Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Clustermanager (regio Drechtsteden) - Ingevuld

Hardinxveld-Giessendam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht

29-04-2022

Clustermanager (regio Drechtsteden)

‘Zorginhoudelijk en zakelijk manager die met aandacht voor de ontwikkelingsfase van de teams en de eigenheid van de locaties meer instroom en gezonde bedrijfsvoering realiseert”

Syndion is er voor mensen - jong en oud - met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De organisatie, oorspronkelijk gestart door ouders, is kleinschalig georganiseerd en staat midden in de samenleving. Syndion is een waarde gedreven organisatie waarin de mogelijkheden van de cliënt en de verbinding tussen cliënt, verwanten en medewerkers centraal staan. De organisatie is op zoek naar een Clustermanager voor de regio Drechtsteden (Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht Hardinxveld-Giessendam en Alblasserdam) voor 32-36 uur per week.

Organisatie

Met 82 locaties in de lijn Dordrecht-Gorinchem-Tiel biedt Syndion uiteenlopende vormen van ondersteuning aan kinderen en volwassenen. Ongeveer 1.100 medewerkers ondersteunen cliënten met een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of meervoudige beperking, niet-aangeboren hersenletsel of andere problemen in de ontwikkeling. Dat doen zij in uiteenlopende vormen van dienstverlening. Zo heeft Syndion locaties voor dagbesteding, kinderdagcentra, activiteitencentra en woonvoorzieningen. Ook verleent zij ambulante ondersteuning. De organisatie wordt gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Wet Langdurige Zorg (Wlz) de Jeugdwet en vanuit de Zorgverzekering Wet (Zvw). De jaarlijkse omzet bedraagt ruim 60 miljoen euro.

“Syndion is een warme, hulpvaardige organisatie met een goede ziel. Je kan hier enorm jezelf zijn. Je kan hier echt geraakt en geroerd worden in hoever ze willen gaan met het bieden van ondersteuning in het leven van iemand met een beperking.”

Syndion kiest er bewust voor om begeleiding en behandeling te bieden “zo normaal mogelijk in het leven van de cliënt”. Syndion heeft daartoe een hecht, stabiel, gespecialiseerd team van 20 Gedragsdeskundigen in dienst die desgewenst met de teams en de cliënt meekijken bij complexe casuïstiek. Zij voorzien de cliënt van advies wat vervolgens door de reguliere therapeuten, zoals de eigen huisarts of fysiotherapeut, kan worden opgepakt. Hierdoor kan de cliënt vaker bij zijn “eigen” behandelaren blijven. Bijkomend voordeel is dat de teams binnen Syndion specialistische expertise ontwikkelen die ze ook in kunnen zetten bij andere cliënten.

Functie

De Clustermanager werkt in de regio Drechtsteden. Deze regio spreidt zich uit over het geografische gebied Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam. In de regio werken 7 clustermanagers die ieder leiding geven aan een cluster van gemiddeld 6 locaties. Het aantal medewerkers per locatie varieert. De clustermanagers in de regio werken nauw samen en vormen een hechte club van meer en minder ervaren leidinggevenden.

Het cluster waaraan de nieuwe Clustermanager Drechtsteden leiding geeft, kent 5 locaties verspreid over de plaatsen Hardinxveld-Giessendam, Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht:

  • Woonvoorziening Trompweg (Dordrecht) is een woonvorm voor mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme en/of niet aangeboren hersenletsel. Er is plek voor 29 cliënten, ieder met een eigen woning en met een gezamenlijke ruimte.
  • In woonvoorziening Buitenhof (Hardinxveld-Giessendam) wonen 12 cliënten met een licht tot zware verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Alle cliënten hebben een eigen appartement.
  • Dagbesteding Houtnijverij (Hardinxveld-Giessendam) biedt dagbesteding aan 20 cliënten met een licht verstandelijke beperking. Zij maken kwalitatief hoogwaardige houtproducten.
  • Bij de arbeidsmatige dagbesteding Syn in Ambacht (Hendrik-Ido-Ambacht) werken 8 cliënten met een psychische, licht verstandelijke en/of fysieke beperking op het terrein van het jeugdspeelpark.
  • Ook locatie De Blije Borgh biedt arbeidsmatige dagbesteding. De cliënten werken in het restaurant of op de afdelingen van het verzorgingshuis De Blije Borgh.

De Clustermanager ontvangt leiding van de directeur Zorg, Zorgexpertise en Innovatie. In deze directeur heeft de Clustermanager een ervaren sparringpartner op (kwaliteits-)zorginhoudelijke, innovatieve en bedrijfsmatige aspecten van het leiderschap. Op alle thema’s werkt de Clustermanager nauw samen met de 6 andere Clustermanagers binnen de regio Drechtsteden. En met de Gedragsdeskundigen die betrokken zijn bij de inhoud van de zorg.

De Clustermanager heeft een belangrijke rol in de medezeggenschap van cliënten en verwanten. De cliëntvraag staat centraal. Verwanten zijn zeer betrokken. Je hebt dan ook een belangrijke rol in de afstemming met alle medezeggenschapsorganen. Voor hen is het belangrijk dat je doet wat je zegt en zegt wat je doet.

De Clustermanager geeft leiding aan ruim 38 medewerkers verspreid over de 5 locaties. De teams werken zelf organiserend. De mate van zelfstandigheid en taakvolwassenheid verschilt daarbij per team. De opgave voor de clustermanager bestaat de komende tijd in ieder geval uit:

  • Het op methodische wijze verbeteren van de kwaliteit en financiële resultaten van de zorgverlening. Je geeft leiding aan professionals in een veranderende omgeving. De verzakelijking van de zorg vraagt om een belangenafweging die professionals niet gewend zijn te maken. Je stuurt op zorg waarbij de ontwikkeling van cliënten wordt gestimuleerd. Van zorgen voor naar zorgen dat…
  • Op een aantal locaties is nog ruimte voor nieuwe en meer cliënten. Samen met de teams zet je de locatie en het aanbod op de kaart waardoor de instroom toeneemt.
  • Het bevorderen van de positieve relatie in de driehoek ‘cliënt-verwant-begeleider’ door het stimuleren van de professie en managen van verwachtingen. Je stuurt op duidelijke, vastgelegde afspraken in de driehoek.
  • Brengt teams en medewerkers in ontwikkeling. Je coacht teams en medewerkers in de ontwikkeling van hun professie. Je brengt daarbij rust en stabiliteit in teams.

Wie wij zoeken

“Als leidinggevende schakel je voortdurend. Binnen uur praat je met een cliënt, zit je in gesprek met medewerkers of denk je mee aan een strategie. Dat is ontzettend leuk.”

Voor deze functie zoeken wij een ervaren leidinggevende met ervaring binnen de sector (gehandicapten)zorg. Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. 

Door jouw inzicht in de zorg, jouw inzichten in financiën, bedrijfseconomische processen en financiering van de zorg ben je in staat de financiële resultaten in jouw cluster positief te beïnvloeden. Je hebt ervaring met teamontwikkeling en coachend leidinggeven. Je bent een leidinggevende die een warm hart heeft voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Je bent graag dicht op de werkvloer in contact met de teams. Je kent misschien wel alle namen van de cliënten en hun verwanten. Je weet het zorgproces te ondersteunen door verwachtingen van medewerkers, verwanten en derden te managen en verbinden.

Je hebt plezier in het verbeteren van het methodisch werken in de driehoek. Je bewaakt de continuïteit en kwaliteit van de zorgdienstverlening. Je bent inhoudelijk gedreven en neemt medewerkers mee in de veranderingen in het zorglandschap en begeleidt hen bij de veranderingen die dit vraagt in de uitvoering van hun vak. Je werkt met bevlogen medewerkers die met veel liefde voor de mens werken. Je begeleidt hen, cliënten en hun verwanten in een samenwerking die past bij deze zorg én zoekt samen naar werkwijzen die passen bij de huidige financieringsstromen. Kort gezegd: je zorgt dat er voldoende instroom is en dat de geboden zorg voldoende wordt betaald.

Je geeft leiding aan zelforganiserende teams. Dat betekent dat je ruimte geeft aan ontwikkeling en groei. Je weet wanneer je nabij moet zijn. En wanneer je ruimte kunt geven aan de professionals in jouw teams. Je coacht jouw teams en individuele medewerkers in hun professionele (team)ontwikkeling. Je sluit daarbij aan op wat er al is ontwikkeld. Jouw medewerkers vinden in jou een luisterend oor. Maar ervaren ook jouw besluitvaardigheid en daadkracht.

Je hebt een dynamische functie in een organisatie die je alle ruimte geeft. Je schakelt voortdurend tussen praktijk en strategie, teams, diverse vormen van dienstverlening en manieren van communiceren. Je werkt op operationeel-tactisch niveau. Dit alles vraagt van jou een combinatie van flexibiliteit, standvastigheid, doorzettingskracht, helicopterview, inlevingsvermogen en aandacht.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

“Bij Syndion werken we hard en met ons hart.”

De functie Clustermanager is een functie dicht bij de teams en cliënten in een platte organisatie in beweging. Je krijgt veel ruimte om in jouw cluster bezig te zijn met het verhogen van de bekendheid, kwaliteit en de teamontwikkeling. Je komt te werken in een vriendelijke organisatie waarin mensen betrokken zijn, elkaar ondersteunen en nauw samen werken. Bij Syndion raak je niet snel uitgekeken en uitgeleerd.

De functie van Clustermanager wordt gewaardeerd in FWG 60 conform de CAO Gehandicaptenzorg (max. € 4799,-, excl. cao-verhoging). Daar komt de vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,33%) nog bij. Het betreft een functie voor 32 - 36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Kyra Cools en Mariët Hofenk zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier hieronder op onze website.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 23 juni 2022.


Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op.