Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Zorgmanager

Arnhem

06-09-2018

Zorgmanager

‘Unieke kans voor ondernemende people manager in de ouderenzorg’

Organisatie

Woonzorgcentrum Insula Dei Huize Kohlmann biedt een uitgebreid pakket aan zorg- en dienstverlening in en vanuit twee locaties in Arnhem – Insula Dei op het landgoed Rennen Enk en Huize Kohlmann op de locatie midden in de binnenstad – waarmee zij beantwoorden aan de wensen en behoeften van 270 cliënten met hun eigen bewuste levensstijl.

Insula Dei Huize Kohlmann biedt verschillende soorten woonvoorzieningen, hoogwaardige en veilige zorg en een breed palet van (luxe) dienstverlening aan ouderen. Zij is er ook voor ouderen die zelfstandig wonen in de omgeving van de zorgcentra. De organisatie sluit aan bij de eigen levenswijze, wensen, behoeften en gewoontes van ouderen. Ieder mens is immers uniek. De cliënten hechten aan een ‘bewuste levensstijl’, die past bij de kernwaarden, waarin omzien naar de ander en aandacht centraal staan. Zij bevordert de ontmoeting tussen mensen, en bieden alle ruimte voor zingeving, inspiratie en spiritualiteit.

Kernwaarden

  • Ik denk in mensen, niet in grenzen
  • Ik wil naar de ander luisteren
  • Ik wil de ander respecteren en waarderen
  • Ik zie om naar de ander
  • Ik draag bij aan de spiritualiteit in ons huis
  • Ik ben bewogen

Er werken 350 medewerkers en 150 vrijwilligers binnen de organisatie. De zorgtak bestaat uit drie zorgmanagers, tevens lid van het MT Insula Dei Huize Kohlmann.

Functie

Je gaat werken voor de locatie Huize Kohlmann in de functie van zorgmanager. Huize Kohlmann is de locatie in de binnenstad. Vanuit deze locatie wordt op twee verdiepingen zorg verleend aan 36 cliënten. Een van de verdiepingen is thuis voor cliënten met (lichte) somatiek en beginnende dementie: deze verdieping maakt de overgang door van verzorgingshuis naar verpleeghuis. De andere verdieping is een besloten afdeling voor psychogeriatrie.

Per afdeling is er een team dat bestaat uit circa 15 medewerkers en een extramuraal team. Elk team kent een zorgcoördinator die het eerste aanspreekpunt is voor de coordinatie van de zorg en het coachen van de medewerkers op o.m. kwaliteit van zorg en zelfsturing. Overige functies binnen de teams zijn EVV-ers, verzorgenden, helpenden en afdelingsassistenten. Ook werken er een aantal vrijwilligers die belangrijke hand- en spandiensten verrichten voor de bewoners.

De overige verdiepingen van Huize Kohlmann worden verhuurd aan andere zorg- en welzijns stichtingen (dagbesteding, beschermd wonen), zijn onderdeel van plannen voor voorzieningen binnen het sociale domein (stadskeuken) of moeten nog een bestemming krijgen. Huize Kohlmann ligt middenin het ambtelijk hart van Arnhem (naast gemeentehuis, provincie en gerechtshof) en de mogelijkheden zijn legio.

Wie wij zoeken

We zoeken een ondernemende zorgmanager met een hart voor clienten en medewerkers en oog voor bedrijfsvoering en kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Je hebt minimaal een hbo-achtergrond: een verpleegkundig profiel is daarbij een pré. Je hebt ervaring als integraal manager in de (ouderen)zorg: je verstaat het vak van bedrijfsvoering op het niveau van een zorgmanager. Je stelt de begroting op en beheert de exploitatie en hebt zicht op de financiele stromen. Je neemt ook kundig de managementverantwoordelijkheid voor de roosterplanning, het verzuimbeleid, de indicatiestellingen en je werkt nauw samen met medewerkers van het facilitair bedrijf.

De dynamiek van een kleine, ‘zelfstandige’ organisatie spreekt je aan. Huize Kohlmann is een overzichtelijke locatie, met hechte en gemotiveerde teams bestaande uit medewerkers die veelal al jarenlang verbonden zijn aan de organisatie. Ook is de betrokkenheid vanuit mantelzorgers en vrijwilligers groot. Bij verandering en vernieuwing krijg je direct te maken met de cultuur van de locatie en lang bestaande werkwijzen en afspraken. Je hebt ervaring met en een uitgesproken visie op verandermanagement.

Je werkt vanuit een visie op zorg en welzijn van ouderen. Je denkt en werkt mee aan kwaliteitsverbetering van zorg- en dienstverleningsprocessen op de locatie en voor de gehele organisatie. Je zorgt voor een goede personeelsbezetting (kwalitatief en kwantitatief) en je streeft naar een goede werksfeer. In overleg met de medewerkers maak je plannen over de zorg, hun inzet en bewaak je de kwaliteitsnormen. Verantwoording over de te realiseren doelstellingen voor jouw locatie leg je direct af aan de bestuurder.

Binnen het MT ben je ook verantwoordelijk voor een van de instellingsbrede algemene portefeuilles, bijvoorbeeld Kwaliteit van zorg, Dagbesteding of Thuiszorg. Expertise op een van deze gebieden is een pré.

De ligging op afstand van Insula Dei en de centrale diensten biedt een gevoel van eigenheid èn specifieke uitdagingen. De centrale ligging van Huize Kohlmann in de stad, met belangrijke stakeholders in de directe omgeving, en de beschikbare ruimten in het gebouw bieden volop kansen en mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsvormen. Een unieke kans voor iemand die als boegbeeld voor een ouderenzorg organisatie wil optreden en met verve kleur wil geven aan de locatie.

Een talent voor ondernemerschap is dus wenselijk, maar meer nog een passie voor mensen: kwetsbare ouderen en betrokken medewerkers die mee moeten in de veranderingen binnen de sector. Je bent zakelijk, uitgesproken en duidelijk in je keuzes en verwachtingen, maar werkt primair vanuit de relatie. Ambitieus maar met geduld. Mensen zien je graag en ervaren je als een toegankelijke manager: jij op jouw beurt bent graag onder de mensen, zichtbaar aanwezig op de werkvloer.

Je bent goed in staat te luisteren en begrip te tonen, maar dat maakt je niet minder daadkrachtig: het zou juist een impuls moeten zijn om door te pakken. De persoonlijke klik met je collega MT leden is belangrijk: je belichaamt met elkaar de nieuwe koers, dus humor, transparantie en stevigheid (doorpakken en tegenspreken) zijn zeker net zo belangrijk als vakkennis.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het gaat om een uitdagende zelfstandige functie op hbo-niveau. De functie wordt gewaardeerd in FWG 60 – 65 CAO VVT (afhankelijk van opleiding en ervaring) en betreft 32-36 uur per week. Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast.

Onderdeel van de functie is eens per vier weken een bereikbaarheidsdienst in het weekend. Woonachtig in omgeving Arnhem is een pré.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Philip Backx (philip@voor.nl) is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype of FaceTime. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel cv gericht aan Philip Backx via http://voor.nl/vacatures/545/zorgmanager

Vermeld in je cv ook je Skypeadres.