kunnen anticiperen op de huidige en toekomstige arbeidsmarktopgaven. Ze staat daarbij voor een sterk regionaal netwerk, gericht op kennisuitwisseling en samenwerking. De vereniging van ZWconnect kent namens leden een bestuur dat in nauwe samenwerking met de directeur vormgeeft aan de ambitie van ZWconnect.

Over de werkorganisatie

De werkorganisatie, onder leiding van de directeur, is gevestigd in Zoetermeer. Op basis van de strategie, een jaarplan en begroting worden activiteiten uitgevoerd in samenwerking met de leden. Veel activiteiten kennen een projectmatig karakter en/of zijn gericht op netwerkvorming. Er werken ruim 20 hoogopgeleide medewerkers. Het zijn professionals die met hart en ziel bij de missie van ZWconnect zijn betrokken. Het merendeel heeft een dienstverband, daarnaast wordt er regelmatig gewerkt met een vaste schil van zzp’ers.

De directeur wordt in de dagelijkse werkzaamheden ondersteund door een officemanager en financieel administrateur. Daarnaast zijn recent twee nieuwe rollen ingevoerd. Een operationeel manager heeft als taak om in het verlengde van de directeur te werken aan de optimalisering van de bedrijfsvoering. De programmamanager heeft als taak inhoudelijke samenhang aan te brengen tussen de verschillende activiteiten en inhoudelijke vragen van de buitenwereld goed te vertalen naar uitvoerbare activiteiten en projecten. De operationeel manager en de programmamanager vormen samen met de directeur het MT. 

ZWconnect maakt, samen met 11 andere werkgeversorganisaties in het land, onderdeel uit van het landelijk samenwerkingsverband Regioplus. Voor de komende jaren wordt een groeiende vraag naar activiteiten en ondersteuning van ZWconnect verwacht.

Functie

Je bent het boegbeeld van ZWconnect. De directeur is verantwoordelijk voor de leiding van de werkorganisatie. Het bestuur is betrokken maar bestuurt op afstand van de werkorganisatie. De bestuursleden zijn een belangrijk klankbord voor de directeur. Uiteraard draag je zorg voor een goede voorbereiding en ondersteuning van de bestuursvergaderingen.

Je haalt op en signaleert wat er in de buitenwereld wordt gevraagd en bespreekt en organiseert wat daarvoor intern nodig is om dat te realiseren. In deze rol wordt er van je verwacht dat je veel extern actief bent. Je neemt ook het initiatief tot strategische agendasetting wanneer de situatie daarom vraagt. Tegelijkertijd zorg je ervoor dat de werkorganisatie goed betrokken en aangesloten blijft. De opgave voor de komende jaren ligt op doorontwikkeling van ZWconnect.

De omgeving:

 • Het verder vergroten van de zichtbaarheid van ZWconnect;
 • Het verdiepen van het netwerk op strategisch niveau en uitbreiding met relevante stakeholders zoals de zorgkantoren; 
 • Het vergroten van meer (sub)regionale samenwerking tussen instellingen op de werkgeversrol; 
 • Naast het inzicht bieden in vraagstukken door middel van analyses, ook het ontwikkelen en ondersteunen van (groepen) leden bij concrete activiteiten.

De werkorganisatie

 • Het verbeteren van de bedrijfsvoering en programmatische samenhang van de verschillende activiteiten; 
 • De doorontwikkeling naar een wendbare en dienstverlenende organisatie waardoor de groei van activiteiten verantwoord kan worden uitgevoerd.

Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij een belangrijk deel van de tijd extern doorbrengt en daarnaast zorgt voor voldoende aansluiting en verbinding met de werkorganisatie.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een inspirerende directeur met leidinggevende ervaring en een academisch werk- en denkniveau. Je beschikt over de volgende ervaring en kwaliteiten: 

 • Bij voorkeur ervaring in Zorg en Welzijn, danwel voor die sector relevante werkervaringen in het maatschappelijk veld; 
 • Je bent een uitstekend netwerker en kunt de juiste gesprekken voeren met de strategische gesprekspartners en beschikt over een relevant netwerk; 
 • Je neemt graag het voortouw en zorgt voor verbinding; 
 • Je bent toegankelijk en weet professionals de ruimte te geven en dit te combineren met besluitvaardigheid om richting aan te geven; 
 • Je bent voldoende onderlegd in de verschillende onderdelen van bedrijfsvoering;
 • Kennis van arbeidsmarktvraagstukken en daaraan verwante ontwikkelingen is een pre; 
 • Ervaring in samenwerkingsverbanden en/of verenigingen is een pre.

Als persoon ben je dienstverlenend ingesteld en weet dit over te brengen. Je komt goed tot je recht in een informele organisatie waarin iedereen elkaar kent en het onderhouden van een groot netwerk. Je kunt makkelijk schakelen tussen grote vraagstukken en de praktische vertaling ervan in de organisatie. Mensen ervaren je gesprekken als inspirerend en luisteren graag naar je.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een positie waarin je van betekenis kunt zijn voor sector en de leden in het bijzonder. Je draagt direct bij aan oplossingen voor een van de grotere maatschappelijke vraagstukken. Een inhoudelijke en leidinggevende rol waarin jij je verder kunt ontwikkelen. De standplaats voor de functie is Zoetermeer. Je ontvangt een bij de functie behorend marktconform salaris passend bij je opleiding en ervaring. Het salaris en de goede secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Ziekenhuizen. Een dienstverband tussen de 32 en 36 uur.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie te doen, Tim de Jong is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangen wij graag je CV en een korte motivatie via het reactieformulier onder deze vacature op onze site. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een gesprek maken we graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook voldoende gelegenheid om jouw vragen te stellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek op locatie. De gesprekken vinden plaats op 14 en 15 november in Zoetermeer. De gesprekken met de advies en selectiecommissie staan gepland op woensdag 22 november ’s middags in Zoetermeer. Een referentenonderzoek maakt onderdeel van de procedure.