Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Voorzitter Raad van Toezicht

Rotterdam

07-12-2017

Voorzitter Raad van Toezicht

BETERE ZORG DOOR INNOVATIE EN SAMENWERKING

Organisatie

Rijncoepel is een serviceorganisatie voor zes multidisciplinaire eerstelijns samenwerkingsverbanden in de regio Zuid-Holland Noord (standplaats Noordwijk). Rijncoepel heeft als doelstelling om de aangesloten samenwerkingsverbanden te faciliteren bij het innoveren van de zorg en bij het leveren van multidisciplinaire ketenzorg voor patiënten met een chronisch gezondheidsprobleem. 

Rijncoepel is in 2007 gestart met twee samenwerkingsverbanden die gezamenlijk de zorg naar een hoger plan wilden tillen door de krachten te bundelen. In de afgelopen jaren hebben meerdere samenwerkingsverbanden zich aangesloten en zijn gezamenlijk veel innovatieve zorgprogramma’s ontwikkeld. Zo participeert Rijncoepel o.a. in een van de VWS-proeftuinen, Gezonde Zorg, Gezonde Regio. Rijncoepel is daarmee een van de koplopers op het gebied van zorginnovatie en (keten)samenwerking in Nederland. Daar wordt door de aangesloten samenwerkingsverbanden en de medewerkers van Rijncoepel hard en met trots aan gewerkt.

Binnen de samenwerkingsverbanden werken de medewerkers van 18 huisartspraktijken (met 30 huisartsen), 12 apotheken, 12 fysiotherapiepraktijken, 7 diëtisten en 2 psychologiepraktijken samen aan tien multidisciplinaire zorgprogramma’s. Afhankelijk van het samenwerkingsverband is het programma verder uitgebreid met diëtetiek, verloskunde, eerstelijns psychologie, thuiszorg/wijkverpleging en maatschappelijke dienstverlening. 

Rijncoepel is een platte organisatie, aangestuurd door een directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Het bureau bestaat in totaal uit 12 personeelsleden met onder meer een directeur zorg en kwaliteit (tevens huisarts bij een van de samenwerkingsverbanden) en heeft een omzet van €1.8 mio. De directeur-bestuurder werkt nauw samen met de managementteams (MT’s) van de samenwerkingsverbanden. 

Na de succesvolle pioniersfase met veel aandacht voor de bestuurlijk strategische aspecten van de innovatieprojecten van de samenwerkingsverbanden is het nu tijd voor een andere focus. Het faciliteren en versterken van de inhoudelijke, veranderkundige en beheersmatige implementatie van de zorgprogramma’s in de samenwerkingsverbanden. Op dit moment wordt Rijncoepel aangestuurd door een interim bestuurder en wordt een nieuwe directeur-bestuurder door VOOR geworven.
In verband met de afloop van de tweede termijn van de huidige voorzitter Raad van Toezicht begin 2018 wordt er ook een nieuwe voorzitter geworven. 

OVER DE RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht van Rijncoepel is werkgever en sparringpartner voor de directeur-bestuurder en toezichthouder. De Raad komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. De leden van de Raad hebben voeling met het primaire proces en/of de regio waar Rijncoepel actief is. Onlangs heeft de Raad besloten zijn omvang te willen reduceren van vijf naar vier leden. 

De Raad van Toezicht is aangesloten bij de NVTZ en heeft een moderne visie op toezichthouderschap en onderlinge samenwerking. Alle leden hebben een of meerdere aandachtsgebied en focus. En tegelijkertijd wordt onderling zoveel mogelijk informatie en verantwoordelijkheid gedeeld.

Functie

De voorzitter Raad van Toezicht Rijncoepel is de primus inter pares binnen de Raad. De Raad typeert zichzelf als professioneel-zakelijk op de inhoud en ‘zacht’ op de relatie. Discussies kunnen scherp gevoerd worden, waarbij ieder lid zijn of haar individuele bijdrage levert. Bij de besluitvorming wordt gestreefd naar consensus. Van de voorzitter wordt samenbindend vermogen verwacht evenals het actief benutten van het potentieel in de Raad. 

Belangrijke inhoudelijke toegevoegde waarde vanuit de voorzitter is de strategisch-bestuurlijke ervaring en kennis die hij/zij meeneemt voor Rijncoepel. Naast strategieontwikkeling vormt regionale samenwerking een belangrijk aandachtspunt voor de voorzitter. Affiniteit met de primaire processen wordt verondersteld aanwezig te zijn, evenals het aandachtsgebied werkgeverschap. 

Wie wij zoeken

De voorzitter Raad van Toezicht die wij zoeken beschikt over ruime bestuurlijke ervaring met complexe (netwerk)organisaties. Bij voorkeur opgedaan vanuit zowel de rol als directeur/bestuurder als de rol van toezichthouder. Je hebt een heldere visie op modern toezichthouderschap. Je bent bekend met en leeft naar het actuele toezichtkader van de NVTZ en de principes van good governance uit de Governancecode Zorg (2017). 

Gelet op de regionale ontwikkelingen, de positionering en koers van Rijncoepel is bekendheid met toezichthouden op netwerkzorg (over de grenzen van organisaties heen) wenselijk. Je realiseert je dat in het complexe en onvoorspelbare krachtenveld van een netwerkorganisatie ‘in contact’ zijn minstens even belangrijk is als ‘in control’ zijn.

Je straalt natuurlijk gezag en rust uit. Je beschikt over een integere grondhouding en een breed handelingsrepertoire. Je kun goed schakelen tussen luisteren en observeren en waar nodig ook stevig en resoluut optreden; altijd vanuit dienstbaarheid aan Rijncoepel. We zoeken een voorzitter die te typeren is als een wijs en uitgebalanceerd mens. 

Je bent bekend met multidisciplinaire eerstelijnszorg en bij voorkeur ook met tweedelijnszorg. Je bestuurlijke competenties wegen het zwaarst maar het is een grote pré als je zelf werkzaam bent (geweest) als (eerstelijns)zorgprofessional. Bij voorkeur beschik je over een regionaal relevant netwerk, zonder dat je onafhankelijkheid als voorzitter in het geding komt. 

Je houdt goed voeling met het veld en het bureau. Je bent laagdrempelig, staat open voor informeel contact en je hebt gevoel voor (indirecte) signalen. En heel praktisch: je bent in staat om fysiek aanwezig te zijn op relevante momenten voor Rijncoepel en je beschikt over voldoende tijd en flexibiliteit. Ten slotte beschik je over de juiste eigenschappen en uitstraling om extern een rol in het belang van Rijncoepel te kunnen vervullen. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De bezoldiging is conform WNT, klasse II 

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Marieke Sprietsma en Philip Backx zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) via het onderstaande reactieformulier.