Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Hoofd HR Advies ETZ - Ingevuld

Tilburg

31-10-2023

Hoofd HR Advies ETZ

Een hoofd met lef en daadkracht waarvoor samenwerken een tweede natuur is.

Organisatie

Het ETZ is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis in Tilburg. De meer dan 5.000 medewerkers bieden specialistische zorg voor de 650.000 inwoners van deze regio en daarbuiten

voor een aantal topreferente functies. Het ETZ is één van de elf regionale traumacentra van ons land. Naast zorg en opleiding is wetenschap een derde belangrijke taak van het ETZ. Het ETZ heeft vier belangrijke kernwaarden die ook terug te vinden zijn in de kleuren van het logo: passie (rood), open (blauw), flexibel (groen) en presteren (donkerblauw). De huidige ambitie van het ETZ wordt samengevat in het woord ‘Buitengewoon’. Het ETZ levert buitengewone zorg en houdt rekening met wat de patiënt wil, kan en belangrijk vindt. Buitengewoon staat ook voor de ambitie om meer dan gewoon te willen zijn. Durven buiten het gewone om te denken. En wat je doet, doe je goed.

Het ETZ is de grootste werkgever van Tilburg en neemt daarin ook haar verantwoordelijkheid. “Goed werk voor iedereen”, is een belangrijke maatschappelijke opdracht. Goed werk vergroot het welzijn en de gezondheid van mensen en hun betrokkenheid en draagt bij aan de productiviteit en aan goed functionerende, innovatieve arbeidsorganisaties. Goed werk vraagt Modern werkgeverschap in een werkomgeving waar voldoende autonomie en regie over de uitvoering van het werk is. Goed werk en Modern werkgeverschap zijn belangrijke voorwaardes om invulling te geven aan de ambities (vastgelegd in het beleidsplan 2030 “Hart en Lef”) en uitdagingen (dynamiek op de arbeidsmarkt) waar het ETZ het komende decennia voor staat. ETZ is een programma Modern Werkgeverschap gestart die zijn vertaald naar 4 strategische HR opgaven:

• Diversiteit en inclusie

• De gezonde organisatie / duurzame inzetbaarheid

• Vakmanschap, opleiden en ontwikkelen

• Binden boeien en behoud

De afdeling HR & Leerhuis (95 medewerkers) wordt geleid door een Manager HR & Leerhuis. Zij geeft leiding aan het Hoofd HR Advies, het Hoofd Opleiding en Wetenschap en het Hoofd Ontwikkeling en Duurzame Inzetbaarheid. Het Hoofd HR Advies geeft direct leiding aan 21 medewerkers (Adviseurs en Senior Adviseurs HR, HR Experts op terrein van Arbeidszaken, Juridische zaken, Recruitment, Arbeidsmarktcommunicatie en Verzuim en de Teamleider Personeel- en Salarisadministratie). Indirect aan 16 collega’s van het team Personeel- en Salarisadministratie (PSA).

De doelstelling van de afdeling HR Advies is de advisering met betrekking tot personeelsbeleid op zowel strategisch als uitvoerend niveau optimaal vorm te geven en er voor te zorgen dat alle processen op het terrein van de personele- en salarisadministratie goed en efficiënt zijn uitgevoerd. De Senior HR Adviseurs zijn de business partner van de managers en hoofden en stemmen met hen beleid en projecten af. Zij nemen deel aan organisatie brede HR projecten. De HR Adviseurs zijn de gesprekspartners voor de operationele leidinggevenden als het gaat over onderwerpen zoals beloningsbeleid, advisering CAO, wet- en regelgeving, verzuim, werving & selectie, functioneren van medewerkers. De HR Experts werken nauw samen met de HR adviseurs zodat zij direct kunnen meekijken en adviseren bij vragen. De Personeels- en Salarisadministratie is verantwoordelijk voor de afhandeling van de administratieve processen. Binnen de afdeling HR Advies wordt gewerkt in klantenteams; een senior HR adviseur, HR adviseur en medewerker van de Personeelsadministratie hebben een eigen aandachtsgebied waarbij de klant centraal staat.

Functie

Als Hoofd HR Advies geef je op een enthousiaste en inspirerende wijze leiding aan jouw afdeling HR Advies. Je zorgt voor een goed opleidingsklimaat en voor een kwalitatief en kwantitatief verantwoorde personeelsplanning van jouw afdeling. Je bent lid van het MT HR & Leerhuis. Samen met de manager, de collega hoofden en de Teamleider PSA ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en ontwikkeling van de ambities en jaarplannen van jouw afdeling. Jij bent eigenaar van een aantal organisatie brede HR activiteiten en verandertrajecten. Jij bent een van de vaandeldragers van de nieuwe structuur, bent verbonden met het recent vastgestelde Strategische HR Beleidsplan en neemt jouw medewerkers daarin mee. In nauwe samenwerking met je collega hoofden breng jij binnen en tussen de verschillende disciplines van de afdeling HR & Leerhuis een optimale samenwerking tot stand waardoor er een vanzelfsprekende wisselwerking ontstaat.

Jij coacht jouw medewerkers zodanig dat zij hun werk adequaat, professioneel en efficiënt uitvoeren. Jij kent jouw team, begrijpt het spanningsveld waarbinnen zij in een complexe professionele organisatie hun werkzaamheden verrichten en brengt de verschillende disciplines binnen de afdeling in balans waardoor jullie als team echt verder komen. Jij zorgt voor de verdere ontwikkeling en borging van de huidige overleg- en communicatiestructuur waarbij kennis en expertise maximaal kan worden benut. Deze structuur is ingericht volgens de Agile methodiek.

Namens de organisatie neem jij deel aan in- en externe overlegsituaties, onderhandelingen en afstemmingsbesprekingen. Jij volgt de interne en externe ontwikkelingen op het vakgebied en ziet er op toe dat deze wordt vertaald naar langere termijn beleid. Voor de manager HR & Leerhuis ben jij de deskundige adviseur en sparringpartner op het terrein van personeelsbeleid. Jij houdt haar goed geïnformeerd en neemt haar tijdig mee in de ontwikkelingen op diverse thema’s.

Wie wij zoeken

Je hebt minimaal een relevante afgeronde hbo-opleiding op HR gebied en een aantal jaren ervaring in een leidinggevende functie in een complexe (zorg)organisatie. Je hebt ruime kennis van en brede ervaring in personeelsbeleid en in het begeleiden van organisatie- en veranderingsprocessen. Ervaring met of kennis van de processen van de personeels- en salarisadministratie is een pré, evenals kennis en ervaring om Agile te werken.

Je bent een faciliterend leidinggevende die zijn medewerkers ruimte en vertrouwen geeft. Jij bent oprecht geïnteresseerd, investeert in de relatie, luistert en bent toegankelijk. Jouw team voelt zich door jou gehoord. Jij staat achter hen, bent duidelijk en transparant. Jij zegt wat je vindt, wat je van hen verwacht en maakt hen enthousiast om samen tot mooie resultaten te komen. En altijd met respect voor elkaar. Fouten maken mag; als de intentie maar goed is. Want jij hebt kwaliteit van het werk hoog in het vaandel staan en jouw inzet op verbeteringen in het werk is voor iedereen duidelijk. Jij hebt gevoel voor verhoudingen en bent op alle niveaus een krachtige verbinder. Een bouwer waarvoor samenwerken a way of living is. Dáár vind jij je werkplezier namelijk in terug. Sámen resultaten boeken, samen verantwoordelijkheid dragen en samen commitment naar elkaar uitspreken.

Je bent nieuwgierig en voelt goed aan welke belangen er in de organisatie spelen; jouw voelsprieten staan altijd aan. Het spel van nemen en geven in een professionele organisatie is jou niet vreemd.

Je bent analytisch sterk; je weet de juiste vragen te stellen en hebt niet veel informatie nodig om een goed beeld te vormen. Jij bent koersvast, werkt binnen de kaders maar durft ook buiten de lijntjes te kleuren. Jouw collega hoofden daag je op de inhoud graag uit en voor jouw manager ben jij een stevige sparringpartner. Uiteraard ben je in staat te reflecteren op je eigen handelen, beschik je over een gezonde portie humor en relativeringsvermogen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende mooie functie bij een groot topklinisch opleidingsziekenhuis waar je écht het verschil kunt maken en van betekenis kunt zijn. Een dynamische functie op een afdeling die recent een gedragen Strategisch Beleidsplan heeft gepresenteerd en zich opnieuw heeft georganiseerd om klaar te zijn voor de toekomst. Je stapt in een rijdende trein, waarin de route al is bepaald maar waar je veel ruimte krijgt om zelf invulling te geven aan deze nieuwe functie met een team van competente, enthousiaste en betrokken medewerkers die uitkijken naar hun nieuwe leidinggevende. Uiteraard is er ook aandacht voor jouw eigen ontwikkeling.

In en met een MT dat daadwerkelijk als team samenwerkt en al veel veranderingen in gang heeft gezet en de ambitie heeft om samen de beoogde doelen te realiseren.

Het gaat om een functie voor 36 uur per week. Marktconform salaris op basis van kennis en ervaring. Daarnaast heb je recht op 8,33% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33 % en kent het ETZ een aantrekkelijk meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. uitgebreid fietsenplan. Het ETZ biedt uiteraard de mogelijkheden om thuis te werken; de kaders daarvoor zijn vastgelegd in een organisatie breed thuiswerkbeleid.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Hub Simons is hiervoor verantwoordelijk. We maken graag eerst kennis via videobellen. De daarop volgende live VOORselectiegesprekken zullen plaatsvinden op 7 en 8 december en het selectiegesprek bij ETZ op 18 december. Ons streven is om vóór 1 januari 2024 het nieuwe Hoofd HR Advies te hebben benoemd. Reageren kan tot 30 november. 

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactie formulier. Mocht je nadere informatie wensen, neem dan contact op met Hub Simons, hub@voor.nl of bel 06-51666669.