Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Schooldirecteur De Overhaal (reactietermijn gesloten) - Ingevuld

Zaandam

19-05-2022

Schooldirecteur De Overhaal (reactietermijn gesloten)

Communicatieve leider voor een prachtig gelegen dorpsschool, die sterk is in borging en teamontwikkeling

Organisatie

Als schooldirecteur bij Zaan Primair krijg je ruimte om samen met je team goed en vernieuwend onderwijs neer te zetten, en zo een cruciale bijdrage te leveren aan de toekomst van de Zaanse kinderen” Brigit Schumacher, voorzitter College van Bestuur.

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 zelfstandige scholen voor openbaar basisonderwijs. De onderwijslocaties van Zaan Primair zijn verspreid over heel Zaanstad: van Krommenie en West-Knollendam tot Zaandam-Zuid. Daarnaast zijn er twee scholen voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, en een voor speciaal voortgezet onderwijs. Met het dienstencentrum vormen zij samen Dynamica XL, het expertisecentrum passend onderwijs. Ook hoort de Kernschool (school voor nieuwkomers) bij de scholengroep.

Op dit moment ontwikkelt Zaan Primair een nieuwe visie, gebaseerd op de 4 pijlers, het kind in de wijk, ambitieus werken (evidence informed), professionele trots en inclusie en kansengelijkheid.

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 zoeken wij voor Zaan Primair een directeur voor De Overhaal. De Overhaal is een prachtig gelegen dorpsschool in het groene Krommeniedijk. De betrokkenheid van de ouders is groot en er is een goede samenwerking met het Dorpshuis. De school telt zo’n 100 leerlingen, verdeeld over vier groepen. Op de Overhaal wordt thematisch onderwijs gegeven en staat de brede ontwikkeling van elk kind centraal.

De schooldirecteur valt direct onder het College van Bestuur en is lid van het Management Beraad dat bestaat uit de CvB leden, de schooldirecteuren en de teamleiders van het bestuursbureau. Voor deze vacatures vindt gelijktijdige interne en externe werving plaats.

Functie

Goed onderwijs dat aansluit op de behoeften van de leerlingen. Dat is de kern van je opdracht als directeur bij een school van Zaan Primair. Samen met je team zorg je voor finetuning en borging van het thematisch onderwijs dat de afgelopen jaren is doorgevoerd. Je faciliteert je team hierin en stuurt op een continue verbetering van die onderwijskwaliteit. Daarbij hanteer je een PDCA cyclus en benut je het gebruik van wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek en de ervaringen en kennis in de organisatie.
Je geeft ruimte en bouwt aan een professioneel team dat verantwoordelijkheid neemt, samenwerkt en trots is op zijn werk. Je daagt de leerkrachten uit en ondersteunt hen in moeilijke situaties.
Je werkt samen met het team aan een professionele cultuur op de school. Je bent zichtbaar, benaderbaar en je weet wat er leeft bij de kinderen, de ouders, de wijk en de medewerkers van jouw school. Je bent betrokken en kijkt regelmatig mee in de klas om een beeld te vormen van de praktijk en de kwaliteit. Je gaat en staat voor je school en bent samen met het bestuur gesprekspartner voor gemeente en partners in de wijk. Voor de MR ben jij het eerste aanspreekpunt en je neemt hen goed mee in de ontwikkelingen.

Met je collega directeuren draag je actief bij aan de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Je bent mede verantwoordelijk voor de visieontwikkeling en hebt een belangrijke rol binnen één van de expertisegroepen. Je draagt actief de openbare identiteit van Zaan Primair uit en wilt daarmee bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Wie wij zoeken

We streven naar scholen die gericht zijn op ontwikkeling en professionalisering, om het onderwijs elke dag een beetje beter te maken. We durven daarbij buiten de lijntjes te kleuren.” Ellen Voskuilen, lid College van Bestuur.

Je toont onderwijskundig leiderschap en je hebt een visie op onderwijs. De kwaliteit van onderwijs staat bij jou altijd voorop. Je borgt de ingezette vernieuwingen, maakt dingen af en bent koersvast. Je bent communicatief sterk en maakt op een natuurlijke manier verbinding met de kinderen, de ouders, het team en je collega’s. Je bent duidelijk en consistent, ook in moeilijke situaties. Als geen ander weet jij hoe je professionals motiveert, faciliteert en inspireert in hun werk. Je geeft aandacht, ruimte en vertrouwen aan je team en daagt hen uit eigen verantwoordelijkheid te nemen. Je bent een teamplayer, die niet alleen voor je eigen school, maar ook voor Zaan Primair breed gaat. Je denkt mee over nieuwe ontwikkelingen, het onderwijs van de toekomst, je werkt samen met collega directeuren en kijkt ook buiten Zaan Primair om inspiratie en ideeën naar binnen te halen.

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en je hebt een relevante opleiding. Daarnaast heb je de schoolleiders opleiding basisbekwaam en vakbekwaam afgerond en heb je brede kennis en ervaring in het onderwijs.

Ofwel je komt niet uit het onderwijs, maar bent bereid de schoolleiders opleiding te volgen en brengt een frisse blik, waarbij je enorm leergierig bent, affiniteit met en inzicht in het onderwijs hebt, uitstekende leiderschaps- en coachingsvaardigheden bezit en ook de dynamiek van een non profit organisatie begrijpt.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Zaan Primair biedt, als één van de grotere schoolbesturen in Noord-Holland, een rijke diversiteit, veel mogelijkheden tot leren en kennisuitwisseling en de mogelijkheid om te werken op scholen met sterk uiteenlopende identiteiten.

De functie is gewaardeerd in schaal 12 (max. € 5.651 bruto per maand). Daarbij komt een structurele eindejaarsuitkering en goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Primair Onderwijs. Zaan Primair hanteert het principe van ‘lerend werken’; scholing, coaching en begeleiding maken structureel deel uit van de aandacht die je als medewerker krijgt. De aanstelling is voor 0,8 wtf (waarvan 0,2 wtf andere taak op school – bovenschools). De standplaats is Krommeniedijk.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Stefan van den Oever en Anne-Marie Kamphuis zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag kennis via beeldbellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je motivatie en een actueel CV via bijgaand reactieformulier.

Wij zijn bereikbaar via e-mail: stefan@voor.nl of mobiel: 06-51705362. De voorselectie vindt plaats tot circa 22 juni. De selectiegesprekken bij Zaan Primair vinden op woensdag 29 juni plaats. Een referentenonderzoek en een assessment maakt onderdeel uit van deze procedure, alsmede een gesprek met de BenoemingsAdviesCommissie (BAC). De procedure wordt uiterlijk 15 juli (voor start zomervakantie) afgerond. Als voorwaarde voor indiensttreding geldt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).