Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Ontwikkelcoach

Son en Breugel

22-11-2018

Ontwikkelcoach

Sensitief, verbindend en zakelijk

Organisatie

SWZ ondersteunt mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en een (ernstige) meervoudige beperking, in alle fasen van hun leven. Onze ambitie is dat cliënten zoveel mogelijk op eigen kracht meedoen in de maatschappij. Dit streven, in samenhang met de mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk, is leidend. SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid met deskundige en betrokken medewerkers. Door het bieden van merkbare mensgerichte zorg kunnen de mogelijkheden van de cliënt ontplooid worden. Toegevoegde waarde en kwaliteit ontstaan in de relatie tussen medewerker en cliënt, van mens tot mens met hart en hoofd. SWZ is een moderne en toekomstgerichte organisatie met een heldere visie: zijn wie je bent, zelf keuzes maken en op eigen kracht meedoen. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen. Voor het realiseren van de missie en visie zijn vier kernwaarden essentieel: respect, vraaggerichtheid, verantwoordelijkheid en slagvaardigheid. Dat zijn de bouwstenen van SWZ.

Hoe daaraan invulling wordt gegeven, verschilt van cliënt tot cliënt. Voor de één is dat het verkrijgen van comfort en zich begrepen voelen, voor de ander is dat begeleiding naar een volwaardige baan of training om meer zelfredzaam te worden. Cliënten maken daarin hun eigen keuzes. SWZ ondersteunt en helpt hen met de best mogelijke zorg en ondersteuning en werkt daarbij nauw samen met naasten, gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, het speciaal onderwijs, revalidatiecentra en re-integratiebureaus, in de regio Oost-Brabant.

De hervormingen in zorgland hebben veel aandacht gevergd voor een gezonde bedrijfsvoering en externe verantwoordingssystemen. SWZ wil de focus leggen waar hij hoort te liggen: op de interactie tussen cliënten en medewerkers. Daar ontstaat de toegevoegde waarde voor cliënten, maar ook voor medewerkers en financiers. Dat is dan ook het vertrekpunt geweest voor de (her)inrichting van de organisatie en van de systeemwereld. Concreet betekende dit, 3 jaar geleden, de start van een transformatie van de organisatie waarbij de cliënt en de medewerkers in het primair proces centraal zijn komen te staan. De teams in het primair proces kwamen in de lead en zijn zelforganiserend gaan werken. Zij worden daarbij ondersteund door regiebehandelaren en gefaciliteerd door specialisten vanuit bijvoorbeeld HR en Finance. De transitie is zo goed als afgerond. In september hebben de clustermanagers plaats gemaakt voor een vijftal Ontwikkelcoaches. De rol van Ontwikkelcoach is nieuw in de organisatie en kent geen hiërarchische lijn naar de teams (maar een faciliterende en adviserende). SWZ kende een structuur met regio- en clustermanagers. In de nieuwe structuur rapporteren de teams rechtstreeks aan de Zorgdirecteur (voorheen de Regiomanager), waarbij ze gefaciliteerd worden in hun ontwikkeling naar zelforganisatie door de Ontwikkelcoaches.

Functie

De functie van Ontwikkelcoach is nieuw binnen SWZ. De Ontwikkelcoach heeft tot doel om samen met de collega Ontwikkelcoaches zelforganiserende teams te ondersteunen in hun ontwikkeling naar het realiseren van de ambitie van SWZ: ‘Terug naar de Bedoeling’. De Ontwikkelcoach doet dit op een faciliterende, coachende en inspirerende wijze en richt zich hierbij op de ontwikkeling van de individuele medewerkers, de teams en de organisatie. Vanuit een stimulerende en faciliterende houding help je de teams bij het realiseren van de gecontracteerde teamresultaten. Als Ontwikkelcoach ben je betrokken bij de teams en draag je actief bij aan het leren en ontwikkelen binnen de teams.

De Ontwikkelcoach heeft als geen ander zicht op wat er speelt binnen de teams en zorgt voor een goede verbinding met de Zorgdirecteuren en de andere aan het primair proces ondersteunende specialisten (denk aan de HR adviseur en de Business Controller) en de regiebehandelaren. Je vormt de verbinding tussen operationeel, organisatorisch en strategisch niveau en je bent daarmee de ‘smeerolie’ van de organisatie. De Ontwikkelcoach is makkelijk benaderbaar, aanwezig voor de teams en onderzoekt signalen. Je brengt vervolgens aan het team en waar nodig aan de Zorgdirecteur advies uit over de te zetten stappen om het team verder te ontwikkelen. Indien nodig zorg je vervolgens voor de juiste interventie.

Wie wij zoeken

De Ontwikkelcoach begrijpt als geen ander de visie en koers van SWZ en gelooft in de kracht van zelforganiserende teams en ambitie van SWZ ‘Terug naar de Bedoeling’. Je hebt ervaring én affiniteit met de zorg en de doelgroep(en) en snapt wat er nodig is om de cliënt (en daarmee de medewerkers in het primair proces) werkelijk in regie te krijgen. Je bent bewezen succesvol in het coachen en ontwikkelen van (zelforganiserende) teams en individuen. Je hecht niet aan een hiërarchische positie en je komt het beste tot je recht in een faciliterende en coachende rol waarin je vooral anderen (lees de teams) in hun kracht zet en laat schitteren. Je bent proactief en goed benaderbaar waardoor je soepel door de organisatie heen beweegt en een goed beeld krijgt van wat er allemaal speelt. Daarnaast ben je op minimaal HBO-niveau opgeleid, bij voorkeur aangevuld met een coachingsopleiding. Je bent analytisch sterk ontwikkeld, waardoor je de beelden die je opdoet goed weet om te zetten naar een aanpak en advies. Tevens ben je goed in staat om teams zelf tot oplossingen te laten komen door de vraag achter de vraag te achterhalen. Je brengt daarbij ook een zakelijkheid mee waaruit je actie en resultaat monitort en stimuleert. Je communiceert effectief en overtuigend, schakelt soepel tussen operatie en strategie en je weet mensen te verbinden en te inspireren richting de ingezette koers.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een vernieuwende functie waarin je samen met de teams en je vier collega Ontwikkelcoaches prachtige resultaten kan boeken. Een mooie functie als leren, ontwikkelen én resultaten boeken is wat je drijft. De functie is fulltime, startend met een jaarcontract. De inschaling van de functie is FWG 60 van de cao-gehandicaptenzorg. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. De standplaats is Son en Breugel.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Herken jij je in het profiel en beschik je over de juiste kennis en ervaring? Ben je bereid je voor langere tijd te verbinden aan SWZ? Zet je teams graag in hun kracht en ben je collegiaal? Dan gaan wij graag met jou in gesprek en ontvangen wij hiervoor je motivatie en een actueel CV. Reageer s.v.p. via het reactieformulier. Voor vragen kun je contact opnemen met Melanie Hubers (melanie@voor.nl). Wij streven ernaar de procedure in januari af te ronden.