Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teammanager a.i. Medisch Secretariaat & Planning - Ingevuld

Arnhem

27-09-2023

Teammanager a.i. Medisch Secretariaat & Planning

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


‘Empathische en doortastende teammanager a.i. met affiniteit voor planning die de nieuw samengestelde teams ondersteunt en de weg voorbereidt voor de vaste manager’

Organisatie

Klimmendaal biedt medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. De gerenommeerde instelling stelt zich ten doel patiënten (revalidanten) zo min mogelijk beperking te laten ondervinden van een aandoening. Behalve medisch specialistische revalidatiebehandeling wordt hiertoe ook paramedische zorg ingezet, zoals fysiotherapie, psychologie, logopedie, ergotherapie en muziek-of speltherapie. Bij Klimmendaal is zowel opname als poliklinische behandeling mogelijk.


Klimmendaal heeft eerder dit jaar een stevige ombuiging achter de rug om kosten te reduceren en de productiviteit en efficientie te verbeteren. Ook is een reorganisatie van de leidinggevende functies binnen de zorgeenheden ingezet die op 1 oktober a.s. zijn beslag vindt. Doel hiervan is om de executiekracht van de organisatie te vergroten. Als onderdeel van deze reorganisatie worden voor elk team teammanagers benoemd. Naar verwachting zullen niet alle teammanager functies direct met interne kandidaten kunnen worden ingevuld. Om die reden zijn er reeds vacatures voor de vaste invulling opengesteld en wordt er nu gezocht naar interim teammanagers ter overbrugging naar de vaste invulling.


We zoeken per direct een interim teammanager voor het recent gevormde team Medisch Secretariaat en Planning, dat ondersteunend werkt aan de behandelteams binnen de zorgeenheid Kind en Jeugd. Als teammanager Medisch Secretariaat en Planning Kind en Jeugd stuur je stuur je zo’n 10 fte planners en medisch secretaresses aan die nu nog verspreid over verschillende locaties in Gelderland (Arnhem, Apeldoorn, Doetinchem, Ede, Zutphen) werken. Het is de wens van de organisatie om met medisch secretariaat en planning meer vanuit één centrale locatie te gaan werken.


Klimmendaal heeft de patientenzorg hoog in het vaandel: medewerkers zijn vanuit hun zorghart sterk betrokken en kritisch. Reken dus op stevige, bevlogen teams die kritisch zijn op veranderingen in het algemeen -en hun manager in het bijzonder.


Je legt direct verantwoording over je opdracht af aan de manager Zorg en Bedrijfsvoering Kind en Jeugd.

Opdracht

De opdracht is overbruggingsmanagement tot de start van de vaste teammanager, naar verwachting begin 2024.


Je bent als teammanager a.i. verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van de dagelijkse gang van zaken op het medisch secretariaat en de planning. Je rapporteert in het managementteam van de zorgeenheid over de voortgang van je activiteiten, de (financiële) resultaten en prognoses van het team. Je werkt nauw samen met de andere teammanagers Medisch secretariaat en Planning en Behandelteams, al dan niet op dezelfde locatie. Je kijkt dus over het eigen team heen en helpt, spart en ondersteunt elkaar als teammanagers.


Het medisch secretariaat en de planning heeft roerige tijden achter de rug met de recent doorgevoerde reorganisatie. Het team is nieuw samengesteld en bevindt zich in een opbouwfase. Aandacht in de vorm van luisteren, coachen, waarderen en inspireren is wat het team nu goed kunnen gebruiken.


Specifieke aandachtspunten binnen deze opdracht zijn:

  • Werken aan de groepsdynamiek binnen het nieuw samengestelde team;
  • Werken aan een uniforme werkwijze met de medisch secretaresses en planners, die afgestemd is met de teammanagers behandelteam en met de artsen;
  • Verdere implementatie van de werkafspraken die recent zijn vastgesteld en een frontoffice en backoffice voor het medisch secretariaat;
  • Werken aan het boeien en binden van medewerkers.

Wie wij zoeken

We zoeken een ervaren manager a.i. in de zorg, met kennis van en ervaring met het elektronisch patientendossier Hix.


Je beschikt over hbo+ werk- en denkniveau. Je hebt ervaring met het operationeel leidinggeven aan uitvoerende professionals. Je bent uitstekend onderlegd in klinische en poliklinische capaciteitplanning en meer specifiek in het vertalen van beleid in operationele plannen per team, het werken met treeknormen en met DBC monitors. Je hebt aandacht voor de mensen, beschikt over uitstekende gespreksvaardigheden en weet collega’s te stimuleren en enthousiasmeren voor de visie van Klimmendaal.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Startdatum is zo snel mogelijk.


De opdracht is voor 32 – 36 uur per week: minimaal vier dagen fysieke aanwezigheid in Arnhem en/of Apeldoorn is noodzakelijk. De verwachte looptijd is minimaal 3 maanden.

Reactie & informatie

Philip Backx is de verantwoordelijke partner van VOOR voor deze opdracht. Als je belangstelling hebt en aansluit op het gevraagde profiel ontvang ik graag je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief via onderstaand formulier. 

Ik maak graag eerst kennis met je via beeldbellen en houd daarna live gesprekken in de omgeving van Arnhem.