Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Clustermanager MICT / CIO - Ingevuld

Roosendaal

08-09-2021

Clustermanager MICT / CIO

Strategisch ICT manager, verbinder en bouwer

Organisatie

Bravis ziekenhuis is hard op weg om uit te groeien naar een zorgorganisatie die past bij de wereld van morgen. Korter in het ziekenhuis, meer zorg op maat en optimaal gebruik maken van innovaties in behandeling en verpleging. Dát is de zorg van de toekomst. Maar één ding blijft hetzelfde: alles draait om de patiënt. 


Dit filmpje illustreert de toekomstvisie:

Om de ambitie waar te maken zoekt Bravis nieuwe mensen die iets willen toevoegen aan hun organisatie.
Bravis ziekenhuis is in 2015 ontstaan uit een fusie tussen het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis Bergen op Zoom. Het is één van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland (2500 medewerkers) met hoge ambities. De toekomstvisie op nieuwe zorgverlening is samengevat in de 5+1 ambities. Het ziekenhuis kent een collegiale Brabantse sfeer en zijn mensen betrokken bij de patiënt en bij elkaar als collega. Bravis is er en wil er zijn voor alle mensen in West-Brabant en Oost-Zeeland.
Zie ook deze animatie:

Bravis ziekenhuis heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur en een breed samengesteld MT die de organisatie leiden. De clustermanager Medische Informatie en Communicatie Technologie (MICT) is lid van dit MT en rapporteert direct aan het lid Raad van Bestuur.
De afdeling Medische Informatie en Communicatie Technologie is in wording en bestaat uit een samenvoeging van de afdeling Medische Technologie en de vier I&A afdelingen (Informatisering, Functioneel Applicatie Beheer, Automatisering, Servicedesk en werkplekbeheer). Deze samenvoeging maakt het mogelijk beter en sneller op de vragen vanuit de zorg en de patiënt in te spelen. De afdeling bestaat uit circa 85 fte en wordt geleid door de clustermanager MICT die de integrale leidinggevende, budgettaire en operationele verantwoordelijkheid draagt. Naast de clustermanager staat de medisch manager, die zich richt op de meer inhoudelijke vraagstukken en de afstemming met de zorg, en verder is er nauw contact met de CMIO en CNIO.

Functie

Wij zoeken een krachtige en verbindende manager die het ICT beheer en de organisatie daarvan naar een hoger plan tilt, en tegelijkertijd meebouwt aan het ziekenhuis van de toekomst” Albert-Jan Mante, lid Raad van Bestuur.

Je bent integraal verantwoordelijk voor de visie, strategie en doorontwikkeling van de ICT organisatie binnen Bravis. Samen met de medisch manager geef je leiding aan het formuleren en realiseren van de MICT strategie.
Door de integratie van hoogwaardige technologie en ICT lever je vanuit MICT een cruciale bijdrage aan de realisatie van de strategische doelstellingen van Bravis op het gebied van zorgvernieuwing, zoals patiëntenzorg thuis en de slimme pleister. Daarnaast staat de organisatie de komende jaren voor de uitdagende opgave om via nieuwbouw te komen tot één ziekenhuislocatie in Roosendaal. De clustermanager MICT krijgt hierin een belangrijke rol.
Je bent sparring partner en (strategisch) adviseur voor de RvB, het MT en zo nodig de RvT als het gaat om MICT aangelegenheden. Je vertegenwoordigt MICT in het MT en geeft samen met je MT collega’s vorm aan de ziekenhuisbrede strategie en beleid. Ook stimuleer je, samen met de medisch manager, een goede samenwerking en afstemming met de zorgafdelingen. Daarbij neem je je MT collega’s mee om binnen het spanningsveld tussen hoge ambities en praktische mogelijkheden prioriteiten te stellen en tot een realistische agenda te komen.
Je geeft leiding aan de afdelingen binnen MICT, en bent integraal verantwoordelijk voor de personele en budgettaire aspecten van de afdelingen. Samen met de medisch manager ben je verantwoordelijk voor het strategisch, tactisch en operationeel beleid van de afdeling en leid je de samenvoeging van de vier voormalige I&A afdelingen en de afdeling Medische Technologie in goede banen. Je stimuleert de samenwerking tussen de afdelingen en het gebruik maken van elkaars krachten.
Je zorgt voor een heldere structuur, goed en logisch ingerichte processen en een duidelijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de nieuw gevormde MICT eenheid.
Daarbij breng je het functioneren van de afdelingen naar een hoger niveau, waarbij een goede basis wordt neergezet, de leverbetrouwbaarheid verbetert en de afdeling groeit naar de rol van een pro actieve partner voor de zorg. Je stimuleert de teamontwikkeling en creëert een klimaat van vertrouwen en continu verbeteren. Jij wilt dat medewerkers en teams met plezier werken en het beste uit zichzelf halen!
Samen met de medisch manager voer je de kwartaalgesprekken met RvB. Je werkt samen met externe partijen en leveranciers en hebt binnen en buiten het ziekenhuis een actief en relevant netwerk.

Wie wij zoeken

Een ervaren ICT manager die stevig in zijn schoenen staat. Je bent een kei in het bouwen aan de MICT organisatie en het versterken van de samenwerking. Je weet zowel volwassen als minder volwassen organisatie onderdelen naar een hoger niveau te tillen. Als echte people manager motiveer je je medewerkers en geef je vertrouwen. Je bent een samenwerker die niet voor de eigen positie gaat, jouw resultaatgerichtheid richt zich op het gezamenlijke resultaat. Naast lijnmanagement, ben je goed in project- en programmamanagement.
Je hebt overzicht en schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je hebt een natuurlijk gezag en staat voor jouw cluster. Je bent goed in staat om te gaan met verschillende belangen en weet binnen het spanningsveld tussen hoge ambities en praktische mogelijkheden de mensen mee te krijgen om tot een realistische agenda te komen. Je weet wanneer het effectief is om mee te bewegen, maar trekt ook duidelijk een grens als dat nodig is. Je denkt mee in oplossingen, en als je nee zegt, kun je dit goed onderbouwen en geef je alternatieven of randvoorwaarden.
Je bent laagdrempelig in het contact, benaderbaar en communiceert goed. Je neemt bewust af en toe even afstand, om te kijken wat er echt nodig is. Indien de situatie daarom vraagt, ben je in staat de diepte in te gaan. Je hebt een goed en relevant ICT-netwerk, actuele kennis van technologische ontwikkelingen, weet wat er speelt en houdt dit actief bij.
Kerncriteria:

  • Ruime ervaring in het leidinggeven aan ICT afdelingen binnen een complexe organisatie met diverse stakeholders.
  • Gedegen ICT kennis en achtergrond en brede ervaring in beheervraagstukken, zoals werken onder architectuur, applicatierationalisatie en sourcingsstrategieën. Bij voorkeur ervaring met nieuwbouwtrajecten vanuit ICT-perspectief.
  • WO-werk en denkniveau en een relevante opleiding, bijvoorbeeld Informatiemanagement of Bedrijfskunde.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een senior managementpositie in een ambitieus ziekenhuis met een collegiale sfeer, waar je middels hoogwaardige medische technologie en ICT een cruciale bijdrage levert aan de zorg van vandaag en de toekomst. Het betreft een functie in FWG 75 met goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO. Je basiswerkplek is in het Bravis ziekenhuis te Roosendaal, en je zult ook regelmatig in Bergen op Zoom zijn.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je motivatie en een actueel CV via bijgaand reactieformulier.

De VOORselectie vindt plaats tussen medio september en medio oktober . De selectiecommissie bij Bravis ziekenhuis vindt plaats op 20 oktober, en vervolgens een adviescommissie voor de geselecteerde kandidaat / kandidaten op 22 oktober. Een referentenonderzoek en eventueel een assessment maken onderdeel uit van de procedure.