Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager HRM

Zoetermeer

10-02-2019

Manager HRM

Daadkrachtig, verbindend en verbeterend

Organisatie

Ieder mens is bijzonder en heeft het recht op een goed leven. Die gedachte bepaalt het denken en doen bij Ipse de Bruggen. Bijzondere zorg bieden aan mensen met een handicap. Cliënten ondersteunen bij het leven van hun eigen leven en het ‘meedoen’ in onze samenleving. Wonen, werken, leren en recreëren, in de hele provincie Zuid-Holland. Ipse de Bruggen biedt kleinschalige zorg in relatie tot de Wet Langdurige Zorg, de Jeugdwet en de WMO in Zuid-Holland. 

Op 400 locaties helpen 5500 medewerkers en 2500 vrijwilligers in totaal 5000 cliënten met een verstandelijke beperking. Er zijn 2500 bedden en 1000 plaatsen in centra voor dagbesteding. De cliënten werken in cafés, lunchrooms, ateliers of kunstwinkels. Daarnaast zijn er theater- en muziekgroepen waaronder het wereldberoemde Jostiband Orkest. In een prachtige korte &feature=youtu.be" href="&feature=youtu.be" title="Ipse de Bruggen" target="_blank" style="">film vertelt begeleider Daan van Wouw over de mooie maar ook pittige kanten van zijn werk. 

‘Zelf keuzes kunnen maken en bepalen wat belangrijk voor je is’, zo opent het Manifest. In dit visiedocument heeft Ipse de Bruggen de belofte aan haar cliënten vastgelegd. Als onderdeel van deze visie heeft Ipse de Bruggen de weg ingezet richting zelforganisatie, zodat teams slagvaardiger kunnen opereren om de cliënt op de juiste wijze te ondersteunen. Dat vraagt een andere manier van werken en organiseren. Het betekent ook meer regie voor de medewerkers die dagelijks het verschil maken voor de cliënten. 

Binnen de in 2017 nieuw vormgegeven Services organisatie is het HRM vakgebied ondergebracht, dat vanuit verschillende expertise gebieden ondersteuning biedt aan de zorgbedrijven. De andere vakgebieden binnen de directie Services zijn: Vastgoed, Facilitair, Informatievoorziening, Klant & Markt, Financiën, Organisatieontwikkeling & Innovatie en de Servicedesk. 

Functie

De Manager HRM rapporteert aan de Directeur Services en neemt deel in het MT Services. De afdeling HRM bestaat uit 65 medewerkers verdeeld over de afdelingen: HRM Focus, Leren en Ontwikkelen, Perspectief en het HRM Servicecentrum. De managers en HR business partners (6 personen in totaal) van de afdeling HRM rapporteren direct aan de Manager HRM.

De Manager HRM is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het HRM beleid binnen Ipse de Bruggen. Hij/zij vertaalt het meerjarenbeleid van de organisatie naar het meerjarenbeleid voor HRM en evalueert de uitgezette koers op basis van onderzoek en trends. Bij voorkeur met een helder en concreet stappenplan dat vorm en inhoud geeft aan de veranderagenda van HRM voor 2019-2021. De Manager HRM stimuleert de samenhang/samenwerking op de processen binnen de verschillende procesonderdelen zodat de klant een eenduidige dienstverlening ervaart.

De Manager HRM is de strategische sparringpartner van de directie en het bestuur op het gebied van HRM beleidsontwikkeling en advies. Hij/zij stuurt op kwalitatief goede dienstverlening die voldoet aan de verwachtingen en draagt bij aan de doelstellingen van de organisatie. 

Als leidinggevende is de Manager HRM een coach en facilitator voor het team die de medewerkers weet te enthousiasmeren en in hun kracht te zetten. Dit doet hij/zij onder andere door de visie en doelstellingen helder te vertalen naar de medewerkers zodat zij weten wat hun eigen bijdrage is. De Manager HRM is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de afdeling HRM. Hij/zij zorgt samen met de collega’s binnen de directie Services voor een goede zichtbaarheid en kwaliteit. De Manager HRM is eindverantwoordelijk op het vakgebied HRM.

Wie wij zoeken

Je hebt een WO werk- en denkniveau (richting P&O/HR) aangevuld met minimaal 10 jaar  werkervaring. Je bent gewend om leiding te geven aan een grote eenheid en om veranderprocessen te initiëren, te begeleiden en door te voeren. Je bent een resultaatgerichte, coachende en faciliterende manager die ruimte geeft aan professionals en draagvlak en draagkracht kan creëren binnen de organisatie. Je bent innovatief en in staat om nieuwe HR gerelateerde dienstverleningsconcepten te bedenken, te ontwikkelen en te implementeren.

Je bent een warme, verbindende persoonlijkheid met een zakelijke insteek en een scherpe focus. Je bent zichtbaar en brengt met rust en geduld het beste in de medewerkers naar boven, bij voorkeur in een omgeving waarin geleerd wordt en fouten maken mag. Je werkt vanuit een procesgerichte houding aan continue voortgang en je bent gericht op resultaten. Je blijft overeind bij tegendruk. Je weet goed om te gaan met het krachtenveld in een grote complexe organisatie en snapt welke bewegingen er gaande zijn. 

Je hebt voldoende relativeringsvermogen en ook een gezonde portie humor, er moet met plezier gewerkt worden. Je bent een boegbeeld voor de afdeling en toont leiderschap. Je bent helder over de koers en laat binnen de door jou gestelde kaders ruimte voor professionele invulling. Je weet vanuit gedrevenheid en passie voor het vak je medewerkers te enthousiasmeren en brengt beweging tot stand. Je gaat uit van mogelijkheden en toont het lef om te innoveren.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het gaat om een uitdagende en stevige leidinggevende functie in een boeiende organisatie. Een positie waar je positieve impact kan maken en resultaten kan boeken. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. Daar voegt Ipse de Bruggen goede secundaire arbeidsvoorwaarden aan toe en een aantrekkelijk servicekantoor in Zoetermeer als standplaats, vlak naast het NS station en de snelweg A12. Ipse de Bruggen biedt een arbeidsovereenkomst bij aanvang voor de duur van een jaar met de intentie deze om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft een functie van 36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. David Zeman (david@voor.nl) is je eerste aanspreekpunt. Voordat we jou uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken we graag eerst kennis via Skype of FaceTime. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skype adres s.v.p.

De aanvraag Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een referentenonderzoek maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. De sluitingsdatum voor deze vacature is 10 maart 2019.