Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Huisvesting / Vastgoed

Rijswijk

01-10-2019

Manager Huisvesting / Vastgoed

Verbinder - Expert - Bouwer

Organisatie

Deze functie biedt een prachtige uitdaging. Waarbij je, als je huisvesting, welzijn en zorg goed kan verbinden, echt het verschil kunt maken voor de medewerkers en cliënten van Florence.’ Ellen Maat, lid Raad van Bestuur Florence.

Florence is een dynamische en florerende zorgorganisatie die werkt onder het motto “het leven leiden dat je lief is”. Het is één van de grootste aanbieders van Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) in de regio Haaglanden. Met circa 3400 medewerkers en ruim 1700 vrijwilligers biedt Florence vele vormen van zorg en advies, zowel bij mensen thuis, binnen Revalidatie & Screening als in woonzorgcentra en verpleeg- en verzorgingshuizen.

Centraal in de aanpak staat het ondersteunen van cliënten om zoveel en zolang mogelijk zélf vast te kunnen houden aan het leven dat hen lief is. Florence onderscheidt drie richtingen om de ambities te realiseren: Het voorkomen en uitstellen van (zorg)afhankelijkheid, het verminderen van (zorg)afhankelijkheid en de zorg voor (zorg)afhankelijke mensen.

Florence heeft 16 intramurale locaties, met een mooie mix tussen eigendom en huur. Daarnaast heeft Florence ca. 350 huurwoningen voor particulieren en een klein aantal BOG-ruimten die worden verhuurd aan dienstverleners voor de bewoners. Er gaat komende jaren veel gebeuren in de huisvesting van Florence. Het (meerjaren)onderhoud heeft een periode van (financiële) stilstand gekend, en wordt nu voortvarend opgepakt. Om te anticiperen op toekomstige zorgbehoeften worden nieuwe woon-zorgconcepten ontwikkeld. Ook wordt komende jaren een aantal grote ver/nieuwbouwprojecten gestart om nieuwe zorgplaatsen of woningen te genereren. Daarbij wordt intensief samengewerkt met aannemers, beleggers, corporaties en gemeenten. Het Strategisch Vastgoed Plan vormt voor dit alles de basis.

Florence heeft een hele mooie (vastgoed)mix, een paar prachtige en uitdagende ver-/nieuwbouwprojecten en een deels nieuw te bouwen vastgoedteam. De functie van Manager Huisvesting biedt echt een boeiende uitdaging op het snijvlak van management en huisvesting.” Mark van Schijndel, strategisch adviseur Huisvesting a.i.

Florence kent de directie Services die bestaat uit vier afdelingen: Facilitair/Services, Informatievoorziening & Automatisering, Inkoop en Huisvesting.

De afdeling Huisvesting is in opbouw en zal binnen afzienbare tijd uitgroeien naar een team van ca. 12 medewerkers met daarnaast een flexibele externe inzet op basis van expertise. De afdeling zal bestaan uit 3 teams: huur & verhuur, programma’s & projecten, beheer & onderhoud.

Naast de leidinggevende staat een strategisch huisvestingsadviseur, die een spilfunctie heeft in de uitwerking en implementatie van het Strategisch Vastgoed Plan.

Om optimale huisvesting te kunnen bieden werkt de afdeling intensief samen met de zorgteams en de afdelingen I&A, Financiën en Services.

We zitten met Florence, na een pittige periode, in een fase dat we weer vooruit kunnen kijken en kunnen opbouwen. Het voelt als een hele positieve fase. Als we goed samenwerken vanuit de Services afdelingen dan kunnen we een hele mooie bijdrage leveren, zodat onze cliënten het leven kunnen leiden dat ze lief is.’ Hans van Vliet, Manager I&A.

Functie

Dit is een spilfunctie binnen onze organisatie, huisvesting is integraal onderdeel van de zorg die we aan onze bewoners en revalidanten geven. Als een spin in het web overzie je het geheel en maak je verbindingen met alle betrokken stakeholders, intern en extern.’ Eveline Castelijns, directeur Services a.i.

Je bent verantwoordelijk voor het huisvestingsbeleid van Florence met een mooie huisvestingsportefeuille, waarin zowel in het onderhoud als in de nieuwbouw veel op stapel staat. Het Strategisch Vastgoedplan en het Meerjaren Onderhoudsplan is daarbij leidend.

Je voert de regie op het onderhoud en beheer van alle gebouwen, installaties en terreinen. Je draagt zorg voor een onderhoudsplanning en zorgt in nauwe samenwerking met de managers services en technisch beheerders voor de uitvoering van grootschalige (meerjaren)onderhoudsprogramma’s en de vernieuwing van installaties. Ook ben je verantwoordelijk voor de huur en verhuur van woningen en centrale ruimten binnen de locaties. Je ziet erop toe dat het huur- en verhuurproces strak is ingericht en dat bijvoorbeeld huurovereenkomsten tijdig worden op- of bijgesteld. Je bouwt een programma- en projectenteam op, dat ondersteuning geeft aan onderhouds- en nieuwbouwprojecten.

Je hebt overzicht en voert de regie over alle werkzaamheden van de afdeling. Je zorgt ervoor dat de processen binnen de afdeling goed zijn ingericht en stuurt kritisch op voortgang. Vanuit je expertise stel je kritische vragen, en stuur je projecten inhoudelijk aan.

Daarbij investeer je continu in de afstemming tussen de afdeling en de zorgafdelingen en/of overige ondersteunende afdelingen. Deze verbinding is cruciaal om als afdeling effectief te kunnen opereren.

Je bouwt aan de afdeling, en je krijgt de ruimte om deels zelf de bemensing van het team in te vullen. Je ontwikkelt de afdeling naar een proactief werkende afdeling met meer slagkracht. Je brengt energie en neemt mensen mee in de veranderingen. Je neemt het op orde brengen en stroomlijnen van de interne processen voortvarend ter hand. Je houdt het overzicht en je kunt schakelen tussen nabij en veraf sturen. Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en het realiseren van een verantwoord, gezond financieel beleid voor de afdeling.

Je bent lid van het MT Services en je legt verantwoording af aan de directeur Services.

Wie wij zoeken

We zoeken iemand met energie en een verbinder. Iemand die kennis heeft van vastgoed, maar vooral ook weet wat hij/zij niet weet. En op die gebieden hulp inschakelt en dat liever een keer te vaak doet dan te weinig’. Anja Jonkers, Directeur Zorg.

Je bent een ervaren manager die de organisatie opbouwt naar een volledig bemenste en vakbekwame afdeling. Een manager die overzicht houdt en de regie voert op het werk dat binnen en buiten de afdeling moet gebeuren. Je stuurt op resultaat en bent procesmatig en projectmatig sterk. Je kunt vanuit je expertise kritisch sturen op de voortgang en je stelt de juiste vragen. Je kunt goed in- en uitzoomen en je durft keuzes te maken. Je bent een verbinder, houdt van samenwerken en zoekt van nature afstemming met interne en externe partijen. Je bent energiek en communicatief sterk. Je bent authentiek en reflecteert op je eigen handelen en dat van je afdeling. Je volgt trends en ontwikkelingen op het snijvlak van huisvesting en zorg op de voet. Je weet draagvlak te creëren en je bent gesprekspartner op verschillende niveaus zowel binnen Florence als daarbuiten. Ook ben je een kritisch opdrachtgever voor extern ingehuurde expertise.

Je hebt een afgeronde HBO of Academische opleiding Bedrijfskunde of Bouwkunde, bij voorkeur aangevuld met een (vastgoed) managementopleiding, master real-estate en/of master facility management. Je hebt uitgebreide kennis van bouwtechnische zaken. Je hebt minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring en je hebt ervaring in het opbouwen en verder professionaliseren van een team.

Je hebt gevoel bij de langdurige zorg (of liefst nog ervaring met) en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij moet je kunnen anticiperen op toekomstige huisvestingsbehoeften in de ouderenzorg.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie managementpositie met de unieke kans om deels je eigen team samen te stellen, in een dynamische en florerende organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van expertise en ervaring ca. € 75.000,- bruto. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. Het betreft een aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor de invulling van deze functie uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis en Jan Willem ten Hagen zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV uiterlijk 30 oktober via https://www.voor.nl/vacatures/580/manager-huisvesting-vastgoed. Vermeld in je CV ook je Skypeadres. Een referentenonderzoek en een assessment maken onderdeel uit van de procedure.