Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Twee Regiomanagers Thuiszorg

Noord-Holland

29-06-2021

Twee Regiomanagers Thuiszorg

Ben jij de daadkrachtige en communicatieve Regiomanager die wij zoeken? Heb jij aantoonbaar relevante ervaring in de zorg? Vind jij het een uitdaging om in een veranderende markt vooraan te staan? Wil je bouwen, zorgen voor groei en verbeteringen binnen een gezonde, ondernemende organisatie?

Organisatie

Omring biedt al ruim honderd jaar “samen de beste zorg dichtbij”. Deze belofte wordt dag in dag uit door de ruim 4500 medewerkers en ruim 2000 vrijwilligers waargemaakt. Zowel thuis als in één van de 34 locaties in de regio’s West-Friesland, Kop van Noord-Holland en Texel. Bij de mensen thuis of dichtbij huis. Met aandacht voor mensen, oog voor kwaliteit en passie voor het vak. Vanuit het geloof dat mensen zelf het beste weten wat ze willen en wat goed voor hen is en daarbij, waar mogelijk, zelf de regie nemen. Omring gelooft erin dat, als je samen de schouders eronder zet en vindingrijk bent, zorg altijd kan worden afgestemd op de persoonlijke situatie, behoefte en mogelijkheden van mensen en hun omgeving.

In de afgelopen tien jaar is Omring gegroeid naar een krachtige, innovatieve zorgorganisatie met de ambitie om de zorg steeds weer te verbeteren, te vernieuwen en mee te laten groeien met de cliënten en de ontwikkelingen in de maatschappij. Omring bereidt zich voor op een toekomst waarin traditionele vormen van zorg niet toereikend en van toepassing zijn. Er is daarom aandacht nodig voor preventie en gezondheid en een omgeving waarin mensen langer thuis kunnen wonen. De inzet van E-Health en digitalisering van de zorg spelen hier in toenemende mate een belangrijke rol in.

Naar aanleiding van interne doorstroom en het vertrek van een collega zoeken wij voor Omring twee daadkrachtige en ondernemende Regiomanagers die de groeiende thuiszorg verder vorm weten te geven. De regio’s waarvoor wij collega’s zoeken zijn Hoorn en West-Friesland. Het betreft een mobiele rol, waarbij gedeeltelijk thuiswerken mogelijk is. Beide regio’s zijn goed bereikbaar vanuit geheel Noord-Holland / Amsterdam en Flevoland (via de Houtribdijk).

Functie

Als Regiomanager bij Omring Thuiszorg heb je een regio met ongeveer 200 medewerkers in 10 zelfstandige zorgteams. Je draagt hierbij verantwoordelijkheid voor een kwalitatief goede thuiszorg, tevreden cliënten, goed functionerende en tevreden medewerkers en een positief bedrijfsresultaat.

Je coacht wijkverpleegkundigen en positioneert hen als spil in de wijk. Je levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de zelfstandigheid van de zorgteams vanuit een integrale en coachende rol. Hierbij geef je de medewerkers veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Je ontzorgt de zorgteams en faciliteert hen bij wat zij nodig hebben om hun werk goed, en met plezier, te kunnen doen. Je bent verantwoordelijk bij calamiteiten van teams en medewerkers.

Met het oog op de dubbele vergrijzing heb je een sterke focus op een toekomstbestendig personeelsbestand. Zo zoek je onder meer de samenwerking met opleidingsinstituten, en leidt je samen de collega’s van de toekomst op. Omring biedt als systeemaanbieder bovengemiddeld veel opleidingsplaatsen en is een aantrekkelijke werkgever om praktijkervaring op te doen.

De extramuralisering van de zorg, waarbij de zorg en ondersteuning steeds meer verleend wordt bij mensen thuis en op andere locaties dan in de zorginstelling, biedt kansen. Het is aan de Regiomanager om de groei in verpleeghuiscapaciteit in de thuiszorg te realiseren. Je neemt deel aan, én initiatief in, de verschillende samenwerkingsverbanden. Ook geef je vorm aan de substitutie van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn.

Omring heeft het gedachtegoed van positieve gezondheid omarmt, zowel richting cliënten als medewerkers. Dit doet de organisatie door onder meer gebruik te maken van E-Health toepassingen. Omring staat sowieso bekend als innovatieve organisatie. Als Regiomanager stimuleer je je teams mee te denken over slimmer en prettiger werken en coacht hen bij de implementatie van innovaties en veranderingen.

Als Regiomanager ben je onderdeel van het managementteam Thuiszorg. Het beleid wordt vastgesteld en ontwikkeld in het Thuiszorg managementoverleg binnen de vastgestelde Omring beleidskaders. Naar eigen inzicht maak je gebruik van de ondersteuning vanuit stafonderdelen, zoals HR en control. Ook is het je taak de samenwerking met het Advies- en Behandelcentrum (ABC) op meerdere niveaus uit te breiden en te intensiveren. Tot slot heb je de verantwoordelijkheid voor een aantal regio overstijgende aandachtsgebieden en maak je verbinding tussen Thuiszorg en de overige organisatieonderdelen. Je rapporteert aan de Directeur Thuiszorg.

Wie wij zoeken

Wij zoeken collega’s die ondernemend zijn en ervaring hebben met het aansturen op afstand van een grote groep collega’s. Deze ervaring heb je vermoedelijk opgedaan in zorg of semioverheid. Je beschikt over de kennis en kunde om de eigen thuiszorgregio succesvol te maken en bent in staat de thuiszorg verder te positioneren.

Regiomanager bij Omring betekent dat je veel vrijheid en vertrouwen krijgt. Je toont leiderschap door je teams voor te gaan bij alle veranderingen in de thuiszorg en hen te coachen en te enthousiasmeren. Je kunt goed reflecteren en stelt je kwetsbaar op. Tegelijkertijd ben je daadkrachtig en doortastend als de situatie daar om vraagt. Je legt daarbij de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk neer – je geeft vertrouwen en mandaat. Je bent in staat om beweging en verandering te creëren.

Je opereert op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Het is daarbij de uitdaging baas over je eigen agenda te zijn. Je kunt dan ook goed hoofd- van bijzaken scheiden en keuzes maken. Je schakelt makkelijk tussen de hectiek van de dagelijkse praktijk en lange(re) termijn vraagstukken. Je houdt focus in een grote en dynamische portefeuille en bent tegelijkertijd pragmatisch.

Je communiceert helder, je kunt goed luisteren en bent besluitvaardig en resultaatgericht. Uiteraard ben je cijfermatig sterk: er is veel stuurinformatie voorhanden en jij kunt deze analyseren en er vervolgens naar handelen. Je draait je hand niet om voor het schrijven van een beleidsstuk.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een zeer uitdagende en ondernemende functie binnen een gezonde, dynamische en innovatieve zorgorganisatie met het hoofdkantoor in Hoorn. De regio’s waar wij voor zoeken zijn Hoorn en West-Friesland, die beide goed bereikbaar zijn vanuit Noord-Holland / Amsterdam en Flevoland / Lelystad.

Het betreft een vacature voor 32-36 uur per week. Er wordt in overleg gestart met een jaarcontract. Inschaling betreft FWG 65 CAO VVT, afhankelijk van kennis en ervaring. Omring kent aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals onbeperkte toegang tot GoodHabitz, een cultuurlidmaatschap en de Omringpas, waarmee je korting krijgt op verzekeringen, trainingen en workshops.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website. Vermeld daarbij ook je mogelijke vakantieplannen. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een uitgebreid kennismakingsgesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via videobellen. Uitgebreide kennismakingsgesprekken met VOOR vinden plaats vanaf 7 juli. Gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op dinsdag 3 augustus. Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure.