Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Regiomanager

Regio Haarlem/Haarlemmermeer

16-01-2024

Interim Regiomanager

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Daadkrachtige verbinder met een warm hart voor mensen

Organisatie

Ons Tweede Thuis is met ruim 3000 cliënten, verdeeld over negentig locaties, een regionale zorgorganisatie die zich richt op de zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. De stichting is met circa 2300 medewerkers en ondersteuning van 800 vrijwilligers actief in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en in de regio Zuid- en Midden-Kennemerland.

De missie van Ons Tweede Thuis is dat mensen zich kunnen ontwikkelen, zo veel mogelijk zelf keuzes maken, zo lang mogelijk zelfstandig blijven en zo veel mogelijk mee doen in de samenleving. De organisatie werkt hieraan door mensen te stimuleren en te helpen om hun eigen keuzes te maken en het beste uit zichzelf te halen, de mogelijkheden van hun eigen netwerk maximaal te benutten en door samenwerking met de mensen in de wijk en andere (zorg)organisaties of gemeenten.

Ontstaan in 1967 vanuit ouderinitiatieven, heeft Ons Tweede Thuis zich ontwikkeld tot een professionele organisatie die zich bewust is van de continue interne en externe veranderingen. Op dit moment bevindt de organisatie zich in een transitiefase. Eind 2023 is een strategietraject afgerond en is de toekomstvisie voor 2024-2026 vastgesteld. De komende periode staat in het teken van een verdere concretisering van de uitgezette koers.

In de strategische koers zijn vier speerpunten benoemd:

  • Gaan voor goed leven én goed werken. Medewerkers en vrijwilligers ervaren vertrouwen, trots en plezier, ze voelen zich gezien en gehoord.
  • Inzetten op bouwen van zorgzame gemeenschappen. Cliënten zijn onderdeel van de gemeenschap, waar mensen omkijken naar elkaar.
  • Als netwerkorganisatie organiseren van de juiste zorg op de juiste plek met- en voor cliënten, hun netwerk, de gemeenschap en samenwerkingspartners.
  • Bijdragen aan een inclusieve en duurzame wereld.

Per 15 maart 2024 kent Ons Tweede Thuis een meerhoofdige Raad van Bestuur. Naast Susan Veenhoff, start Marcel Mucek als tweede bestuurder. Het managementteam (MT) bestaat uit de Raad van Bestuur, drie regiomanagers, de manager Behandelstaf, de Concern controller en de manager Services. Het MT wordt ondersteund door een bestuurssecretaris.

Opdracht

Als interim regiomanager ben je integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van 25 locaties in jouw regio, die loopt van Nieuw-Vennep tot Haarlem/Haarlemmermeer. Je geeft direct leiding aan 17 locatiemanagers en indirect aan circa 1100 medewerkers. Het budget bedraagt 60 miljoen. In jouw regio bevinden zich 2 kinderdagcentra, 3 ambulante teams, 5 dagactiviteitencentra en verschillende woonlocaties. Je rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en maakt deel uit van het MT.

Je hebt een strategische positie in de organisatie en draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van nieuw strategisch organisatiebeleid. Je bouwt mee en helpt de organisatie om echt iets neer te zetten. Je verbindt je snel aan de strategische koers en je hebt ideeën over wat de organisatie kan inzetten om de ambities te realiseren en hoe hieraan vorm te geven. Je bent betrokken bij organisatie brede projecten en werkt intensief samen met je collega’s in het MT aan alignment van het strategische beleid, zodat de verschillende aspecten van de organisatie goed op elkaar worden afgestemd. In dit kader denk je ook mee over passend leiderschap en besturing van de organisatie.

Een belangrijk thema waarmee je in jouw regio aan de slag gaat, is inclusie/deelname van cliënten aan de samenleving. Bijvoorbeeld door inzet van informele zorg en anders inrichten van de dagbesteding. Samenwerking met het netwerk en goede contacten met de buurt zijn hiervoor cruciaal. Jij faciliteert de locatiemanagers om deze stap ‘naar buiten’ te zetten en het proces van de verandering goed te managen. Je hebt oog voor de zakelijke kant van de bedrijfsvoering en de borging van beleid en helpt de managers zich ook op dit vlak te ontwikkelen. Je kunt de gedachte uit het strategische beleid zowel binnen als buiten de organisatie goed overbrengen en stimuleert de ontwikkeling van heldere en gedragen plannen. Dat doe je door mensen en onderwerpen met elkaar te verbinden en hen ruimte te geven om hierover het goede gesprek met elkaar te voeren.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren en bedrijfsmatig sterke interim manager, met een afgeronde MBA of vergelijkbare opleiding op het gebied van bedrijfskunde. Je hebt meerdere jaren ervaring met de zorg, bij voorkeur opgedaan in de gehandicaptenzorg of VVT.

Verbinding, samenwerking en veranderkracht zijn jouw kernkwaliteiten. Je hebt een gezonde dosis energie, richt de blik vooruit en naar buiten en je neemt frisse ideeën mee over participatie, inclusie en empowerment van cliënten en medewerkers. Je staat er direct en je bent zichtbaar en benaderbaar. Jouw stijl van leidinggeven is warm, inspirerend en verbindend. Medewerkers voelen zich door jou gesteund. Je geeft vertrouwen aan mensen, en helpt hen hun eigen rol te pakken en het beste uit zichzelf te halen. Je durft zaken te benoemen, staat stevig in je schoenen en je krijgt mensen in beweging. Je beschikt over doorzettingsvermogen, waardoor je doelen weet te bereiken. Hierbij verlies je het gezamenlijke resultaat niet uit het oog. Voor de Raad van Bestuur en collega managers ben je een fijne, waardevolle gesprekspartner en adviseur. Samen leiden jullie Ons Tweede Thuis naar de toekomst.

Kernwoorden: warme verbinder, samenwerkend, creatief, trekkracht, organisatiesensitief, energiek, strategisch en humor.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Ons Tweede Thuis is een warme organisatie, met betrokken medewerkers, cliënten, ouders en naasten. Externe partijen beschouwen de organisatie als een betrouwbare en transparante samenwerkingspartner. Je krijgt de kans om echt iets te betekenen en mee te bouwen aan goed leven en werken voor cliënten en medewerkers.

De opdracht is tot eind 2024. Je bent fulltime beschikbaar, met een minimale inzet van gemiddeld 32 uur per week. Startdatum: uiterlijk 12 februari, in verband met een warme overdrachtsperiode van 2 weken door de vertrekkende regiomanager.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Priscilla de Roo is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt, ontvangt zij graag zo snel mogelijk je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid (per wanneer en voor hoeveel uur per week) en een indicatie van je uurtarief via onderstaand reactie formulier.

Priscilla maakt graag eerst kennis via videobellen, voordat zij de best passende kandidaten uitnodigt voor een VOORselectiegesprek. Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken deel uit van de selectieprocedure.