Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Adviseur Beleid en Zorgadministratie - Ingevuld

Dordrecht

14-02-2022

Adviseur Beleid en Zorgadministratie


‘Daadkrachtig en initiatiefrijk’

Organisatie

“Samen het verschil! 
Luisteren. Doen. Ontplooien.”


Dit zijn de leidende principes van Yulius die bijdragen aan de positieve gezondheid van hun cliënten. Werken bij Yulius betekent werken bij een organisatie waarin alles draait om het verschil maken. Voor hun cliënten, leerlingen, samenwerkingspartners en collega’s. Dát is waar ze elke dag voor gaan.

De centrale ambitie van Yulius is mensen te helpen om hun eigen regie op het leven te behouden of te hervinden. Behandeling en begeleiding vindt daarom zoveel mogelijk plaats vanuit de thuissituatie van de cliënt. Yulius levert herstelgerichte zorg. Herstellen doe je zelf. En herstellen doe je bij voorkeur thuis in de eigen omgeving.

Wat doet Yulius?

Zorg

Yulius helpt kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen. Jaarlijks behandelen ze meer dan 10.000 mensen met lichte of ernstige klachten. De meeste mensen worden in hun eigen omgeving begeleid en behandeld: thuis, in de wijk, bij de huisarts of op een polikliniek. Soms zijn de klachten zo ernstig dat tijdelijke opname of verblijf in een beschermde woonomgeving nodig is.

Onderwijs

Yulius is ook specialist op het gebied van speciaal onderwijs voor bijna 1.500 kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Yulius heeft twee basisscholen en diverse middelbare scholen voor vmbo en havo. Sommige leerlingen zijn ook in behandeling bij Yulius. Ze geven ook advies aan het regulier onderwijs over de begeleiding van leerlingen met psychiatrische problemen.

Bij Yulius werken 1.600 mensen. Bijvoorbeeld psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, ervaringsdeskundigen, orthopedagogen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Maar ook leerkrachten, sociotherapeuten, activiteitenbegeleiders, vrijwilligers en nog veel meer medewerkers. Samen zetten zij zich 24/7 in om zorg en onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en behoefte van cliënten en leerlingen. De medewerkers van Yulius werken verspreid over ruim zestig locaties in de regio Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Het hoofdkantoor staat in Dordrecht. Het werkgebied is de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

Yulius is een prettige en mooie organisatie met een open cultuur. In 2026 wil Yulius de beste werkgever zijn. Ze zijn steeds volop in ontwikkeling om aan de laatste (kwaliteits-)standaarden te voldoen en hebben en sterk innovatief programma. Binnen de huidige organisatie is er voor iedereen ruimte om mee te denken in veranderingen en verbeteringen.


Over de afdeling centrale zorgadministratie

De afdeling centrale zorgadministratie is door de veranderende wet- en regelgeving een afdeling in beweging. Registreren en het extern verantwoorden wordt steeds belangrijker en de systematiek van registratie en declaratie is continue in ontwikkeling. In dit speelveld ondersteunt en adviseert de Zorgadministratie over de registratie en declaratie van de patiëntenzorg.

De afdeling heeft met elkaar de focus op het doelmatig inrichten van het zorgadministratieve proces. Zij hanteren daarbij het principe ‘in één keer goed’ en dragen er zorg voor dat wordt voldaan aan de eisen en verplichtingen van de verschillende financieringsstromen ( Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet (JW) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het registratie en declaratieproces wordt zo efficiënt en effectief mogelijk (deels) uitgevoerd en ingericht. . Voor dit laatste punt is het team ook verantwoordelijk voor het functioneel beheer van het electronisch patiënten dossier .

De adviseur Beleid en Zorgadministratie is onderdeel van de centrale zorgadministratie binnen de afdeling Control en Contractering, die valt onder de leiding van de manager Bedrijfsvoering. De centrale zorgadministratie bestaat nu uit vier senior medewerkers, verantwoordelijk voor het declaratieproces, één functioneel beheerder en twee adviseurs. Zij hebben wekelijks overleg met elkaar en voeren maandelijks overleg met de decentrale zorgadministratie.

Functie


“Veranderingen in wet- en regelgeving zijn aan de orde van de dag. Deze op de juiste manier vertalen in concrete adviezen en beleidslijnen naar de organisatie, zodat cliënten op de beste manier kunnen worden geholpen. Als dat lukt is dat het mooiste wat er is.”

Als adviseur Beleid en Zorgadministratie voor Yulius, heb je een focus op het volgen van landelijke ontwikkelingen en vertaling van wet- en regelgeving en richtlijnen. Je haalt proactief informatie van buiten en zoekt de verbinding met collega GGZ-instellingen, gemeente en andere relevante organisaties.

Als adviseur Beleid en Zorgadministratie signaleer je proactief toekomstige ontwikkelingen, zoals nieuwe wet- en regelgeving en maak je de vertaalslag naar wat dit concreet betekent voor de Yulius in het algemeen en de zorgadministratie in het bijzonder. Als adviseur draag je bij aan de implementatie, de communicatie en inrichting van de noodzakelijke controles op de grootste risico’s. Je adviseert en ondersteunt de zorgadministratie bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Je adviseert over de praktische uitvoerbaarheid van het (nieuw) beleid. Jij vertegenwoordigt Yulius in (externe) expertise-groepen.

Yulius geeft je veel ruimte en vrijheid voor eigen initiatief en inbreng. Dit is de kans voor jou om de kennis en expertise die je verworven hebt volop in te zetten en kleur te geven aan deze mooie adviesrol!

Wie wij zoeken

Deze functie vraagt een stevige, initiatiefrijke en empathische persoonlijkheid. Je beschikt over actuele kennis van de wet- en regelgeving en richtlijnen binnen de GGZ. Je hebt kennis van zorgregistratiesystemen en ervaring in het formuleren van beleid. Je hebt een ‘goede pen’ en bent verbaal sterk. Je bent in staat om beleid goed over te brengen en je hebt lef en creativiteit. Je denk in oplossingen en mogelijkheden. Je kent het speelveld en snapt de complexiteit van de huidige context waarin de registratie en declaratie moet plaatsvinden. Je collega’s weten jou goed te vinden. Jij weet de informatie die je ophaalt te verbinden met processtappen die nodig zijn voor een goede aansluiting van de registratie op het zorgproces en op de wet- en regelgeving. Je levert vanuit een eigen visie een persoonlijke bijdrage aan de ontwikkelingen binnen de zorgprocessen en geeft er concreet uitvoering aan.

Je bent een stevige gesprekspartner, zowel voor collega’s als externe partners en zoekt actief de samenwerking. Je bent resultaatgericht, procesmatig sterk en hebt een open blik.

Je bent nieuwsgierig, leergierig en investeert in persoonlijk contact. Je werkt makkelijk samen en hoort, ziet en voelt wat er speelt. Je communiceert op tijd en helder. Je vindt het leuk om buiten de geijkte paden te denken en bent creatief in je aanpak.

Je beschikt over minimaal HBO/WO werk- en denkniveau en hebt ervaring opgedaan in een complexe zorgomgeving.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je komt te werken voor een gedreven en inspirerende organisatie waar je een bijdrage levert aan de zorg. In een team dat samen op een positieve en vernieuwende manier vorm geeft aan de zorgprocessen en waar jij veel ruimte krijgt voor eigen ideëen en initiatieven. Een rol waarin je echt het verschil kunt maken. Je krijgt in eenste instantie een aanstelling voor één jaar met uitzicht op vast. De functie is gewaardeerd in FGW 60. De standplaats is Dordrecht.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Esther Mouwe en Roger Vroemen (06-20884554) zijn hiervoor verantwoordelijk.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via het formulier op onze website.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maak we graag eerst kennis via videobellen. De VOORselectie vindt plaats vanaf 15 februari. De selectiegesprekken bij Yulius worden gehouden op 23 maart 2022 of zoveel eerder indien gewenst.

Een referenten-onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.