Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Finance en Control

's-Gravenhage

09-02-2022

Manager Finance en Control

Ondernemende en resultaatgerichte manager met L(I)EF die de organisatie verder professionaliseert

Organisatie

Vitaal Zorggroep is een ambitieus zorgbedrijf waar verschillende vormen van zorg geleverd worden en LIEF met LEF staat voor de kernwaarden Leefkracht, Innovatie, Expertise en Familiair. Dit is steeds de rode draad in de ambitie en de zorgverlening. De zorg wordt aangeboden vanuit verschillende organisaties die onder Vitaal Zorggroep vallen: Royaal Thuis, Talenty, BTO Thuiszorg, Lieve Kraamzorg en Kinderopvang Het Keizertje. Alle zorgbedrijven worden ondersteund door het shared service center Update (vanaf nu te noemen Update). Er wordt een breed palet aan diensten geleverd; wijkverpleging, huishoudelijke hulp, begeleiding in de wijk en wonen, kraamzorg en kinderopvang.

Bij Update wordt gewerkt aan de ondersteuning van de zorgbedrijven van Vitaal Zorggroep op het gebied van Finance en Control, HRM, Inkoop, Huisvesting, ICT, Beleid, Kwaliteit en Opleidingen en Marketing, Communicatie en Zorgcontractering. Incidenteel vindt er ook ondersteuning plaats van andere organisaties. Waar nodig wordt er externe deskundigheid ingehuurd, bijvoorbeeld voor juridische ondersteuning. Ook zijn bepaalde administratieve functies uitbesteed, waaronder de salarisadministratie.

Vitaal Zorggroep geeft met 350 medewerkers en zo’n 25 vaste freelancers zorg en dienstverlening aan ongeveer 1.200 cliënten. De organisatie heeft een Raad van Bestuur met twee bestuurders, die tevens de rol van directeur vervullen voor Vitaal Zorggroep en Update, en een Raad van Commissarissen. Het MT wordt geleid door de bestuurders en bestaat daarnaast uit twee directeuren en de managers van de verschillende zorgbedrijven en de verantwoordelijk manager van Update.

De organisatie heeft de afgelopen jaren een groei doorgemaakt en zal de komende jaren nog verder groeien. Naar verwachting zal de omzet stijgen van een verwachte omzet van zo’n € 11 miljoen dit jaar naar een omzet van € 20 miljoen in 2022. De groei is deels autonoom en deels door overnames. De groei heeft ook consequenties voor de ondersteuning van de organisatie. Update is, naast de ondersteuning van de huidige organisatie, ook verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de integratie van nieuwe zorgbedrijven. Dit vraagt vaak een stapje extra, naast de al lopende werkzaamheden.

De komende jaren zal Update zich dan ook verder gaan ontwikkelen naar een organisatie die zowel kwalitatief als kwantitatief in staat is om organisatie met de verschillende zorgbedrijven optimaal van dienst te zijn. De manager Finance en Control speelt hierin een belangrijke rol. Tegelijkertijd wil het bestuur van Vitaal Zorggroep en Update, die zich deels ook actief heeft beziggehouden met de aansturing van Update, zich meer gaan richten op bestuurlijke vragen op strategisch niveau en het creëren van randvoorwaarden om de ambities waar te maken. Daarom zoeken wij voor deze organisatie een ervaren Manager Finance en Control. die de zo essentiële ondersteuning van de verschillende zorgbedrijven kwalitatief en kwantitatief kan versterken en een leidende rol kan nemen voor Update.

Functie

De manager geeft dagelijks leiding aan Update en is primair verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de ondersteunende processen voor de zorgbedrijven van Vitaal Zorggroep. De manager organiseert en voert de ondersteunende processen zodanig uit dat deze optimaal bijdragen aan de strategische doelstellingen zoals die zijn geformuleerd in het middellange termijn beleid. Hierbij is het uitgangspunt dat op termijn alle administratieve processen en HRM-processen binnen Vitaal Zorgroep zoveel mogelijk uniform verlopen. De manager zorgt voor heldere processen en meer duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers en stuurt hier actief op.

De manager Finance en Control heeft een bijzondere verantwoordelijkheid. Naast de eindverantwoordelijkheid voor het vastleggen en controleren van de gegevens en de rapportage daarvan in de jaarrekening en maandrapportages, geeft de manager, samen met het bestuur van Vitaal Zorggroep, vorm en inhoud aan de financiële strategie en aan de financiële organisatie.

De manager legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur en is verantwoordelijk voor het onderdeel Update en lid van het MT van Vitaal Zorggroep. De manager geeft rechtstreeks leiding aan de afdelingen Finance & Control, HRM en Inkoop, Huisvesting en ICT. De manager vervult ook de werkgeversfunctie voor de afdelingen Beleid, Kwaliteit en Opleidingen en Marketing, Communicatie en Zorgcontractering. De inhoudelijke aansturing van deze laatste afdelingen ligt bij de directeuren, managers en het bestuur van Vitaal Zorggroep.

Wie wij zoeken

De manager, academisch werk- en denkniveau met bij voorkeur een afgeronde opleiding als registercontroller (RC), heeft ervaring in een brede integraal verantwoordelijke positie bij voorkeur in de zorg. Je kent de (wijzigende) financiële regelingen en hebt ook affiniteit met HRM en ICT. Je bent sterk in het organiseren van een goede financiële administratie en een efficiënte bedrijfsvoering en signaleert snel waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Je bent pro-actief, samenwerkingsgericht en communicatief sterk. Je bent ondernemend en vindt het een uitdaging om Vitaal Zorggroep en Update te professionaliseren en te laten groeien, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Je spreekt zowel de taal van de professionals als van beleidsmakers, zorgverzekeraars en andere financiers. Je weet strategische vraagstukken te vertalen naar concrete afspraken in de dagelijkse praktijk. Je kunt schakelen tussen een sturende en een meer dienende leiderschapsstijl. Je bent toegankelijk en luistert goed naar de visie en belangen van alle betrokkenen. Vanuit een goede analyse vertaal je dit samen met het bestuur naar een helder gezamenlijk toekomstbeeld en weet je die op een daadkrachtige wijze te realiseren. Je stimuleert eigenaarschap en ondersteunt medewerkers in de uitvoering van taken.

Je hebt natuurlijk overwicht en werkt graag in een organisatie waar diversiteit en inclusie de norm is. Mensen nemen iets van je aan en willen van je leren. Je daagt mensen uit het beste uit zichzelf te halen. Je bent niet gevoelig voor positie en hiërarchie en weet daarmee belangen samen te brengen en een goede samenwerking te realiseren. Tact en humor zijn daarbij essentieel, evenals daadkracht en een interesse in de mensen met wie je werkt.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een brede functie, met doorgroeimogelijkheden, met zowel strategische als hands-on aspecten in een leuke, dynamische en ambitieuze zorgorganisatie. Salaris conform de cao VVT, FWG 70 afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft een dienstverband van 32-36 uur per week. Je werkplek is in Den Haag en uiteraard wordt er in deze tijd ook vanuit huis gewerkt.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zo snel mogelijk je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze webstie. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken vinden in december plaats. De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats in december/januari. VOOR volgt de richtlijnen van het RIVM. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure en we vragen een Verklaring Omtrent Gedrag.