Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Leren en Ontwikkelen (in kwaliteit) - Ingevuld

Rotterdam

29-07-2022

Manager Leren en Ontwikkelen (in kwaliteit)

‘Ontwikkelgericht, brengt focus en verbinding.’ 

Organisatie

Pameijer ondersteunt op een vindingrijke manier kwetsbare mensen met psychosociale of psychiatrische problemen of een (licht) verstandelijke beperking. Of het nu gaat om opgroeien, opvoeden, wonen, werken, vrije tijd of sociale contacten. Jaarlijks kunnen meer dan 6.500 cliënten op Pameijer rekenen, altijd vanuit hun eigen kracht en talent. Dat drijft de professionals van Pameijer elke dag, vanuit het besef dat iedereen ertoe doet. Want de samenleving is pas een samenleving als iedereen doet wat het woord betekent: samen leven.


‘Samen vindingrijk’ vat kernachtig de missie en aanpak van Pameijer samen: Wij geloven in de eigen kracht van onze cliënten. Door vindingrijk te werken vinden we samen deze kracht, waardoor iemand verder komt. Het zijn de kleine stapjes die het begin zijn van verandering. Kleine overwinningen die tot iets veel groters kunnen leiden.


Pameijer is één van de grootste zorgorganisaties van de regio Rotterdam met circa 200 locaties, 6500 cliënten, 3000 medewerkers en 900 vrijwilligers. Pameijer werkt nauw samen met veel andere partners en aanbieders om voor iedere cliënt optimale en innovatieve ondersteuning te bieden.


De organisatie heeft een ‘platte’ organisatiestructuur met een driehoofdige Raad van Bestuur en 1 managementlaag. Deze structuur is gericht op het werken in zelforganiserende teams. De werksfeer is sociaal en informeel. Zorg voor en ontwikkeling van medewerkers is bij deze agogische organisatie net zo belangrijk als de zorg voor en de ontwikkeling van cliënten.


Over de afdeling Toerusten en Kwaliteit

De afdeling Toerusten en Kwaliteit kent 2 teams: Toerusten en Kwaliteit. Met zo’n 21 medewerkers (17 fte) houden zij zich bezig met de continue verbetering van de kwaliteit van zorg. Vanuit kwaliteitsbeleid enerzijds en vanuit het toerusten van medewerkers anderzijds. De medewerkers op deze afdeling vertalen ontwikkelingen in de zorg naar kwaliteits- en scholingsbeleid, middels projecten, via (team)coaching en in het opleidingsaanbod voor de gehele organisatie.


Toerusten staat voor het equiperen en het faciliteren van medewerkers om oplossingsgericht te werken en leren. Het gaat verder dan opleiden. Pameijer ziet het als een belangrijke opdracht te komen tot een cultuur waarin leren heel normaal is. Middels Oplossingsgericht werken jezelf, je team en de organisatie ontwikkelen en daarmee de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Hoe dat vorm te geven en te faciliteren, dat is de uitdaging van het team Toerusten en Kwaliteit.

Functie

“Iemand die vraagt: wat is hier echt nodig en bieden we dat ook? Zo’n manager zoeken we.”

In deze functie ontvang je rechtstreeks leiding van een lid van de RvB. Je werkt nauw samen met de manager HRM. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het strategisch personeelsbeleid.

Je geeft situationeel, coachend en inspirerend leiding aan een team van professionals. Van een groep medewerkers weet je een team te maken dat samen de juiste dingen doet. Dat doe je door samenhang en focus te brengen in de werkzaamheden van het team waardoor de aandachtsgebieden Toerusten en Kwaliteit elkaar versterken. Je werkt met het team in een PCDA-cyclus en relateert de werkzaamheden aan het organisatiebrede programmaplan. Je brengt daarmee het team in verbinding met de rest van de organisatie. Op deze manier bereik je dat het team Toerusten en Kwaliteit haar positie neemt in de organisatie.

Op inhoud stimuleer en faciliteer je de verdere ontwikkeling van de leercultuur in de organisatie. Je bent hiervoor gesprekspartner van het MT en de RvB. Onder jouw hoede ontstaan beleid en activiteiten die de oplossingsgerichte werk-leercultuur stimuleren. Je sluit daarbij aan op de bij Pameijer gehanteerde methodiek Oplossingsgericht werken.

Wie wij zoeken

Voor deze functie zoeken wij een leidinggevende met ervaring in het vakgebied Leren en Ontwikkelen. Je hebt tenminste een afgeronde HBO-opleiding, werkt en denkt op academisch niveau en kunt op strategisch niveau goed meepraten over organisatieontwikkeling. Je hebt een overstijgende blik, stuurt op hoofdlijnen en weet met een positief kritische houding veranderingen te bewerkstelligen.

Je bent een samenwerkend leider. Bij voorkeur heb je eerder zelforganiserende teams goed weten te begeleiden in het versterken van de eigen positie. Je weet hoe je effectief focus en samenhang in de werkzaamheden van het team aanbrengt. Je stimuleert, inspireert en werkt oplossingsgericht met jouw medewerkers aan de beste dienstverlening en hun persoonlijke groei. Je bent sterk in het creëren van draagvlak omdat je zowel verbindend als besluitvaardig kunt handelen.

Met jouw duidelijke visie op (een levenlang) Leren en Ontwikkelen ben je in staat met jouw team en het management de gewenste oplossingsgerichte cultuur van Pameijer te realiseren. Je beschikt over het vermogen om hiervoor hard te werken en hebt goede implementatievaardigheden. Evenals durf. Ervaring in het onderwijs of trainersvak is een pré, affiniteit met het werk van Pameijer een vereiste.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een veelzijdige functie waar je zowel in jouw leiderschap als op expertise van Leren en Ontwikkelen, wordt uitgedaagd in een omgeving waarin je volop kunt bouwen. De functie is gewaardeerd in FWG 65 (max. € 5772,-) van de CAO Gehandicaptenzorg, de aanstellingsomvang is 32-36 uur. Er wordt gestart met een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Pameijer kent flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden die je naar eigen inzicht mag inrichten, ook is er een studiekostenregeling en een opleidingsbudget per team.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Carola Roos en Mariët Hofenk zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op de website van VOOR.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 26 augustus of 13 september.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op.