Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager HR Stichting Eykenburg - Ingevuld

's-Gravenhage

05-02-2024

Manager HR Stichting Eykenburg

Een manager die in gewone mensentaal het HR- beleid richt en realiseert


Organisatie

Stichting Eykenburg is een professionele organisatie voor ouderenzorg in Den Haag (https://eykenburg.nl/) met een groot aanbod aan zorg. Zij heeft drie locaties (Huize Eykenburg, Het Zamen en Het Coornhert). Bovendien biedt zij diensten, zoals ondersteuning en zorg aan huis in aangrenzende stadsdelen en vanuit de afdeling Extra Murale Hulp huishoudelijke verzorging in heel Den Haag.

Stichting Eykenburg is een thuis voor iedereen, ongeacht afkomst, religie of geaardheid. Wederzijds respect voor elkaar is vanzelfsprekend. Iedereen kan en mag zichzelf zijn.

De missie van Stichting Eykenburg luidt : ‘Onze cliënten én onze medewerkers beleven elke dag als waardevol en betekenisvol’.

Stichting Eykenburg staat voor goed werkgeverschap. Het is niet alleen belangrijk dat cliënten hun dag waardevol en betekenisvol ervaren, maar ook dat medewerkers, vrijwilligers en de mantelzorgers dat ervaren. Als zij voldoening ervaren in het werk, maakt dat hen trots.

Stichting Eykenburg is een organisatie die zich onderscheid door lef, ondernemerschap, creativiteit en hoge mate van flexibiliteit. Samen met hun betrokken medewerkers zoekt én vindt zij steeds nieuwe mogelijkheden om in te spelen op de veranderende omstandigheden.

“Wij zeggen bijna nooit dat iets niet kan”, aldus de bestuurder Alex Reede. “Dat geldt zowel voor onze cliënten, maar ook voor onze medewerkers”. Stichting Eykenburg is een informele organisatie. Transparant, korte lijnen, iets voor elkaar over hebben en met medewerkers die zichzelf kunnen blijven ontwikkelen, mee kunnen denken en mee kunnen doen.


Recent is een strategisch beleidsplan 2024-2026 vastgesteld met als motto ‘Samen maken we het verschil’. Dat benadrukt de collectieve inspanning om toekomstbestendige zorg te kunnen blijven realiseren. Innovatief, mensgericht, solide, duurzaam en vooral samen. De koers voor de komende drie jaar is om vanuit eigen kracht haar positie als betrouwbare samenwerkingspartner te continueren en te versterken, met een focus op financiële stabiliteit, innovatieve zorgmodellen (anders durven organiseren van de zorg), relevante technologie-implementaties, uitstekend personeelsbeleid en effectieve interne communicatie.

Stichting Eykenburg vindt groei als lerende organisatie cruciaal voor het realiseren van haar missie en strategie. ‘Samen maken we het verschil’ benadrukt dat belang door aandacht voor interne én externe samenwerking in dit leerproces. Samen met de cliëntenraad, ondernemingsraad en professionele adviesraad. Samen leren en werken aan kwaliteit. Ruimte bieden aan leerlingen en stagiaires (Stichting Eykenburg heeft in absolute aantallen de meeste leerlingen in regio Haaglanden). Voortdurend investeren in nieuwe zorgprofessionals en daarmee ook groei stimuleren bij ervaren collega's.

Stichting Eykenburg maakt deel uit van een lerend netwerk met verschillende zorgorganisaties,

waarbij samenwerking, onderlinge feedback en gezamenlijke ontwikkeling centraal staan. Ze zijn

betrokken bij diverse initiatieven om de arbeidsmarktproblematiek in de zorgsector aan te pakken en

werken samen met verschillende partners. De manager HR is nadrukkelijk actief in dit netwerk.


Bij Stichting Eykenburg werken ruim 780 medewerkers en een sterk groeiend aantal vrijwilligers en uiteraard vele mantelzorgers. De organisatie wordt geleid door een bestuurder samen met het MT bestaande uit de manager zorg en welzijn, de manager financien, de bestuurssecretaris en de HR- manager..


De afdeling HR bestaat uit HR advies en administratie (HR adviseur, medewerkers HR administratie, HR ondersteuner), Recruiter Coördinator vrijwilligers en mantelzorg, Inzetbaarheid en Arbo ( inzetbaarheidsadviseurs) en Leren en Ontwikkelen (praktijkopleiders, adviseur leren en ontwikkelen en een administratief medewerker leren en ontwikkelen).

Door het vertrek van de huidige HR- manager is Stichting Eykenburg nu op zoek naar een nieuwe HR- manager.

Functie

Stichting Eykenburg is op zoek naar een HR-manager die de ingezette ontwikkeling van de afdeling HR in al haar facetten continueert en de afdeling verder positioneert als een professionele dienstverlenende samenwerkingspartner voor de lijnorganisatie. De lijnmanagers maken afspraken met HR hoe de dienstverlening wordt georganiseerd. In de praktijk begeleidt HR de lijnorganisatie maximaal bij leren en ontwikkelen, uitvoering verzuimbeleid (poortwachter) en werving.

Je vindt het vanzelfsprekend dat werkprocessen omtrent in-, door- en uitstroom goed en efficiënt ingericht zijn. De basis moet op orde zijn, systemen begrijpen elkaar, zodat ze ondersteunend zijn aan de overige werkprocessen binnen de organisatie. Je begrijpt wat de uitdaging van het management voor de toekomst is, zowel binnen de VVT sector als bij Stichting Eykenburg in het bijzonder en vertaalt dat naar een visie op HR en de inrichting van de afdeling dat aansluit op de koers van de organisatie en de prioriteiten voor de komende jaren.

Een belangrijke prioriteit is de uitdaging op de arbeidsmarkt maar vooral de wijze waarop Stichting Eykenburg zich daarin wil en kán onderscheiden. Daarin speel jij een voortrekkers rol. Met aandacht voor opleiden en vitaliteit van medewerkers en voor creatieve oplossingen om medewerkers aan de organisatie te binden. Door op onconventioneel wijze nieuwe medewerkers te werven, te experimenteren met nieuwe type functies, innovatieve oplossingen te vinden, anders scholen zoals modulair opleiden, afgestemd op de behoefte van de medewerker maar ook te zorgen voor een goede onboarding van nieuwe medewerkers. Door vrijwilligers en mantelzorgers te zien als onmisbare schakel in de organisatie waarin formele en informele zorg met elkaar wordt verbonden en het onderscheid met de betaalde medewerker steeds meer vervaagt. Jij begrijpt wat dat betekent voor het personeelsbeleid.

Je bent een netwerker. Zowel binnen als buiten de organisatie. Want ‘samen’ betekent meer dan alleen de interne organisatie.


Jij geeft leiding aan de afdeling HR en weet de kwaliteiten binnen het team goed te benutten en te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de organisatie. Je rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder. Binnen het MT ben jij strategisch sparringpartner op het gebied van HR en neem je actief deel aan afdeling overstijgende projecten of programma’s. Je zorgt ervoor dat HR goed vertegenwoordigd is en dat de verwachtingen tussen de lijn en HR helder zijn. Je neemt anderen mee, creëert bewustzijn én eigenaarschap zodat gemaakte afspraken worden nagekomen en uitvoering goed verloopt. Je bent gesprekspartner voor de OR.

Wie wij zoeken

Je hebt minimaal een relevante afgeronde hbo-opleiding op HR gebied en een aantal jaren ervaring in het brede spectrum van HR en als leidinggevende. Bij voorkeur opgedaan in een vergelijkbare organisatie, maar niet persé noodzakelijk. Je bent wel bekend met de uitdagingen in de zorg en begrijpt waar de uitdagingen liggen. Je bent intrinsiek gemotiveerd om jouw bijdrage daar aan te leveren. Je hebt ervaring in het leiden van projecten en het begeleiden van verandertrajecten. Je bent ondernemend, creatief, innovatief en durft buiten de bekende paden te treden. Jij bent géén theoreticus; eerder pragmatisch, een hands-on-mentaliteit en wars van Poolse landdagen. Want dát past bij Stichting Eykenburg.

Je bent een faciliterend leidinggevende die zijn medewerkers ruimte en vertrouwen geeft. Jij bent oprecht geïnteresseerd, investeert in de relatie, luistert en bent toegankelijk. Jouw team voelt zich door jou gehoord. Jij staat achter hen, bent duidelijk en transparant. Jij zegt wat je vindt, wat je van hen verwacht en maakt hen enthousiast om samen tot de gewenste resultaten te komen. En altijd met respect voor elkaar. Fouten maken mag; als de intentie maar goed is. Want jullie zijn immers ondernemend en daarbij hoort dat niet alles in één keer succesvol kan zijn. Tegelijkertijd heb je kwaliteit van het werk van jouw afdeling hoog in het vaandel staan en is jouw inzet op continu leren en verbeteren voor iedereen duidelijk.

Jij hebt gevoel voor verhoudingen en bent een krachtige verbinder. Een bouwer waarvoor samenwerken vanzelfsprekend is. Sámen resultaten boeken, samen verantwoordelijkheid dragen en samen commitment naar elkaar uitspreken. Zowel binnen jouw afdeling als binnen het MT.

Je bent oprecht nieuwgierig en voelt goed aan wat er in de organisatie speelt; jouw voelsprieten

staan altijd aan. Je bent analytisch sterk; je weet de juiste vragen te stellen en hebt niet veel informatie nodig om een goed beeld te vormen. Jij bent koersvast, werkt binnen de kaders maar durft ook buiten de lijntjes te kleuren. Jouw collega MT leden daag je graag uit op de inhoud en voor jouw bestuurder ben jij een stevige sparringpartner. Uiteraard ben je in staat te reflecteren op je eigen handelen, beschik je over een gezonde portie humor en relativeringsvermogen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

In ieder geval een mooie functie bij een belangrijke maatschappelijke organisatie waar je écht het verschil kunt maken. Een dynamische functie waar je veel ruimte krijgt om zelf invulling te geven aan ontwikkeling van jouw afdeling en de ruimte krijgt om aan de slag te gaan met datgene wat je tegen komt. Werken in een klein MT dat daadwerkelijk als team moet samenwerken om de beoogde doelen te bereiken. In een organisatie met sociale, warme en betrokken medewerkers die er samen de schouders onder zetten en er voor elkaar zijn.

Het gaat om een functie voor 32 tot 36 uur per week. De functie is ingedeeld in functieschaal 70 van de CAO VVT. Daarnaast heb je recht op 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33 %. De mogelijkheid bestaat om gedeeltelijk vanuit huis te werken.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Hub Simons is hiervoor verantwoordelijk. We maken graag eerst kennis via videobellen. De daarop volgende live VOORselectiegesprekken vinden plaats op 7 en/of 8 maart en de uiteindelijke selectiegesprekken bij Stichting Eykenburg op donderdag 21 maart.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via https://www.voor.nl/vacatures. Mocht je nadere informatie wensen, neem dan contact op met Hub Simons, hub@voor.nl of bel 06-51666669.