Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Operationeel Directeur Zorg

Rotterdam

06-12-2019

Operationeel Directeur Zorg

Een verbindende Operationeel Directeur Zorg met business sense

Organisatie

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Ieder jaar opnieuw is de thuissituatie van minstens 200.000 vrouwen én mannen en naar schatting 119.000 kinderen niet veilig. De maatschappelijke en persoonlijke gevolgen zijn enorm.

In deze situaties moet zo snel mogelijk worden ingegrepen. De veiligheid van alle betrokkenen is de eerste zorg voor Arosa. Arosa is er voor hen die er op eigen kracht niet uit kunnen komen.

Arosa biedt opvang, advies en begeleiding aan vrouwen, mannen en kinderen die hulp nodig hebben bij problemen rond huiselijk geweld, uitbuiting, bedreiging of een opeenstapeling van problemen.

Stichting Arosa

In Rotterdam en omgeving biedt Arosa opvang en hulp bij huiselijk geweld. Op verschillende locaties in Rotterdam e.o. biedt Arosa opvang voor mannen, vrouwen en kinderen. Zij moesten vluchten omdat het thuis niet meer veilig voor hen was. Arosa biedt een veilige haven.

Arosa biedt:

• Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties
• Vrouwenopvang en mannenopvang
• Hulpverlening in de eigen omgeving

Arosa heeft 6 locaties, 4 verblijfsvoorzieningen en 2 ambulante locaties. Bij Arosa werken ongeveer 80 medewerkers bestaande uit professionals en medewerkers van het centrale bureau (de backoffice). De werknemerspopulatie van Arosa is een afspiegeling van Rotterdam en divers.

In 2018 is door de Raad van Toezicht besloten tot een nauwe samenwerking en bestuurlijke fusie met Perspektief. Deze bestuurlijke fusie is per 1 februari 2019 een feit. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van beide organisaties bestaan uit dezelfde personen.

Functie

De operationeel directeur zorg is integraal verantwoordelijk voor de zorgverlening en werkt in nauwe samenwerking met de backoffice en de concern controller, zodanig dat de met de bestuurder afgesproken zorgverlening binnen de financiële kaders en marges wordt gerealiseerd. Je geeft richting aan de ontwikkeling, positionering en professionalisering van de organisatie. Je geeft leiding aan alle medewerkers die uitvoering geven aan het primaire proces. Er is een taskforce ingesteld met een afvaardiging van zorgmedewerkers en de backoffice om meer sturing te geven aan de te behalen verbeteringen. Deze taskforce komt tweewekelijks bijeen.

De operationeel directeur zorg zal de taskforce met de medewerkers verder moeten gaan vormgeven. Je zorgt voor structuur en het uniformeren van werkprocessen en je stelt kaders. Je zorgt voor de verbinding tussen alle locaties in het algemeen en de teamleden in het bijzonder. Je zorgt ervoor dat de teams optimaal in de gelegenheid worden gesteld om hun werk goed uit te kunnen oefenen, je brengt rust in de organisatie en je zorgt voor het terugdringen van het verzuim. Je neemt besluiten in het belang van de organisatie en je bent verantwoordelijk voor het beheer en het versterken van samenwerkingsverbanden en het realiseren van nieuwe innovaties en ketensamenwerking. Je vertegenwoordigt Arosa samen met de bestuurder van Arosa en Perspektief in het gemeentelijk/ bestuurlijk circuit van Rotterdam.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren senior zorgmanager/directeur die stevig in de schoenen staat. Je hebt veel ervaring met het leiding geven aan zorgteams. Je hebt business sense en je beschikt over een gedegen kennis van de WMO. Je stuurt strak, je laat geen twijfel bestaan over grenzen en je doet dat met een warm hart: aanwezig, aandachtig en altijd duidelijk voor jouw mensen met een goed oog voor de ingewikkelde (client)problematiek bij Arosa. Je hanteert een betrokken en situationeel bepaalde leiderschapsstijl gericht op professionals. Afspraak is afspraak. Luisteren is je tweede natuur. Je bent aanspreekbaar voor de teamleden. Je bent analytisch en oplossingsgericht. Je neemt direct de leiding, je maakt onuitgesproken kwesties bespreekbaar en je neemt transparante beslissingen. Op deze manier weet je snel gezag en vertrouwen bij het team op de bouwen. Je kunt goed omgaan met conflictsituaties. Je biedt het team en de individuele teamleden veel steun en ruimte om vooruit te kunnen. Je weet de medewerkers te verbinden, te motiveren en je geeft ze zo mogelijk de ruimte en verantwoordelijkheid voor eigen beslissingen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een functie waarin je maatschappelijk het verschil kan maken en mooie bijdrage kan leveren aan de zorg aan mensen die in een kwetsbare fase van hun leven zitten.

Inschaling vindt plaats volgens de CAO Sociaal Werk (schaal 13). Het betreft hier een vaste functie voor 36 uur per week. Gestart wordt met een jaarcontract met zicht op verlenging.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Roger Vroemen is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype-adres), via het onderstaande reactieformulier. Stichting Arosa heeft de intentie om zo spoedig mogelijk een kandidaat te benoemen, dus een snelle reactie is wenselijk.

Voordat we je uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Vermeld in je reactie ook je eventuele vakantieplanning en je Skype-adres. https://www.voor.nl/vacatures/614/operationeel-directeur-zorg

De selectiegesprekken met VOOR vinden plaats in december. Een referenten-onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met Roger Vroemen op roger@voor.nl of 06-20884554.