Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teammanager Vrouw

Drachten

23-04-2019

Teammanager Vrouw

‘Ambitieuze Teammanager: bevlogen bouwer aan integraal Vrouw en Kind centrum’

Organisatie

Nij Smellinghe is een algemeen ziekenhuis in Drachten waarin alle ziekenhuis specialismen zijn vertegenwoordigd. Het ziekenhuis biedt zorg aan de 120.000 inwoners van Zuidoost-Friesland. Het ziekenhuis heeft 265 bedden en uitgebreide poliklinische voorzieningen, een IC en een SEH. Bij Nij Smellinghe werken bijna 1500 medewerkers, 126 specialisten en daarnaast talloze onmisbare vrijwilligers.

Bij Nij Smellinghe staat de menselijke maat centraal. Sinds 2010 voert Nij Smellinghe de slogan "Met aandacht. Dat voelt beter." Medewerkers van Nij Smellinghe geven niet alleen de juiste aandacht aan patiënten, maar ook aan verwijzers en collega's. Professionals zijn loyaal en betrokken en kiezen bewust voor werken bij Nij Smellinghe vanwege de omvang van het ziekenhuis. Hierdoor kan de juiste aandacht gegeven worden, waarmee de patient daadwerkelijk centraal staat. Door de korte lijnen, de veranderbereidheid binnen de organisatie en de nuchtere (Friese) mentaliteit is het ziekenhuis wendbaar en slagvaardig.

Nij Smellinghe heeft een platte organisatiestructuur met korte lijnen. Daardoor is de organisatie in staat om snel in te spelen op ontwikkelingen op zorggebied. Het ziekenhuis heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De organisatie is georganiseerd vanuit Zorg Verantwoordelijke Eenheden (ZVE), aangestuurd door een bedrijfskundig manager en medisch manager die gezamenlijk integraal verantwoordelijk zijn voor de zorginhoud, het kwalitatief en het bedrijfsmatig resultaat.

Nij Smellinghe zet zijn medisch specialistische kennis zoveel mogelijk in ten behoeve van keten- en netwerkvorming. Enerzijds door intensivering van de samenwerking tussen professionals in het ziekenhuis, anderzijds door samenwerking met professionals in de regio, en breder in Noord-Nederland. De zorg wordt hierdoor steeds meer in interdisciplinaire teams rondom zorgthema’s georganiseerd. In haar strategie kiest Nij Smellinghe ervoor een volwaardig ziekenhuis te willen zijn en te blijven met alle voorzieningen van acute zorg en met de focus op een aantal speerpunten zoals de Gastro Enterologie en Bewegen.

Functie

Waar nu nog sprake is van een afdeling Kind en een afdeling Vrouw, streeft het ziekenhuis naar een integraal Vrouw Kind centrum, liefst samen met de eerstelijn en met een regionale functie. In de aanloop daar naar toe zijn in de huidige situatie twee teammanagers actief: één bij Kind en één bij Vrouw. Op termijn (1 – 1,5 jaar) is de verwachting dat met de komst van het Vrouw en Kind centrum er nog één teammanager is.

Naast de acterende teammanager Kind zoekt het ziekenhuis een nieuwe teammanager Vrouw. De teammanager Vrouw rapporteert direct aan de bedrijfskundig en medisch manager van de ZVE Vrouw en Kind over de realisatie van de productieafspraken en het afdelingsbudget (3,5 mio) en het personeelsbeleid (45 fte). Je werkt op de poli Gynaecologie en de afdeling Kraam/Verloskunde samen met (gespecialiseerd) verpleegkundigen, klinisch verloskundigen, doktersassistenten, secretaresses en de gynaecologen.

Het team Vrouw heeft een intensieve periode achter de rug. Met de komst van een verandermanager zijn keuzes gemaakt voor herinrichting van de werkprocessen die zijn vertaald naar formatie, roostering en een gezonde bedrijfsvoering. Het is nu zaak die afspraken standvastig uit te voeren en met elkaar de blik nog meer naar buiten toe te richten. Er liggen veel kansen en mogelijkheden voor verdergaande samenwerking met de eerste lijn, onder meer in het kader van de integrale geboortezorg.

Wie wij zoeken

We zoeken ervaren en/of bijzonder getalenteerde teammanager, in bezit van een HBO opleiding en relevante werkervaring. Je past als persoon bij de cultuur van het ziekenhuis: eerlijk, open en duidelijk. Dat draag je ook uit in al je contacten. Je (h)erkent het belang van het primaire proces als het fundament van het ziekenhuis. Je bent daarbij zowel van de poli als de verpleegafdeling: beide omgevingen voelen zich door jou gezien en gehoord. ‘Oprjochte’ betrokkenheid wordt gevraagd: je zet het team op de eerste en jezelf als manager op de tweede plaats.

Dat laat onverlet dat je daadkrachtig bent en ‘harde’ keuzes kunt maken in een complex krachtenveld. We zoeken dus een stevig persoon met lef en inlevingsvermogen. Communicatief vermogen is daarbij essentieel: je bent transparant en communiceert continue met alle niveaus.

Ten slotte ben je een gewaardeerde manager door iedereen: je dient de medewerkers èn het organisatie belang. Je bent zakelijk maar niet formeel. Ervaring in de zorg is gewenst, in een ziekenhuis een pré.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Nij Smellinghe is met twee sterren ‘Beste Werkgever 2019-2020’. Het keurmerk ‘Beste Werkgever 2019 – 2020' (onderzoeksbureau Effectory en Intermediair) verdient het ziekenhuis dankzij de beoordelingen van de eigen medewerkers. Binnen de ziekenhuisbranche zijn er twee ziekenhuizen, waaronder Nij Smellinghe, die het hoogst gehaald aantal sterren hebben behaald. Ook kreeg het ziekenhuis in 2018 de publieksprijs van de Nationale HR Award voor het project ‘Aandacht werkt’.

Je krijgt in het ziekenhuis de kans veel van jezelf te laten zien in de functie van Teammanager. Je kunt (ver)bouwen vanaf de basis met bevlogen multidisciplinaire teams, je kunt vervolgens mede Vrouw en Kind integreren in een nieuw integraal zorgcentrum en op termijn naar verwachting de integratie met de eerstelijnszorg verwezenlijken. De functie van Teammanager binnen Nij Smellinghe is ingeschaald in FWG 55. Afhankelijk van je ervaring en de opdrachten binnen onze organisatie kan dit nog verder vorm krijgen.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) via onderstaand reactieformulier.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure; een assessment kan deel uitmaken van de procedure.