Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Lid Raad van Toezicht - Kwaliteit & Zorg

Driebergen

28-10-2020

Lid Raad van Toezicht - Kwaliteit & Zorg

Een betrokken (aankomend) bestuurder met een ijzersterke visie, een warm hart en een frisse blik

Organisatie

Stichting Zorg Thuis (algemeen bekend onder de naam Zonneburg) is een warme en kleinschalige semi-particuliere woonzorgorganisatie. De stichting biedt een complete - 24 uur zorgservice in vijf woonlocaties gelegen in Zeist, Driebergen (Utrecht), Empe en Voorst (Gelderland) voor ouderen met een zorgvraag die niet langer thuis kunnen of willen blijven. Er kunnen in totaal 90 cliënten gehuisvest worden.

Persoonlijke aandacht, huiselijke woonomgeving, flexibiliteit en vrijheid – zoals thuis. Dat zijn de uitgangspunten van de Stichting Zorg Thuis. Naast permanente bewoning is ook tijdelijk verblijf mogelijk. Uitgangspunt is de gesubsidieerde zorg vanuit WLZ/WMO/ZVW- en particuliere financiering. Stichting Zorg Thuis biedt een integraal pakket van wonen, zorg en dienstverlening in een luxe woonomgeving met als doel om een leefomgeving te creëren die voor eenieder voelt als thuis.

Als verpleegkundigen ontwikkelde het echtpaar Thakoersingh een zorgconcept met als uitgangspunten: persoonlijke aandacht, huiselijke sfeer en privacy. In 1994 werd het zorgconcept voor het eerst uitgevoerd door het echtpaar Thakoersing in een villa in Zeist gelegen aan de Prins Hendriklaan. Dit succes leidde tot uitbreiding van het zorgconcept naar meerdere villa’s en het oprichten van Stichting Zorg Thuis ten einde de zorgkwaliteit, juridische en financiele aspecten te (blijven) waarborgen. Inmiddels ruim twintig jaar later wordt nog altijd met dezelfde passie gewerkt als waarmee het in 1994 allemaal begonnen is.

Bij Stichting Zorg Thuis werken zo’n 110 bevlogen en betrokken medewerkers, ondersteund door stagiaires en vrijwilligers, verdeeld over de vijf locaties. Iedere locatie wordt aangestuurd door een locatiemanager. Het hoofdkantoor is gevestigd in Driebergen. De Stichting Zorg Thuis valt onder verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder. De Stichting Zorg Thuis heeft naast een Raad van Toezicht een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad in oprichting. De organisatie is momenteel gelabeld met het PREZO VV&T zilveren keurmerk, en de jaarlijkse omzet bedraagt zo’n €3M. De organisatie hanteert voorts de Zorgbrede Governance Code.

“De verzorgenden in Zonneburg, allen zonder uitzondering engelen. Rustig, lief, zorgzaam en ik kreeg de vrijheid die ik aankon en graag wilde. Of het nu alleen wandelen, koffie of theedrinken of eten op eigen kamer was, heerlijk alleen of samen met de andere bewoners, het kon gewoon allemaal zonder discussie of uitleg. Ik zal het dan ook aanbevelen aan iedereen die iets dergelijks zoekt.” Cecile Kuipers, bewoner Driebergen

Stichting Zorg Thuis verzorgt met passie en warmte de (intramurale) zorg aan de bewoners. Het vastgoed en het beheer daarvan is sinds 2019 ondergebracht in Zonneburg B.V. en verkocht aan Estea (Zorgvastgoed), waarmee op bestuurlijk niveau samengewerkt wordt. Per 1 november 2020 zal een nieuwe directeur/bestuurder aantreden en het stokje van de oprichter overnemen die met pensioen gaat.

Met het onderbrengen van het vastgoed en het beheer daarvan bij een derde partij, het aanstellen van een nieuwe bestuurder en actuele ontwikkelingen op het zorginhoudelijke gebied staat de Stichting Zorg Thuis aan het begin van een nieuwe en uitdagende fase. De aankomend bestuurder en huidige RvT hebben voor de toekomst een aantal heldere en ambitieuze speerpunten gedefinieerd. Dit zijn onder meer het verbeteren van de financiële verslaglegging en rapportage, en bestaat de wens om verdere stappen te zetten in automatisering en digitaliseren van zowel client-facing applicaties (cliënt-portaal, ECD, elektronische medicatie toedien-registratie) als ook back-office systemen. Daarnaast staat het behalen van het gouden Prezo VVT kwaliteitskeurmerk en het werven en behouden van gekwalificeerd personeel hoog op de agenda. Voor de langere termijn wordt er nagedacht over het eventueel aanbieden van extramurale dienstverlening in de leefgebieden waarin Stichting Zorg Thuis actief is.

Functie

Stichting Zorg Thuis heeft een Raad van Toezicht bestaande uit 3 leden waarvan naast de voorzitter één lid verantwoordelijk is voor de portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering, en een ander lid voor de portefeuille Kwaliteit en Zorg. Het huidige derde lid van de Raad heeft een juridische achtergrond en zal de rol van voorzitter de komende periode op zich nemen.

Twee van de drie huidige leden van de Raad van Toezicht komen aan het einde van hun termijn, waaronder het lid verantwoordelijk voor de portefeuille Kwaliteit & Zorg.

Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe toezichthouder met een aantoonbare staat van dienst in (kwaliteit van) ouderenzorg. Een nieuwe toezichthouder die de ambitie heeft om een actieve bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de organisatie en om bij te dragen aan het creëren van een leefomgeving die voor alle bewoners voelt als thuis.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid en de realisatie daarvan door de bestuurder én op de algemene gang van zaken binnen de Stichting Zorg Thuis. Tevens is de RvT werkgever van de Bestuurder, en voorziet de bestuurder gevraagd én ongevraagd van advies over beleid én operatie. Dit laatste is van groot belang in een kleinschalige organisatie als Stichting Zorg Thuis.

Als lid van de RvT van Stichting Zorg Thuis is het belangrijk moeiteloos en soepel te kunnen schakelen tussen toezicht houden en klankbord zijn. Persoonlijke betrokkenheid kunnen koppelen aan bestuurlijke distantie en stevig positie nemen maar ook toegankelijk zijn. De leden van de RvT zijn complementair, zowel op inhoud als stijl, werken op positief kritische wijze samen, en leveren graag een collectieve bijdrage.

Binnen de RvT is het van belang dat inhoudelijke kennis en ervaring aanwezig is van zorginhoudelijke, financiële en juridische onderwerpen. Het cliënt-perspectief staat bij ieder lid van de RvT voorop. Tevens wordt verwacht dat de leden van de RvT maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting.

De volledige raad bestaat uit drie toezichthouders, waarbij in elk geval de disciplines Kwaliteit & Zorg, Financiën & Bedrijfsvoering en Juridische Zaken in voldoende mate vertegenwoordigd zijn.

Wie wij zoeken

Voor de toezichthouder die wij zoeken geldt dat je graag het maatschappelijk belang in zijn algemeenheid dient, en vooral dat je warmloopt voor de doelgroep binnen de VVT. Die interesse én het organisatiebelang staan bij jou voorop. Je bent deskundig op jouw vakgebied, en bereid deze expertise te delen binnen de RvT van de Stichting Zorg Thuis én de bredere organisatie via de Bestuurder. Je hebt ervaring binnen kleinschalige organisaties en weet als geen ander welk plezier én uitdagingen dit met zich mee brengt voor zowel bestuurder als toezichthouders. Wij zoeken daarom kandidaten die bij uitstek goede teamspelers zijn met een hoge organisatie- en omgevingssensitiviteit. Je bent een sterke communicator en je bent in staat om mensen mee te nemen.

Verder herken je jezelf in de volgende competenties en eigenschappen

  • ‘hands-on’ mentaliteit: je brengt diepe operationele kennis, ervaring en ‘best practices’ op één van genoemde vakgebieden, en je bent bereid deze breed te delen
  • snelle en scherpe oordeelsvorming bij benadering van vraagstukken. Sturing op hoofdlijnen als het kan, op detail als het moet
  • stevig, met een rechte rug als sparringpartner. Je doorziet dynamiek en politieke belangen.
  • vertrouwen: je basis is vertrouwen, aangevuld met een positief kritische grondhouding. Je hebt het vermogen én de bereidheid tot zelfreflectie
  • samenwerken: de ondersteunende organisatie binnen de Stichting Zorg Thuis is klein, en de omvang van de RvT past hierbij. Goed kunnen en willen samenwerken is daarom essentieel en een goed gevoel voor humor erg gewaardeerd.

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn, en kan er geen sprake zijn van persoonlijke en/of inhoudelijke belangenverstrengeling. Verder is het hebben van een netwerk in dan wel afkomstig zijn uit de regio Utrecht een pré. De RvT vergadert elke twee maanden op dinsdagavond.

Daarnaast zien we graag specifieke competenties gerelateerd aan het vakgebied terug. Voor de portefeuille ‘Kwaliteit & Zorg’ zoeken wij een toezichthouder die het gesprek over de inhoud en kwaliteit van zorg als ook de persoonlijke groei, begeleiding, ondersteuning en veiligheid van cliënten en medewerkers stevig weet te verankeren. Zowel in de Raad als in de dialoog met de bestuurder. Inlevingsvermogen in (de belangen van) de cliënt, bijdragen aan versterking van de rol van de cliëntenraad en het verkrijgen van vertrouwen door middel van heldere en transparante communicatie is van doorslaggevend belang.

Je hebt aantoonbare ervaring en inhoudelijke deskundigheid op het gebied van kwaliteits- en zorg-ontwikkeling in de ouderenzorg. Toegenomen complexiteit in zorgvragen en toekomstige ontwikkelingen op dit gebied zijn voor jou geen geheim. Je bent in staat innovaties, digitalisering en automatisering van zorg en diensten op waarde te beoordelen en daarover een gedragen en gedeelde opinie te vormen. Je bent creatief, innovatief en gedreven door zorginhoud. Je vindt het een uitdaging om vanuit je rol als toezichthouder met de bestuurder te sparren over zorginhoudelijke uitdagingen voor Stichting Zorg Thuis.

Om het aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid te vertegenwoordigen is kennis van actuele kwaliteits- en veiligheidssystemen noodzakelijk. Het verlenen van kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg is een kritische succesfactor bij de Stichting Zorg Thuis.

Voor deze positie is het ook mogelijk om te reageren als je nog geen ervaring hebt als toezichthouder maar bijvoorbeeld wel een opleiding hiervoor volgt of andere aantoonbare affiniteit hebt met de rol van toezicht houden. We zoeken primair een (aankomend/relatief jonge) toezichthouder met ruime ervaring binnen de (kleinschalige) ouderenzorg en een ijzersterke visie op het zorginhoudelijke vakgebied. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Herken jij je hierin en gaat je hart sneller kloppen van de doelgroep en de omgeving? Wij bieden een rol als toezichthouder met impact bij een organisatie die een stevige professionaliseringsslag wil maken, en die een grote bijdrage levert aan het welzijn van de bij Zonneburg wonende ouderen.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Mariëlle de Macker en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het formulier onder de vacatureomschrijving.

De Raad streeft ernaar de benoemingsprocedure dit jaar af te ronden.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Zoom of Google Meet). Een referenten-onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Voor vragen of een nadere toelichting neem je contact op met Mariëlle de Macker.