Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Community Care Dongen - Ingevuld

Dongen

19-01-2023

Manager Community Care Dongen

Besluitvaardig en daadkrachtig laat je toonaangevende en domein overstijgende geriatrische zorg groeien

Maria-oord is een kleinschalige aanbieder van domein overstijgende geriatrische zorg - Community Care - in Dongen, in samenwerking met het Ministerie van VWS, zorgkantoor en zorgverzekeraar VGZ en de gemeente Dongen. Om dit succes te continueren en verder uit te breiden is Maria-oord op zoek naar een Manager Community Care Dongen.

Organisatie

Maria-oord is een organisatie die kleinschalig anders, dicht bij de cliënt, haar diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen levert in Dongen en Oosterhout.

Bestuur, MT, staf, verpleegappartementen en dagbesteding zijn gehuisvest in een Franciscaans kloostercomplex. Deze woon-/werkomgeving bevat authentieke elementen van het kloosterleven. In de toekomst wordt nieuwbouw voorzien.
Maria-oord biedt wonen, verpleeghuiszorg, begeleiding, ondersteuning en thuiszorg. Deze diensten worden gefinancierd worden vanuit de Wlz, Zvw of de Wmo. Ze worden verleend door 130 medewerkers, met 45 vrijwilligers en voor 252 cliënten. De jaarlijkse omzet is 6 miljoen Euro.

Voor haar cliënten streeft Maria-oord naar zoveel mogelijk intact houden van de eigen leefstijl, aansluiten bij persoonlijke beleving en thuis voelen. Voor haar medewerkers wil Maria-oord een goede werkgever zijn: ontplooiingsmogelijkheden, met plezier en passie werken.

Maria-oord doet dat vanuit de volgende kernwaarden:

  • Respect en aandacht voor de (specifieke) leefstijl en identiteit van haar cliënten
  • Een persoonlijke, optimale oplossing voor de cliënt
  • Kleinschalig, innovatief en flexibel werken
  • Werken met plezier en passie voor goede prestaties

Vanuit het Franciscaanse gedachtengoed worden deze kernwaarden aangevuld met de waarden van Sint Franciscus; Zorg, Doen, Eenvoud en Loslaten.

En dat doet Maria-oord goed! Het behalen van de maximale score voor het PREZO-keurmerk en de benoeming tot Koploper in de benchmark door PWC en ACTIZ.Over Community Care Dongen (CCD)

Oorspronkelijk wordt de ondersteunende begeleiding gefinancierd vanuit een wettelijk basis. Echter mantelzorg en hulp in de eigen omgeving in een buurt-/wijkgerichte aanpak, zijn daarbij meer en meer noodzakelijk. Bovendien beïnvloed zelfstandig zijn en blijven de gezondheid van cliënten positief.

Met deze uitgangspunten in gedachte is Maria-oord in 2018 een experiment gestart in de Dongense samenleving voor domein overstijgende geriatrische zorg in samenwerking met Zorgverzekeraar (VGZ) en de Gemeente Dongen: Community Care Dongen (CCD). CCD gaat uit van een sterke wisselwerking tussen formele en informele zorg. Een belangrijk speerpunt is het actief betrekken van het privédomein van de cliënt en de lokale gemeenschap.

De meerwaarde van CCD is inmiddels aangetoond: het organiseren van zorg vanuit één integraal perspectief draagt bij aan het langer verantwoord thuis blijven wonen. Daarnaast verhoogt het de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen tegen lagere maatschappelijke kosten. De leefcoaches hebben een spilfunctie met bijbehorende doorzettingsmacht om de zorg- en welzijnsondersteuning over de grenzen van de financieringsdomeinen heen te organiseren. 

Het experiment is inmiddels geëvalueerd door VWS en wordt beschouwd als toonaangevend en succesvol. Op dit moment ontvangen 70 cliënten CCD en verdere groei wordt voorzien. De uitdaging is om verbinding te blijven leggen tussen het bestuurlijke en uitvoerende niveau bij de betrokken organisaties.

Vanuit dit succes zijn de drie belangrijkste opgaves voor de komende jaren:

  • Continuering van het “kleinschalig anders” concept van Maria-oord. Dit betekent dat Maria-oord zelfstandig blijft en zich moet profileren als een hoogwaardige, kleinschalige aanbieder van zorg.
  • Doorvoeren van het CCD/domein overstijgend samenwerken in een reguliere bedrijfsvoering.
  • Groei in de wijkverpleging met een leidende rol van Maria-oord in het marktsegment psychogeriatrie in Dongen.

Momenteel wordt de positie interim ingevuld. Maria-oord is nu op zoek naar een besluitvaardige en daadkrachtige Manager CCD die toonaangevende en domein overstijgende geriatrische zorg laat groeien.

Functie

Als Manager CCD ben je integraal verantwoordelijk voor bestendiging, groei, kwaliteit en het financiële resultaat van formele zorg in samenwerking met informele zorg confrom het gedachtegoed CCD.

Je geeft leiding aan circa 100 medewerkers, met een diversiteit aan rollen, die de client georiënteerde dienstverlening in de community verlenen. De Leefcoaches en de Coördinator Operationele Zorg & Projecten hebben een essentiële rol in de aansturing van de teams.

Je legt verantwoording af aan de éénhoofdige Raad van Bestuur en vormt samen met de Manager Bedrijfsvoering het Management Team.

Je wordt ondersteund door de coördinator Kwaliteit & Opleiding, de coördinator Operationele Zorg & Projecten, administratief medewerkers (HR en Financieel) en managementassistentie.

Jouw opgave is driedelig:

  • Het faciliteren en aansturen van de teams en bijbehorende (nieuwe) processen.
  • Door ontwikkelen en laten groeien van CCD. Je draagt en bouwt, samen met de bestuurder, de voorhoedepositie van Maria-oord uit.
  • Bijdragen aan de professionalisering van het MT.

Wie wij zoeken

Maria-oord is nu op zoek naar een besluitvaardige en daadkrachtige Manager CCD die toonaangevende domein overstijgende geriatrische begeleiding en zorg laat groeien. De voorkeur gaat uit naar een collega die zich voor langere tijd committeert.

Jouw visie op domein overstijgende samenwerking in de (ouderen-)zorg wist je eerder effectief te maken. Je stuurt op kwaliteit en productiviteit op basis van de vraag van de cliënt en mogelijkheden in de leefomgeving. Je weet deze regionale positie in innovatieve ouderenzorg te bestendigen en door te ontwikkelen ondanks vergrijzing en krapte arbeidsmarkt.

Je brengt geduldig, besluitvaardig en daadkrachtig veranderingsprocessen tot stand vanuit het MT tot in de (dagelijkse) praktijk. Beleid weet je in eenvoud en helderheid naar de praktijk te vertalen. Jouw overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheden zijn daarbij effectief ook in contact met externen.

Je overziet samenhang in- en extern, verbindt en maakt daardoor integrale afwegingen. Jouw procesmatige, transparante manier van werken maakt dat plannen worden gerealiseerd binnen de gestelde kaders.

Als persoon ben je ondernemend, ambitieus, nuchter en heb je een natuurlijk overwicht. Je kan je mannetje staan en bent tegelijkertijd sensitief met een antenne voor genuanceerde signalen. Je erkent de kracht van de Franciscaanse waarden.

Je hebt een HBO+/WO werk- en denkniveau aangevuld met een relevante bedrijfskundige en/of managementopleiding. Je hebt ruim ervaring met leidinggeven in de ouderenzorg en het ontwikkelen van (nieuwe) zorgproducten.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Maria-oord biedt je een succesvolle regionale pilot met (landelijke) potentie. Er is gedrevenheid en bezieling binnen en rond Maria-oord om dit succes verder uit te breiden. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur staan te popelen om Community Care Dongen samen met jou verder te brengen.

Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week. De functie is ingedeeld in de cao VVT schaal FWG 70. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform cao met onder andere een pensioenregeling, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en reiskostenvergoeding.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Kyra Cools is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier op onze website.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats eind februari/begin maart (week 9) aanstaande.


Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR twee referenties op.