Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bedrijfskundig Manager Medische Vakgroep a.i.

Arnhem

02-02-2024

Bedrijfskundig Manager Medische Vakgroep a.i.

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

“Kordate en verbindende bouwer die gewend is met hoogopgeleide zorgprofessionals te werken en de weg voorbereidt voor de vaste manager"

Organisatie

Liefdevolle zorg die bij je past, dat is wat Pleyade biedt. Pleyade biedt zorg aan huis, revalidatie en langdurige zorg op zestien locaties in Arnhem, Elst, de Liemers en Renkum. Er werken ruim zestienhonderd betrokken medewerkers en zeshonderd toegewijde vrijwilligers. Zij ondersteunen cliënten en bewoners om hun leven zo veel mogelijk te leiden volgens hun eigen wensen.

Pleyade krijgt met ingang van april 2024 een tweehoofdig bestuur. Het MT bestaat uit 9 personen. De organisatie heeft een omzet van ca. 85 mio en is financieel gezond.

De medische vakgroep bestaat uit 8 specialisten ouderengeneeskunde, 6 verpleegkundig specialisten (waarvan 2 in opleiding), 3 physician assistants in opleiding, 9 basisartsen. Vanwege onderbezetting werkt een deel op ZZP/ gedetacheerd basis. De manager wordt bijgestaan door een coördinator medische staf, die verantwoordelijk is voor de roosters, verzuim enz.

Opdracht

De medische vakgroep is sterk in ontwikkeling. De afgelopen jaren was er geen manager en viel de vakgroep direct onder de bestuurder. Inmiddels is er behoefte aan meer structuur en heeft Pleyade er voor gekozen om de medische vakgroep aan te sturen door duaal management, met een bedrijfskundig manager en een (nog te benoemen) eerste geneeskundige, die de medische eindverantwoordelijkheid draagt.

Vooruitlopend op de komst van de nog te werven ‘vaste’ bedrijfskundig manager, wordt de interim manager gevraagd meer structuur aan te brengen en een eerste basis te leggen. Je focus ligt op het management, de organisatie en de bedrijfsvoering van de medische vakgroep.

Als bedrijfskundig manager ben je verantwoordelijk voor de organisatie en bedrijfsvoering van de medische vakgroep. Je geeft direct leiding aan de medewerkers van de vakgroep. Je coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert de medewerkers. Je zorgt voor een goede overlegstructuur en zorgt dat het opleiden en begeleiden van het medisch personeel is geborgd. Daarnaast vragen het boeien en binden van medewerkers en het op peil houden van de formatie de continue aandacht.

Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering (jaarplan, begroting, rapportages) en bewaakt de realisatie van productie afspraken. Je ontwikkelt samen met de vakgroep beleid en speelt in op de actuele ontwikkelingen in de markt. Daarbij adviseer je over kansen voor nieuwe producten en doelgroepen.
Specifieke aandachtspunten binnen deze opdracht zijn:

 • Je investeert in teambuilding en brengt de bezetting op orde;
 • Je brengt structuur aan in de organisatie van de vakgroep met een logische functie-opbouw, gestroomlijnde processen en adequate administratie;
 • Je geeft een kwaliteitsimpuls aan de ondersteunende processen (beleid- en besluitvormingsprocessen, planning en roostering, kwaliteit en veiligheid, P&C cyclus, projecten);
 • Je zorgt voor goede informatievoorziening naar en vanuit de vakgroep en het MT.


Je legt direct verantwoording af aan de Bestuurder en bent lid van het MT van Pleyade.

Wie wij zoeken

Een ervaren interim manager in de zorg:

 • Jij bent bedrijfsmatig en organisatorisch een kei. Je hebt plezier in het creëren van de juiste randvoorwaarden en structuur, waarbinnen de medici hun werk goed kunnen doen;
 • Je luistert, stelt vragen en en hebt een open nieuwsgierige houding
 • Je informeert pro actief zowel je teams als het MT en/of het bestuur;
 • Je staat stevig in de schoenen, bent duidelijk, kordaat en koersvast;
 • Je hebt gezag en weet draagvlak te creëren voor veranderingen bij hoogopgeleide professionals;
 • Je steekt je handen graag uit de mouwen en schakelt gemakkelijk van praktisch regelen tot strategisch meedenken.


Functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau en een relevante opleiding;
 • Ervaring in interim management aan academisch opgeleide professionals (bij voorkeur artsen);
 • Bij voorkeur kennis van de (ouderen)zorg.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De interim-opdracht start zo snel mogelijk. De inschatting is dat de opdracht gemiddeld 4 dagen per week zal vergen en dat deze circa 4 maanden duurt met een optie tot verlenging, tot de vacature vast is ingevuld. Je werkt hoofdzakelijk in Arnhem.

Reactie & informatie

Anne-Marie Kamphuis en Philip Backx zijn verantwoordelijk voor deze opdracht. Als je interesse hebt en beschikbaar bent hiervoor, dan kun je reageren via het reactieformulier op de site: https://voor.nl/vacatures/1334/bedrijfskundig-manager-medische-vakgroep-a-i

We ontvangen graag je cv inclusief een indicatie van je tarief en een beschrijving van je beschikbaarheid.

De VOORselectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 6 februari en woensdagochtend 7 februari. Op vrijdagochtend 9 februari vinden de selectiegesprekken plaats bij Pleyade. De geselecteerde kandidaat krijgt vervolgens een klikgesprek met de bestuurder en VOOR trekt standaard twee referenties na.