Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Lid Raad van Toezicht

Den Haag

21-01-2016

Lid Raad van Toezicht

Organisatie

Functie

St. Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven in Den Haag Lid Raad van Toezicht Bestuurlijke ervaring, verstand van maatschappelijk, sociaal ondernemen Schroeder De Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven (Schroeder) is een mensontwikkelbedrijf met een breed scala aan activiteiten gericht op mensen met (tijdelijk) een minder kansrijke positie in onze samenleving. De activiteiten van Schroeder zijn marktgericht en bieden burgers in Den Haag en omgeving betaalbare producten en diensten. Het gaat om de volgende activiteiten: • 10 Kringloopwinkels • Steigerhouten meubels • Fietsreparatie • Restauratie oude meubels • Ontruimingsservice van woningen • Klusservice bij het opknappen of renoveren van woningen • Drukwerk- en kopieerservice • Advies energie besparen • Maatschappelijke opvang voor mensen zonder dak boven het hoofd • Bed-brood-bad voorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers De kerntaak van Schroeder, het begeleiden, ontwikkelen van mensen wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan bovengenoemde activiteiten. Door sterk afgenomen subsidies verkeerde Schroeder in 2012 in zwaar weer. Alleen door een stevige reorganisatie en een ‘turnaround’ kon Schroeder haar belangrijke maatschappelijke opdracht voortzetten. De huidige algemeen directeur, die begin 2013 aantrad, heeft samen met twee managers een stevige reorganisatie doorgevoerd. Inmiddels is er sprake van een gezonde bedrijfsvoering en een mooie toekomst voor deze prachtige maatschappelijke en sociale onderneming. Raad van Toezicht De afgelopen jaren is ook de Raad van Toezicht geprofessionaliseerd. Er wordt gewerkt op basis van de governance code en het aantal leden is teruggebracht tot drie. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn treedt één van de leden af en is Schroeder op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Het gaat om een maatschappelijk belangrijke (onbezoldigde) functie voor vier jaar die vraagt om een gemiddelde inzet van vier vergaderingen per jaar en mogelijk een uitnodiging voor een extra bijeenkomst. De verhoudingen tussen de bestuurder en Raad van Toezicht zijn goed en te typeren als zakelijk en professioneel. De RvT fungeert als sparringpartner voor de algemeen directeur en heeft een toezichthoudende- en werkgeversfunctie. Profiel Schroeder is op zoek naar kandidaten met het hart op de juiste plaats die zich, naast een professionele carrière, willen inzetten voor mensen die minder kansrijk zijn in het leven. Een moderne toezichthouder die de governance code niet alleen onderschrijft maar zich ook zo gedraagt. De ideale kandidaat is actief als bestuurder, professional of ondernemer en beschikt over een goed (politiek) netwerk in lokaal Den Haag (gemeente, bedrijven, organisaties in het zorg- en welzijnsdomein) Hij/zij heeft ervaring in een zakelijke/bedrijfsmatige omgeving en is ondernemend ingesteld. We zijn op zoek naar kandidaten met een breed bedrijfskundig profiel aangevuld met specialistische kennis (juridisch, financieel, etc.). Kennis van en ervaring met retail voegt iets toe bij deze toezichthoudende functie. Vanzelfsprekend onderschrijft u het (grote, maatschappelijke) belang van de Schroeder Bedrijven. Als mens bent u te typeren als open en integer en bent u in staat om op een positieve, constructieve manier met andere professionals samen te werken. Procedure Michel Vos van VOOR (voor.nl) is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Op basis van deze voorselectie worden vier kandidaten voorgedragen voor een gesprek met de voorzitter van de RvT en de algemeen directeur van Schroeder. De beste kandidaat maakt daarna kennis met de OR en een aantal medewerkers. Aanstelling vindt plaats voor een periode van vier jaar. Een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) maakt onderdeel uit van de procedure. Als u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u via onderstaand formulier reageren met een CV en een korte motivatie. Vermeld in uw CV ook een Skypeadres. Voor meer informatie kunt u contact met Michel Vos van VOOR, michel@voor.nl.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master