Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur Volwassenenzorg

Zoetermeer

06-12-2019

Directeur Volwassenenzorg

Samenwerkingsgerichte, authentieke en bedrijfsmatig sterke zorgdirecteur

Organisatie

Ieder mens is bijzonder en heeft het recht op een goed leven. Die gedachte bepaalt het denken en doen bij Ipse de Bruggen. Bijzondere zorg bieden aan mensen met een beperking. Cliënten ondersteunen bij het leven van hun eigen leven en het ‘meedoen’ in de samenleving. Wonen, werken, leren en recreëren, in de hele provincie Zuid-Holland. Ipse de Bruggen biedt kleinschalige zorg in relatie tot de Wet Langdurige Zorg, de Jeugdwet en de WMO in Zuid-Holland. 

Op 400 locaties helpen 5500 medewerkers en 2500 vrijwilligers in totaal 5000 cliënten met een verstandelijke beperking. Er zijn 2500 bedden en 1000 plaatsen in centra voor dagbesteding. De cliënten werken in cafés, lunchrooms, ateliers of kunstwinkels. Daarnaast zijn er theater- en muziekgroepen waaronder het wereldberoemde Jostiband Orkest. Ipse de Bruggen staat voor vakmanschap en is bekend als een expertorganisatie met kennis en kunde, degelijk en betrouwbaar voor cliënten.

De zorgorganisatie is onderverdeeld in een directie Volwassenenzorg en een directie Kind & Jeugd. De directie Volwassenenzorg kent drie directeuren die gezamenlijk integraal verantwoordelijk zijn voor de zorg en ondersteuning van volwassen cliënten. De directie Kind & Jeugd heeft één directeur. Alle ondersteunende diensten zijn ondergebracht in de directie Services, aangestuurd door twee directeuren. Ipse de Bruggen wordt geleid door een tweehoofdige Raad van Bestuur.

Visie

‘Zelf keuzes kunnen maken en bepalen wat belangrijk voor je is’, zo opent het Manifest. In dit visiedocument heeft Ipse de Bruggen de belofte aan haar cliënten vastgelegd. De uitgangspunten in het werken met cliënten - en met elkaar - zijn als volgt geformuleerd: 

 • Goed leven
 • Eigen kracht en regie
 • In gesprek
 • Vakmanschap
 • Dichtbij organiseren
 • Van regels naar waarden
 • Kritisch bevragen

Om deze visie te realiseren werkt Ipse de Bruggen met zelforganisatie, zodat teams slagvaardiger kunnen opereren om de cliënt op de juiste wijze te ondersteunen. Dat vraagt een andere manier van werken en organiseren. Het betekent ook meer regie voor de medewerkers die dagelijks het verschil maken voor de cliënten en de ondersteunende diensten en systemen die daarin faciliteren.

Strategische agenda

De strategische agenda 2019-2021 is een verdere uitwerking van het Manifest, in de vorm van een agenda voor de komende jaren met de onderwerpen waar aan gewerkt moet worden om de verwezenlijking van het Manifest dichterbij te brengen. Tien thema’s die vertellen wat Ipse de Bruggen in de komende jaren wil bereiken en ontdekken. De meer praktische invulling van de thema’s is uitgewerkt in jaarplannen.

Functie

Voor de directie Volwassenenzorg zoeken wij een authentieke, richtinggevende en samenwerkingsgerichte zorgdirecteur die bedrijfsmatig sterk is. Een zorgdirecteur die een aansprekende toekomst kan schetsen en hanteerbaar kan maken. De visie, zoals deze is vastgelegd in het Manifest vormt de basis. Ipse de Bruggen werkt aan de doorontwikkeling van zelforganisatie naar een vorm die de ambities nog beter helpt te realiseren. De volgende stappen zijn op hoofdlijnen uitgewerkt in de strategische agenda. Wij zoeken een zorgdirecteur die vanuit zijn/haar ervaring richting geeft aan deze doorontwikkeling en samen met de twee andere zorgdirecteuren verder mee gaat bouwen aan Volwassenenzorg.

De directeur Volwassenenzorg geeft direct leiding aan 25 tot 30 zorgmanagers en een beleidsstaf en indirect aan 1500 medewerkers. Vanuit een gezamenlijke visie en aanpak binnen de directie Volwassenenzorg wordt sturing gegeven aan beleidsontwikkeling en implementatie. De komende jaren zal de nadruk liggen op:

 • Het behouden van een optimale cliëntenmix;
 • De huisvesting in de toekomst;
 • Samenwerking, zowel met cliënten en vertegenwoordigers als met kennisinstituten en andere zorgaanbieders;
 • De doorontwikkeling van zelforganisatie en de samenwerking binnen Ipse de Bruggen;
 • Het behouden en werven van medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn;
 • Het versterken van een cultuur waar persoonlijk leiderschap en eigenaarschap de kern vormen;
 • De financiële gezondheid van de organisatie.

Verantwoordelijkheden

De zorgdirecteur ondersteunt de zorgmanagers in hun rol om kwalitatief goede zorg te behouden binnen de daarvoor gestelde bedrijfsmatige kaders. Daarbij stimuleert de zorgdirecteur het methodisch werken vanuit een professionele standaard. Dit vraagt om een gedifferentieerde en soms ook pragmatische aanpak waarin hij/zij managers ondersteunt om te kunnen sturen op kwaliteit van zorg, productiviteit en kosten. Daarnaast is stakeholder management naar zorgkantoren, toezichthouders, professionele omgeving en verwanten ook een belangrijke verantwoordelijkheid van de zorgdirecteur.

De directeur staat met zijn team borg voor passende en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Naast de samenwerking met de collega directeuren Volwassenenzorg participeert hij/zij samen met de overige directeuren in het directieoverleg waar in nauwe samenwerking de verantwoordelijkheid wordt genomen voor de doorontwikkeling van de totale organisatie. De zorgdirecteur legt direct verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Sluit deze functie naadloos aan op jouw ervaring tot nu toe? Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en is deze gezichtsbepalende rol bij Ipse de Bruggen jouw gedroomde volgende carrièrestap?

Wie wij zoeken

Jij bent een ervaren directeur op academisch niveau, bedrijfsmatig sterk en met een frisse blik. De functie past je als een jas. Je staat er direct, bent benaderbaar en verbindt je gemakkelijk. Je hoeft niet zelf in het middelpunt te staan. Tegelijkertijd ben je wel zichtbaar, een boegbeeld, vooruitziend en iemand die met gezag spreekt. 

De gezamenlijke sturing binnen de directie Volwassenenzorg is een belangrijk gegeven en vraagt van jou een samenwerkingsgerichte houding. Ook in je rol binnen het directieteam staat samenwerking en het gedeelde resultaat voorop. Je denkt verder dan je eigen belang, zet graag anderen in het licht en helpt ze succesvol te zijn. Jij wil vooral van betekenis zijn voor je cliënten en voor je collega’s om zo de best mogelijke zorg te geven. Verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijkheid geven werkt alleen door elkaar aan te spreken op gedrag en resultaat, dit begrijp jij als geen ander.

Kernwoorden: Ervaring, gezaghebbend, strategisch, koersvast, gestructureerd, resultaatgericht, authentiek, teamspeler, verbindend en warm. Relativeringsvermogen en een gezond gevoel voor humor.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Dit betreft een mooie en stevige directiefunctie in een ontwikkelingsgerichte en vakbekwame organisatie. Een positie met forse maatschappelijke impact. De functie is ingedeeld in FWG 80 volgens de CAO Gehandicaptenzorg met goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een leaseauto. Het servicekantoor in Zoetermeer, gelegen vlak naast het NS station en de snelweg A12, is je standplaats. Daarnaast zul je veel in de regio op de verschillende locaties te vinden zijn. 

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor de invulling van deze functie uit te voeren. David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we jou uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het antwoordformulier onder de vacaturetekst op onze website: https://www.voor.nl/vacatures/605/directeur-volwassenenzorg

De aanvraag Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een referentenonderzoek maken onderdeel uit van deze procedure, een ontwikkelingsassessment is optioneel. Sluitingsdatum: 3 januari 2020. De eerste ronde sollicitatiegesprekken bij Ipse de Bruggen is gepland in de week van 13-17 januari 2020.