Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager ICT, Facilitair & Huisvesting

Gorinchem

21-06-2022

Manager ICT, Facilitair & Huisvesting

Brengt overzicht, samenhang, duurzaamheid en toekomstbestendigheid op de locaties door optimalisatie van ondersteunende diensten.

Syndion is er voor mensen - jong en oud - met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De organisatie, oorspronkelijk gestart door ouders, is kleinschalig georganiseerd en staat midden in de samenleving. Syndion is een waarde gedreven organisatie waarin de mogelijkheden van de cliënt en de verbinding tussen cliënt, verwanten en medewerkers centraal staan. De organisatie is op zoek naar een Manager ICT, Facilitair & Huisvesting (Manager IFH) voor 32-36 uur per week.

Organisatie

Met 82 locaties in de lijn Dordrecht-Gorinchem-Culemborg biedt Syndion uiteenlopende vormen van ondersteuning aan kinderen en volwassenen. Ongeveer 1.100 medewerkers ondersteunen cliënten met een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of meervoudige beperking, niet-aangeboren hersenletsel of andere problemen in de ontwikkeling. Dat doen zij in uiteenlopende vormen van dienstverlening. Zo heeft Syndion locaties voor dagbesteding, kinderdagcentra, activiteitencentra en woonvoorzieningen. Ook verleent zij ambulante ondersteuning. De organisatie wordt gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Wet Langdurige Zorg (Wlz) de Jeugdwet en vanuit de Zorgverzekering Wet (Zvw). De jaarlijkse omzet bedraagt ruim 60 miljoen euro.

“Syndion is een warme, hulpvaardige organisatie met een goede ziel. Je kan hier enorm jezelf zijn. Je kan hier echt geraakt en geroerd worden in hoever ze willen gaan met het bieden van ondersteuning in het leven van iemand met een beperking.”


Over ICT, Facilitair & Huisvesting

Syndion kiest er bewust voor om begeleiding en behandeling te bieden “zo normaal mogelijk in het leven van de cliënt”. De locaties liggen midden in woonwijken. De organisatie heeft veel teams die werken op kleinschalige locaties voor zowel wonen als dagbesteding. De dynamiek voor de afdeling ICT, Facilitair & Huisvesting is daarmee groot, aangezien voor zo’n 82 locaties het (ICT-)onderhoud, de inrichting en (brand)veiligheid wordt georganiseerd. Syndion heeft een deel van haar locaties in huur. Er is sprake van een aantal nieuw- en verbouwprojecten en er liggen (strategische) vraagstukken voor huisvesting, verduurzaming en toekomstbestendigheid van het onderhoud.

Op ICT-gebied heeft Syndion inhaalslagen gemaakt. De organisatie is in 2021 gemigreerd naar Office 365 en werkt met Topdesk. Per september 2022 gebruikt ze ONS van Nedap. Daarna is het HR-landschap aan de beurt. ICT is verder grotendeels uitbesteed. Ambities op het ICT-vlak liggen in het verder gebruiksvriendelijk inrichten van systemen en processen. Daarnaast het volgen van de (zorg)technologische ontwikkelingen en deze opnemen in de ontwikkelagenda voor Syndion.

Functie

Je werkt vanuit het hoofdkantoor van Syndion in Gorinchem afgewisseld met het kantoor in Dordrecht en zo nodig bezoek je één van de 82 locaties.

In deze functie geef je leiding aan 18 medewerkers verspreid over de 3 teams: ICT, Facilitair en Huisvesting. Het ICT-team bestaat uit 3 servicedesk medewerkers, 3 applicatiebeheerders, een medewerker gebruikersbeheer en een senior applicatiebeheerder. Het team facilitair bestaat uit: een coördinator, de projectleider cliëntveiligheid, een inkoper en 4 facilitair medewerkers. Het team huisvesting bestaat uit 2 projectleiders Huisvesting.

Jouw team staat opgesteld voor een scala van vraagstukken, variërend van dagelijkse operationele vragen tot de ontwikkeling van strategie en visie rondom ICT-, Facilitaire en Huisvestingsvraagstukken. Je hebt te maken met een flinke dynamiek, schakelt tussen praktijk en strategie, interne- en externe relaties en meerdere grote lopende thema’s. Als leidinggevende bewaak je de samenhang tussen de projecten van de eigen teams en die van andere ondersteunende teams én het primair proces.

Je ontvangt leiding van de directeur Zorg, Beheer en Financiën. In deze directeur ontmoet je een ervaren sparringpartner op zorginhoudelijke, financiële en bedrijfsmatige aspecten van het leiderschap.

Je werkt nauw samen met de Manager Financiën, Manager HRM en de Programmamanager. Daarnaast werk je samen met de Clustermanagers.

De teams werken zelf organiserend. De mate van zelfstandigheid en taakvolwassenheid verschilt per team. De opgave voor de Manager IFH bestaat de komende tijd in ieder geval uit:

  • Het creëren van overzicht en samenhang in ondersteunende processen ICT, Facilitair & Huisvesting en het primaire en besluitvormende proces.
  • Het optimaliseren van de werkprocessen van de eigen vakgebieden binnen de eigen afdeling en in de samenwerking tussen de gebruikers en ondersteunende diensten. Daarbij rekening houdend met het spanningsveld van het bieden van een zo normaal mogelijk leven en het optimaal faciliteren van de organisatie. Oftewel, decentralisatie versus centralisatie.
  • Het faciliteren en coachen van de eigen medewerkers bij hun professionele ontwikkeling en positionering binnen de organisatie.
  • Het samen ontwikkelen van visie en beleid op thema’s als inkoop, toekomst van huisvesting en verduurzaming.

Wie wij zoeken

Voor deze functie zoeken wij een leidinggevende met een warm hart voor de (gehandicapten)zorg. Je hebt HBO werk- en denkniveau en ervaring als leidinggevende en ruime kennis van ICT, Facilitair & Huisvesting om inhoudelijk gesprekspartner te zijn van jouw medewerkers en samenwerkingspartners.

Je bent bewezen effectief in het samen optimaliseren van werkprocessen op het gebied van ICT, Facilitair & (bestaande) Huisvesting. Dat kan je omdat je de wet- en regelgeving en verantwoordingseisen kent en welke consequenties deze kunnen hebben voor financiering en toekomstbestendigheid. Je realiseert zo normaal mogelijke, duurzame en toekomstbestendige werkprocessen. Je brengt balans in: Wat kan zo normaal mogelijk voor en door de client of door het team op de locatie? En waar faciliteert Syndion op locatie?

Je hebt en houdt overzicht in alle lopende werkzaamheden en bent tijdig en precies in het aansturen op afhandelen daarvan. Je vertaalt (landelijke) ontwikkelingen succesvol naar impactanalyses, beleid en uitvoering. Daarbij faciliteer je de juiste inhoud, door de juiste persoon op het juiste moment en op de juiste plek. Dagelijkse werkzaamheden, beleid bedenken en systemen/processen implementeren gaan bij jou hand in hand.

Je haalt verwachtingen en behoeftes op binnen de organisatie en vertaalt deze naar professionele, duurzame, toekomstbestendige oplossingen. Je kunt je teamleden en samenwerkingspartners die goed uitleggen en hen daarin aanhaken en meenemen. En je brengt verbinding tussen projecten en beleid van de teams IFH met andere ondersteunende teams en primair proces. Je verhoogt de tevredenheid van Clustermanagers, medewerkers en cliënten over de dienstverlening door het communiceren van en sturen op heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Je begeleidt het team van IFH daarbij in een leercurve naar duurzaam samenwerken vanuit jouw visie op samenwerking tussen ondersteunende diensten en met primair proces. Je bent een situationeel leidinggevende die medewerkers ruimte, vertrouwen en ruggensteun geeft. Je hebt aandacht voor mensen en hun ontwikkeling. Je weet de teams van IFH verder te professionaliseren en in te zetten vanuit hun passie en kwaliteiten.

Als persoon ben je flexibel als standvastig. Je bent geduldig en gedreven om in een mensgerichte organisatie veranderingen in gang te zetten waarbij met behoud van ruimte voor de mens toch ook procesmatig wordt gewerkt.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

“Bij Syndion werken we hard en met ons hart.”

De functie Manager IFH is een functie waar je veel toegevoegde waarde kunt brengen in een platte organisatie in beweging. Je krijgt veel ruimte om jouw opgaves met je team op te pakken. En het verschil te maken voor de locaties en de daar werkende teams. Je komt te werken in een vriendelijke organisatie waarin mensen betrokken zijn, elkaar ondersteunen en nauw samen werken. Bij Syndion raak je niet snel uitgekeken en uitgeleerd.

De functie van Manager IFH wordt gewaardeerd in FWG 60 conform de CAO Gehandicaptenzorg (max. € 4.905,-). Daar komt de vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,33%) nog bij. Het betreft een functie voor 32 - 36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Kyra Cools en Mariët Hofenk zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier hieronder op onze website.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats eind november/begin december 2022.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op.