Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Zorggroepmanager |FWG 75| Beschouwend en Oncologie

Roosendaal

19-01-2023

Zorggroepmanager |FWG 75| Beschouwend en Oncologie

Verbindend, resultaatgericht en ambitieus

Organisatie

Bravis ziekenhuis is hard op weg om uit te groeien naar een zorgorganisatie die past bij de wereld van morgen. Korter in het ziekenhuis, zorg thuis of dicht bij huis en optimaal gebruik maken van innovaties.Dát is de zorg van de toekomst. Maar één ding blijft hetzelfde: alles draait om de patiënt. Voor hen wordt zorg geleverd volgens de volgende kernwaarden:

" href="" title="Hier" target="_blank">

Het Bravis ziekenhuis (2700 medewerkers) is een groot innovatief ziekenhuis met twee hoofdlocaties (Roosendaal en Bergen op Zoom), een buitenpolikliniek in Etten-Leur en meerdere Bravispunten in de regio. Vanaf 2029 zal alle ziekenhuiszorg worden verleend vanuit een nieuw ziekenhuis op één locatie in Roosendaal. Bravis heeft een verzorgingsgebied van circa 300.000 inwoners en biedt een breed palet aan medisch specialistische zorg voor de regio West-Brabant. Het ziekenhuis kent een collegiale sfeer, waar mensen betrokken zijn bij de patiënt en bij elkaar als collega. Om haar ambities waar te maken zoekt Bravis nieuwe mensen die iets willen toevoegen aan de organisatie. Mensen die goed zijn in het faciliteren van vernieuwing , helpen zoeken naar nieuwe mogelijkheden en sturen op resultaten.

Bravis ziekenhuis heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur en een breed samengesteld MT. De zorggroepmanager Beschouwend en Oncologie is lid van dit MT en rapporteert direct aan de Raad van Bestuur. De organisatie staat de komende jaren voor een uitdagende opgave van zorgvernieuwing, versterking van de samenwerking in de regio en de uiteindelijke nieuwbouw van één ziekenhuislocatie in Roosendaal. De zorggroepmanager heeft naast zijn leidinggevende rol, ook een belangrijke projectmatige en beleidsvoorbereidende rol in verschillende projecten en programma’s.

De zorggroep Beschouwend en Oncologie bestaat uit de volgende specialismen: longgeneeskunde, interne geneeskunde, cardiologie, reumatologie, maag-, darm- en leverziekten, psychiatrie/medische psychologie, revalidatiegeneeskunde, geriatrie en heeft een oncologisch centrum, scopiecentrum, monitoringscentrum en een dialysecentrum.

De zorggroep heeft circa 610 fte en wordt geleid door de zorggroepmanager die de integrale leidinggevende en bedrijfsmatige verantwoordelijkheid draagt. Naast de zorggroepmanager staat de medisch adviseur, die meedenkt op de medisch inhoudelijke aspecten. De zorggroepmanager geeft leiding aan 8 zorgmanagers die samen met de teamleiders verantwoordelijk zijn voor hun zorgeenheden.

Functie

De zorggroepmanager binnen Bravis heeft een unieke positie waarbij senior lijnmanagement wordt gecombineerd met strategisch programma- of projectmanagement om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de zorg van de toekomst van Bravis op een nieuwe locatie.

Je geeft leiding aan de (zorg)managers en in binnen de zorggroep en bent integraal verantwoordelijk voor personeel en bedrijfsvoering. Je zorgt voor kwalitatief goede zorg en ondersteuning van zorg, die binnen deze zorggroep ook volop in ontwikkeling is. Zo is het dialysecentrum bezig met de verdere ontwikkeling van thuisdialyse waar nu al een aantal patiënten gebruik van maken. Binnen het monitoringscentrum wordt onder meer uitvoering gegeven aan het programma ‘Bravis Beter Thuis’. Steeds meer patiënten maken vanuit huis gebruik van monitoring en nazorg. De zorggroep is ook actief betrokken bij het programma ‘Polikliniek van de Toekomst’.

Leidend bij al deze vernieuwingen is de visie van Bravis op het ziekenhuis van de toekomst. Je enthousiasmeert mensen voor de toekomstvisie en stimuleert hen een rol te pakken in de veranderingen.

Je bent sparring partner voor de Raad van Bestuur en het MT. Je vertegenwoordigt samen met de twee collega zorggroepmanagers de zorg in het MT. Daar geef je samen met je MT collega’s vorm aan de ziekenhuisbrede strategie en het beleid en bewaak je de integraliteit. Je onderhoudt binnen en buiten het ziekenhuis een actief en relevant netwerk, verbinding met de regio is van belang.

Wie wij zoeken

“Wij zoeken een verbindende leider die ieders kwaliteiten optimaal benut, stevig is en met een frisse blik meebouwt aan het ziekenhuis van de toekomst” Bianka Mennema, voorzitter Raad van Bestuur.

Jij bent een ervaren en resultaatgerichte manager, bedrijfsmatig sterk, (post) academisch geschoold (bijvoorbeeld bedrijfskunde of beleid- en management van de gezondheidszorg) en ervaring als manager in de ziekenhuiszorg. Bij voorkeur breng je ervaring mee met zorgvernieuwingsprojecten zoals de verdere inzet van digitalisering en ontwikkeling van ziekenhuiszorg naar zorg thuis. Je hebt ervaring met en bent geschoold in verandermanagement.

Je geeft richting, neemt besluiten en bent koersvast. Je hebt een generalistische blik en je straalt natuurlijk gezag uit. Je bent iemand die beschouwt, overziet en resultaten boekt. Je gaat voor de ambities van het nieuwe Bravis en staat voor jouw zorggroep en voor de verdere vernieuwing van de zorg die daar kan plaatsvinden. Je bent goed in staat om te gaan met verschillende belangen, je ziet waar meer synergie kan plaatsvinden en weet mensen, initiatieven en specialismen bij elkaar te brengen.


Je bent laagdrempelig in het contact, benaderbaar en je communiceert goed. Je geeft mensen ruimte, bouwt voort op de energie die er is om in dit ziekenhuis de zorg te vernieuwen in de praktijk en echte verandering door te voeren. Jouw leiderschap haalt het beste uit mensen. Je geeft ruimte en stimuleert ontwikkeling van onderop in de organisatie en neemt mensen mee in bedrijfsmatige afwegingen. Talentontwikkeling, eigen regie, lerende organisatie en zelfreflectie zijn daarin sleutelwoorden. Dat is voor jou niet vrijblijvend, ruimte gaat samen met verantwoordelijkheid.

Met jouw inspirerende, duidelijke en enthousiasmerende stijl weet je mensen mee te krijgen in de veranderingen. Je bent betrokken, laat je gezicht zien en biedt een luisterend oor als de situatie daarom vraagt. Tegelijkertijd geef je kaders en zorg je dat resultaten behaald worden

Je bent samenwerkingsgericht, iemand die denkt en handelt vanuit het groter geheel en die niet voor de eigen positie gaat, maar voor het gezamenlijke resultaat. Je luistert, en weet je te verplaatsen in het belang van de ander. Met inzicht en tact overbrug je tegenstellingen en krijg je mensen mee in de gewenste richting. Je bent een aanvulling op je MT collega’s. Neemt de tijd om soms net die ene kritische vraag te stellen of een ander perspectief neer te leggen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende managementpositie op strategisch niveau, waar je naast de integrale leiding over een breed scala aan zorgafdelingen, als programmamanager ook een belangrijke bijdrage levert aan zorgvernieuwing en aan het ziekenhuis van de toekomst. Het is echt een functie waarin je kunt bouwen. De functie is gewaardeerd in FWG 75 van de CAO Ziekenhuizen. Je werkt in Roosendaal en in Bergen op Zoom.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk voorselectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze site.

De VOORselectie vindt plaats tussen eind januari en begin februari. De selectiegesprekken bij Bravis ziekenhuis vinden plaats in tussen half en eind februari. Een referentenonderzoek, en eventueel een assessment, maken onderdeel uit van de procedure.