Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager Bedrijfsbureau

Dordrecht

05-07-2023

Interim Manager Bedrijfsbureau

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


Een ervaren interim manager met kennis van I&A en liefde voor het HR vak.

Organisatie

Op het prachtige eiland Dordrecht vult Het Spectrum op een veelzijdige manier de zorg voor voornamelijk ouderen in. Dit doet de organisatie via zelfstandig en veilig wonen, thuiszorg, verpleeghuiszorg, revalidatie, gespecialiseerde behandelaars aan huis, ondersteuning bij dementie en tijdens de laatste levensfase. Het Spectrum staat midden in de Dordtse samenleving met locaties in diverse wijken. Het Spectrum heeft een algemene grondslag en staat in haar doelstelling open voor alle klanten ongeacht hun levensovertuiging of maatschappelijke beschouwing.

Met ruim 1.000 collega’s en ruim 500 vrijwilligers zet Het Spectrum zich dagelijks in voor met name ouderen, waarbij de cliënt zoveel mogelijk zijn eigen keuzes maakt. Het Spectrum is voor haar werknemers een fijne en warme organisatie en voor haar omgeving betrouwbaar en toegewijd: alles is erop gericht om de klant en zijn sociaal netwerk te ondersteunen bij het zo zelfstandig en prettig mogelijk inrichten van zijn leven. Bij Het Spectrum luisteren ze naar elkaar, werken samen en zijn flexibel. Voor meer informatie over de organisatie: https://hetspectrum.nl/

Opdracht

Door het vertrek van de manager Bedrijfsbureau ontstaat de behoefte aan een interim manager voor de periode van een half jaar tot een jaar. Het Spectrum staat aan de vooravond van een fusie met het Parkhuis en Swinhove Groep. Dat is ook de reden waarom Het Spectrum de keuze heeft gemaakt de functie vooralsnog interim in te vullen.

De huidige manager Bedrijfsbureau heeft een bredere portefeuille. In overleg met het MT is de keuze gemaakt om een deel van die portefeuille onder te brengen bij collega MT leden en de focus vooral te richten op de twee belangrijkste en meest kritische aandachtsgebieden: personeel en ICT.

Denk bij personeel aan onderwerpen als verzuim, door ontwikkelen van de afdeling Leren & Ontwikkelen, positie en invulling van de rol ARBO coördinator, optimalisatie lopende en nieuwe HR processen, ondersteunen bij kwaliteitsverbetering plan Verpleeghuiszorg & Revalidatie.

Denk bij ICT aan onderwerpen als (voorzitterschap van de regiegroep) Informatieveiligheid, door ontwikkelen van de bereikbaarheid van de afdeling ICT , afstemmingsoverleg met de 13 applicatiebeheerders, afstemmingsoverleg met functioneel beheerders en projectleider Elektronisch Klanten Dossier, contactpersoon voor externe leverancier (SDB). Er is een extern adviseur voor 8 uur per week aanwezig die het project Informatieveiligheid inhoudelijk begeleidt. Deze adviseur wordt bij bovengenoemde ICT gerelateerde activiteiten nauw betrokken.

Je bent lid van het MT en levert vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vanuit jouw specifieke expertise een bijdrage aan de bedrijfsvoering van Het Spectrum. De voorbereidingen aan de voorgenomen fusie zullen daarin een belangrijk en terugkerend thema zijn. Je bent eveneens voorzitter van een aantal aan jouw portefeuille gerelateerde regiegroepen (Beheeroverleg EKD, Personeel, Informatieveiligheid).

Je geeft direct leiding aan:

  • Het team beleid en advies HRM (3),
  • de leidinggevende van de afdeling Leren & Ontwikkelen (1)
  • de Arbocoördinator (1)
  • ICT (2 personen)
  • Functioneel beheerders EKD (2)

Wie wij zoeken

We zoeken een ervaren interim manager. Je bent daadkrachtig, doortastend, resultaat gericht en zit graag mee aan het stuur om Het Spectrum in deze woelige en uitdagende fase te kunnen ondersteunen vanuit jouw achtergrond en ervaring.

Kennis van HR is een pré om op de verschillende thema’s snel aan te kunnen sluiten en ondersteunend te kunnen zijn. Kennis van ICT zou fijn zijn; in ieder geval begrijp jij het belang en de risico’s van ICT voor de bedrijfsprocessen en spreek je de taal van de ICT collega’s.

Je hebt ervaring met veranderprocessen en het leiden van projecten, het werken met data is jou niet vreemd. Van nature ben jij een bouwer en verbinder. Je bent daadkrachtig, doortastend, resultaatgericht en koersvast. Je werkt vanuit vertrouwen, luistert en geeft de medewerkers waar je leiding aan geeft de ruimte. Jij brengt rust en duidelijkheid.

Je bent minimaal 20 uur per week beschikbaar.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een prachtige interim opdracht bij een prachtige organisatie waarin jouw bijdrage er echt toe doet. De opdracht is voor de duur van minimaal 6 tot 12 maanden voor 20 uur per week die in overleg flexibel in te richten zijn.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Hub Simons is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie, een indicatie van het tarief dat jij verwacht voor deze opdracht en een actueel CV via het reactieformulier hieronder.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek bij de opdrachtgever, maken wij graag eerst kennis via videobellen.

Voor vragen en een nadere toelichting kun je rechtstreeks bellen met Hub Simons: 06-51666669.