Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Bestuurssecretaris

Tilburg

23-12-2022

Interim Bestuurssecretaris

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

“Ervaren (interim) Bestuurssecretaris met daadkracht en sensitiviteit voor een dynamische maatschappelijke organisatie.

In verband met vertrek van de huidige bestuurssecretaris zijn we per direct op zoek naar en interim bestuurssecretaris “om de vaart erin te houden”.

Organisatie

WonenBreburg is een sociale woningcorporatie die zich inzet voor het bieden van een thuis aan mensen met beperkte kansen op de particuliere woningmarkt in Breda en Tilburg.

Dat doet WonenBreburg niet alleen, maar in samenwerkingsverbanden met bewoners, gemeenten, maatschappelijke partners, bedrijven en andere belanghebbenden. Met 350 medewerkers en 27.000 woningen huisvest WonenBreburg ruim 40.000 mensen. De organisatie maakt in de regio het verschil. Ze is een belangrijke speler, zet lijnen uit, neemt deel aan veel projecten, schakelt snel en is altijd op zoek naar slimme oplossingen. Zij is een van de kartrekkers in de regio op het gebied van duurzaamheid. De cultuur binnen Wonen Breburg is informeel, mensgericht en “met elkaar de schouders eronder zetten”.

De organisatie heeft een driehoofdig Bestuur en werkt met twee MT’s. In het MT Thuis zijn de managers Wijkteams, Klantprocessen , Techniek en Vastgoedprojecten vertegenwoordigd. Van het MT Basis maken de managers Finance & Control, Digitale dienstverlening, Juridische zaken en P&O onderdeel uit. De interim bestuurssecretaris werkt vanuit de afdeling Juridische zaken nauw samen met de Raad van Bestuur. De Manager Juridische Zaken is formeel opdrachtgever.

Opdracht

In verband met het vertrek van de huidige Bestuurssecretaris zijn we op zoek naar een ervaren en vakbekwame interim secretaris. Je overziet snel het speelveld, je vindt makkelijk aansluiting en weet continuïteit te brengen. Je opdracht is ervoor te zorgen dat besluitvormingsprocessen efficient verlopen. Je bereidt bestuursoverleggen en MT vergaderingen voor. Je draagt zorg voor adequate verslaglegging en verzorgt de communicatie en vervolgstappen na besluitvorming. Je zorgt dat er samenhang en consistentie is in de ontwikkeling en implementatie van het beleid. Je hebt hierbij nauw contact met de verschillende belanghebbenden binnen de organisatie.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren, pro actieve, professionele interim bestuurssecretaris die focust op de ondersteuning van de organisatie. Je signaleert tijdig knelpunten, denkt vooruit en zorgt voor oplossingen voordat problemen zich voordoen. Je ondersteunt en coördineert de beleidsvorming aan de hand van kritische besluitvormingsprocessen.. Je wijst Bestuur en MT vanuit je vakgebied en expertise op consequenties van hun besluiten en gaat discussies niet uit de weg.

Je werkt graag samen en bent een prettig stevige persoonlijkheid. Direct, duidelijk en slagvaardig. Je benoemt wat je ziet en werkt langs formele lijnen zonder het belang van een persoonlijke en tactvolle benadering uit het oog te verliezen. Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken met IBabs. Ervaring in de wereld van woningcorporaties heeft de voorkeur, maar is niet noodzakelijk.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een interim opdracht bij een ambitieuze organisatie in een zeer actuele sector. Een opdracht waarin jouw bijdrage er echt toe doet. Een opdracht waarin jouw expertise zeer gewaardeerd wordt.

De opdracht start medio januari voor de duur van 3 á 4 maanden voor gemiddeld 4 dagen per week. Maandag en dinsdag zijn de belangrijke vergaderdagen binnen WonenBreburg.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze opdracht uit te voeren. Hub Simons is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvang ik graag je motivatie, een indicatie van je tarief en een actueel CV via onderstaande formulier.

VOORselectiegesprekken met VOOR zullen plaatsvinden op vrijdag 6 januari en woensdag 11 januari in HNK, Europalaan 28D, Den Bosch. Gesprekken bij de opdrachtgever op vrijdagmiddag 13 januari aan de Joannes van Oisterwijkstraat 35, 5041 AB Tilburg.

Voor vragen en een nadere toelichting kun je bellen (06-51666669) of mailen (hub@voor.nl) met Hub Simons . Ik kijk uit naar je reactie en om je te spreken over deze mooie opdracht.