Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Thuiszorg

Rotterdam

01-08-2019

Manager Thuiszorg

Daadkracht - ambitie - overzicht

Organisatie

Aafje is een ouderenzorgorganisatie in Rotterdam e.o, de Drechtsteden en de BAR gemeenten (Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard). Aafje wil graag de beste zorgorganisatie in de regio zijn. ‘Niet omdat zij dat zelf zeggen, maar omdat klanten, mantelzorgers, verwijzers en medewerkers dat zeggen’. Managers zijn ondersteunend aan deze ambitie en worden gevraagd het beste van zichzelf te geven. ‘Er wordt bij ons hard gewerkt en hard gelachen’. ‘De beste zorgverlener word je alleen als je ook de beste werkgever bent.’ zijn uitspraken die kenmerkend zijn. Dit jaar heeft Aafje het keurmerk Beste Werkgever gekregen en onderscheidt zich daarmee van andere zorgorganisaties. https://www.aafje.nl/nieuws/medewerkers-belonen-aafje-met-keurmerk-beste-werkgever

De kernwaarden van de organisatie zijn aandacht (voor klanten en medewerkers), verbindend (tussen en met klant, familie en vrijwilligers), prikkelend (om eigen kracht en zelfredzaamheid te stimuleren) en vakmanschap (door een evenwichtige samenstelling van het team en door opleiding en persoonlijke ontwikkeling).

Thuiszorg maakt het mogelijk dat klanten zo lang mogelijk thuis kunnen leven. Aafje biedt huishoudelijke ondersteuning, personenalarmering, persoonlijke verzorging en (gespecialiseerde) verpleging. De Thuiszorg richt zich steeds op het inzetten en verder ontwikkelen van vakmanschap en is georganiseerd in drie regio’s. Zelforganisatie, verantwoordelijkheid krijgen en nemen en steeds zoeken naar de beste oplossing voor een klant zijn belangrijke uitgangspunten. De invoering van zelforganisatie is uitdagend zowel binnen de interne organisatie als voor de ondersteunende diensten. Dit proces heeft aandacht en tijd nodig. Om dit te ondersteunen is het kader geschetst: het vinden van de juiste balans tussen klant, medewerker en financiën. Vakmanschap is als speerpunt neergezet en rollen die binnen een zelforganiserend teams ingevuld moeten worden zijn opgeschreven en gecommuniceerd. De teams worden in hun ontwikkeling ondersteund door een teamcoach, een trainer on the job en een thuiszorgassistent. De manager thuiszorg geeft leiding aan dit ondersteuningsteam.

Voor deze organisatie zoeken wij een ervaren manager die met de teams in Rotterdam zorgt voor een kwalitatief sterke positionering, een gezonde bedrijfsvoering en de beste omgeving om in te werken.

Functie

Je stuurt en ondersteunt 17 teams bestaande uit gemiddeld 12 medewerkers, van helpenden tot wijkverpleegkundigen, in het waarmaken van de ambities. Je bent uitgesproken over de koers en geeft de ruimte aan medewerkers om hier invulling aan te geven. Je stuurt op bedrijfsvoering en kwalitatief goede zorg waar klanten tevreden over zijn. Dit gebeurt binnen een werkklimaat waar medewerkers graag en goed in (willen blijven) werken en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen met inzichtelijke sturingsinformatie waarop zij kunnen handelen. Je bent een cruciale schakel in de verbinding van teams, de organisatie en de externe ketenpartners. Je zorgt ervoor dat er in de ‘waan van de dag’ de focus blijft liggen op de juiste balans in de driehoek van klant, medewerker en financiën.  Daarnaast zal aandacht nodig zijn in de eerste periode voor de geformuleerde uitgangspunten voor zelforganisatie en de bedrijfsmatige kaders waarbinnen dit plaatsvindt. De positionering van de teamcoach, de trainer on the job en de wijkverpleegkundige vraagt aandacht en kan worden verbeterd. Daarnaast zal binnen de teams zelforganisatie ook praktisch georganiseerd moeten worden, zoals het verdelen van de teamrollen onder de teamleden en de invoering van zelfroosteren. Je bent lid van het MT van Aafje Thuiszorg. Je werkt nauw samen met de manager thuiszorg Drechtsteden en de manager thuiszorg van de BAR gemeenten.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ondernemende manager met integrale ervaring in de thuiszorg die er snel ‘staat;. Je bent een netwerker, bedrijfsmatig sterk, actiegericht en daadkrachtig. De ambities van de organisatie en de kernwaarden die daarbij horen zijn voor jou vanzelfsprekend. Je vormt je grondig en snel een goed beeld van de situatie in jouw regio en van de verschillende teams. Je hebt ervaring met het aansturen van teams die aandacht nodig hebben en hebt een visie op zelforganisatie. Je kan planmatig met de teams zorgen voor doorontwikkeling. Je bent gericht op kwaliteit en hebt ervaring met kwaliteitsverbetering. Wij zoeken een manager die weet dat sturing en zelforganisatie heel goed samengaan, zeker in deze fase. Je bent in staat om, ook in een veelheid van dossiers., de rust te bewaren en ruimte te bieden voor ontwikkeling. Je kunt goed in- en uitzoomen, je durft keuzes te maken en bent in staat te vertragen om daarna te versnellen. Hierin handel je autonoom en authentiek. Je werkt aan vakbekwame teams en brengt die teams daarmee in een positie waarin zij gezamenlijk afwegingen kunnen maken en besluiten kunnen nemen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie managementrol (36 uur) in een waardegedreven, ambitieuze organisatie. De functie is ingedeeld in FWG 70 CAO VVT.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor de invulling van deze functie uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis en Carola Roos zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onze site.Vermeld in je CV ook je Skypeadres. Een referentenonderzoek en een assessmentcenter maken onderdeel uit van de procedure