Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Sociaal Domein

Amsterdam

15-06-2021

Manager Sociaal Domein

Versterkt inclusie en wijkgericht werken

Cordaan is een aanbieder voor gespecialiseerde begeleiding van Amsterdammers met GGZ|LVB+ problematiek en zet in op inclusie en wijkgericht werken. Cordaan zoekt daarom een manager Sociaal Domein die het gespecialiseerd, wijkgericht begeleiden verder kan ontwikkelen.

Organisatie

Cordaan is een grote zorgaanbieder voor thuiszorg, GGZ, VVT, VGZ, jeugd, paramedische en/of revalidatiezorg in Amsterdam en omstreken. De organisatie is er voor iedereen die gedurende kortere of langere tijd ondersteuning of zorg nodig heeft, vanuit het streven mensen zo lang mogelijk te ondersteunen in hun zelfstandigheid: thuis of binnen een woonvoorziening.

Cordaan biedt aan ongeveer 20.000 mensen zorg vanuit 120 locaties in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep. Dat doen ze met bijna 6.000 medewerkers en ruim 2.500 vrijwilligers. Maar ook in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals, onderzoeksinstellingen en vele maatschappelijke organisaties. Als één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad.

Cordaan is een “platte” organisatie met een tweekoppige Raad van Bestuur, negen zorgdomeinen en ondersteunende diensten. Elk zorgdomein en ondersteunende dienst ontvangt leiding van een directeur die direct onder de Raad van Bestuur valt. De directeuren van de zorgdomeinen sturen direct een aantal locatie- en/of (team)managers. Dat Cordaan ruim tien jaar geleden is ontstaan uit diverse fusies, merk je in de dagelijkse praktijk. Het is vooral navragen hoe zaken zijn ontstaan.

Over Cordaan GGZ|LVB+
Cordaan GGZ|LVB+ biedt ondersteuning aan Amsterdammers in de wijk met een hulpvraag op het gebied van wonen, werken, welzijn, vrije tijd of leren. Altijd bedoelt om bij te dragen aan een waardevol leven. De hulpvraag ontstaat vaak mede vanuit psychiatrische problematiek, een licht verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek (LVB+). Vanuit het expertisecentrum Diabe biedt Cordaan diagnostiek & behandeling.

Niet de diagnose staat centraal, maar het stimuleren van ieders mogelijkheden. Inclusie bij Cordaan krijgt vorm doordat je kunt zijn wie je wilt zijn. 
Niemand blijft onopgemerkt en moet zo veel mogelijk het leven kunnen leiden dat hij of zij wenst. Liefst zo lang mogelijk in de eigen omgeving. En als dat niet meer kan, op een veilige en gastvrije woonzorglocatie.


Binnen het Zorgdomein GGZ|LVB+ zijn er zes ambulante teams. Vijf daarvan zijn WLZ gefinancierd en één team (in opbouw) is WMO gefinancierd. Alle teams werken wijkgericht. De teams worden aangestuurd door drie managers. De teams zijn onderdeel van zorg- en welzijnsnetwerken in de stad voor verschillende doelgroepen en betrokken bij de doorontwikkeling van de ondersteuning van mensen met een beperking. Deze teams worden aangestuurd door twee managers. Zij worden daarbij ondersteund door een HR adviseur, twee beleidsmedewerkers, een projectmanager en een kwaliteitsmedewerker.

Mooie resultaten van samenwerking op het grensvlak van langdurige zorg en sociaal domein geven de inspiratie om hier meer in te investeren. Zo kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van digicontact voor cliënten die 24/7 een beroep moeten kunnen doen op begeleiding.

Over Wijkgericht werken bij Cordaan
Cordaan is dè aanbieder voor gespecialiseerde begeleiding van Amsterdammers met GGZ|LVB+ problematiek en zet in op inclusie en wijkgericht werken. Aan de ene kant betekent het dat cliënten vaker (zelfstandig) in de wijk wonen en minder gezamenlijk op een voorziening. Aan de andere kant betekent het dat medewerkers de wijk als hun werkplek gaan zien. Eén van de managers vat dit mooi samen: ”Wijkgericht moet in je hoofd zitten. In plaats van dat je een gebouw ziet met een cliënt erin, moet je een stad zien met een Amsterdammer.”

In april 2021 is een transitie gerealiseerd waarbij een deel van de ambulante medewerkers is gaan werken in de Buurtteams die zijn ondergebracht in een aparte organisatie. In de Buurtteams worden (ondersteunings-) vragen van buurtbewoners in Amsterdam beantwoord. In deze transitie zijn er diverse wisselingen geweest in het management. Deze managers hadden verschillende stijlen van leidinggeven. De huidige manager Sociaal Domein heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opzetten van de Buurtteams. Zij vertrekt bij Cordaan om verder vorm en inhoud te geven aan de Buurtteams. Met deze transitie kan het Zorgdomein GGZ en LVB+ van Cordaan zich specifiek richten op de complexere begeleidingsvragen en op het delen van expertise in de Buurtteams. Het appèl op Cordaan voor specialistische begeleiding in de wijk wordt groter.

Om daar gehoor aan te kunnen geven zoekt Cordaan LVB+/GGZ een manager Sociaal Domein die het gespecialiseerd, wijkgericht begeleiden verder kan ontwikkelen en versterken.

Functie

Als manager Sociaal Domein ben je een belangrijke schakel tussen de teams, in de wijken en in de stedelijke netwerken rondom hulpvragen van cliënten met GGZ|LVB+.

Je zorgt voor een positief kwalitatief en financieel resultaat van de begeleiding van rond de 50 cliënten door het ambulant team De Wending. Dit team bestaat uit 10,5 fte persoonlijk begeleiders met een MBO of HBO-achtergrond (SPH, SPW of social work). Je coacht en faciliteert hen individueel om het beste uit zichzelf te halen en zorgt er met hen voor dat er een veilige en inspirerende werkomgeving is. De portefeuiles van de managers binnen Zorgdomein GGZ|LVB+ zijn in ontwikkeling zodat er flexibel kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en daar telkens de best passende persoon voor kan worden ingezet. Op termijn kan er aan jouw portefeuille een team worden toegevoegd. Of er kan aanleiding zijn voor een andere verdeling van portefeuilles.

Daarnaast geef je leiding aan het Project Buurtcirkel: dit is een transitieproject waarin de begeleiding voor cliënten met LVB+ en GGZ nog meer wordt verbonden met de buurt en de wijk.

Je versterkt en ontwikkelt netwerken en samenwerken met buurtteam organisaties en met de Thuiszorg van Cordaan. Je neemt deel aan en bewaakt de voortgang van Amsterdam brede externe netwerken rond LVB/NAH en GGZ samen met beleidsmedewerker.

Je zorgt voor input voor de stuurinformatie: Vanwege de (terugkerende) aanbestedingen en de daarbij horende verantwoording, is het van belang om stuurinformatie helder te krijgen. Je wordt daarbij ondersteund door de inkoper van Cordaan.

Tenslotte draag je actief bij aan domein- en Cordaanbrede beleidsontwikkeling op het gebied van ambulante begeleiding.

De manager Sociaal Domein wordt aangestuurd door de directeur, werkt intensief samen met de andere managers Ambulant GGZ|LVB+. Je maakt deel uit van het MT Domein GGZ|LVB+ waarin je samenwerkt met 20 collega managers.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren manager die zijn sporen heeft verdiend in de context van ambulante begeleiding zowel vanuit de WLZ als WMO. Je hebt hart voor en ervaring met de problematiek van LVB+ en/of GGZ met de hectiek/dilemma’s die dit kan geven in de begeleiding en in de wijken. Wenselijk is ervaring met verslavingszorg en moeder- en kindzorg want een groot gedeelte van de huidige cliënten is alleenstaande moeder.

Het aansturen van teams naar meer wijkgericht werken vraagt ervaring in leiding geven aan ambulant begeleiders van De Wending (10,5 FTE MBO/HBO. Je maakt verschil tussen medewerkers effectief in samenwerking met het team. En je geeft (projectmatig) sturing aan wijkgerichte projecten.

Je versterkt en ontwikkelt netwerken. Vanuit visie en overtuiging, heb je resultaat behaald in wijkgericht werken (community building en wijkinterventies). Je pakt de voortrekkersrol in het faciliteren van zo lokaal mogelijke oplossingen. Daarbij denkt je niet in gebouwen, organisaties of doelgroepen maar in netwerken. Die netwerken weet je effectief te betrekken of op te bouwen in de wijk, rekening houdend met financieringsvormen en verantwoordingseisen.

Tenslotte weet je anders zijn effectief te maken. Vanuit visie en overtuiging ben je gericht op inclusie. Of het nu een cliënt, een medewerker of een samenwerkingspartner is: je gaat de verbinding aan, weet verschil te benutten en bereikt samen het hoogst haalbare doel. Je ziet geen cliënt met een diagnose maar een buurtbewoner van Amsterdam die een begeleidingsvraag heeft rond zijn gedrag. Je denkt niet in organisatie, domeinen of doelgroepen maar in het netwerk in Amsterdam. Zodat Amsterdammers met een vraag zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.

Jouw warme, verbindende persoonlijkheid zet je daarbij in. Je brengt daadkracht om samenwerking te versterken of te initiëren. Out of the box denkend en pionierend. Je bent bereikbaar, fysiek aanwezig en betrouwbaar bij het afhandelen van o.a. incidenten. Zichtbaar en verbindend en je wil Cordaan in de breedste zin vertegenwoordigen in het netwerk.

Je hebt minimaal een HBO-Managementopleiding Zorg en/of Sociaal Domein en 3 jaar werkervaring in een leidinggevende rol.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een essentiële functie in een organisatie die vanuit inclusie, wijkgericht verantwoordelijkheid neemt voor het ontwikkelen van langdurige zorg in Amsterdam en omstreken. Een functie met volop ontwikkelruimte. Het werk als manager Sociaal Domein is afwisselend in de voorzieningen en in de wijken. Je kunt de verbindingen gaan leggen tussen bestaande teams en organisaties en nieuw op te zetten netwerken.

De roots van Cordaan liggen in Amsterdam: een kleurrijke stad met mensen van verschillende nationaliteiten. Iedereen kan bij Cordaan terecht wat de achtergrond, voorliefde, kleur of beperking ook is. Dat geldt voor de Amsterdammers die een begeleidingsvraag hebben maar ook voor de Amsterdammers die bij Cordaan werken. Cordaan streeft ernaar dat medewerkers een afspiegeling zijn van die diversiteit. Ze biedt alle ruimte voor verschillen en vindt het belangrijk dat je jezelf kunt zijn.

Het betreft een functie voor 32-36 uur per week met uitzicht op een vast contract. De functie is ingedeeld conform cao Gehandicaptenzorg in schaal FWG 60 (min. € 2.289 en max euro € 4.799 o.b.v. een fulltime dienstverband van 36 uur per week) een vakantie- en een eindejaarsuitkering.

De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform cao en omvatten onder andere een uitstekende pensioenregeling, eindejaarsuitkering, reiskosten en een fietsenplan. Er zijn ruime mogelijkheden voor opleidingen en ontwikkeling.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Kyra Cools is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Die gesprekken vinden plaats van 21 juni tot en met 2 juli aanstaande. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live* gesprek. Deze gesprekken vinden plaats op 5 en 6 juli aanstaande.

De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 21 juli.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op. Een selectie-assessment maakt deel uit van de procedure.

*) Bij alle live gesprekken worden de RIVM richtlijnen gevolgd.