Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur GGD Brabant-Zuidoost

Eindhoven

06-10-2016

Directeur GGD Brabant-Zuidoost

Organisatie

Functie

Directeur GGD Brabant-Zuidoost Organisatie en situatie De GGD Brabant-Zuidoost (750.000 inwoners) is een gemeenschappelijke regeling waaraan de 21 gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant deelnemen (Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre). De GGD is de uitvoerder van de publieke gezondheidszorg en ambulancezorg in de regio Brabant-Zuidoost. Ze is er voor iedereen en wil een betrouwbare partner zijn in het beschermen, bewaken en bevorderen van gezondheid. De missie van de organisatie is als volgt omschreven: “De GGD Brabant-Zuidoost streeft - onder regie van de gemeenten, door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid te vergroten. Wij zijn een proactieve, innovatieve en resultaatgerichte organisatie. Onze dienstverlening betreft gezondheid, preventie en snelle interventie, is professioneel en betrouwbaar en komt tot stand vanuit de wens van de klant en in dialoog met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners”. De organisatie is ingericht langs vier inhoudelijke sectoren; jeugdgezondheidszorg, algemene gezondheidszorg, gezondheidsbevordering en ambulancezorg en wordt ondersteund door een staforganisatie. In 2015 heeft in het kader van het meer jaren bezuinigingsplan een reorganisatie van management en ondersteunende functies plaatsgevonden, waarbij de overhead is gereduceerd en taken zijn herverdeeld. De structuur van de organisatie is zoveel mogelijk in tact gehouden om de ontwikkeling van het primaire proces centraal te stellen en de aandacht te laten gaan naar de inhoud van het werk van professionals. In de ontwikkeling van die professional is veel aandacht besteed aan kwaliteitsgericht en Lean werken, versterken van de innovatiekracht en het verandervermogen. Onder de noemer ‘GGD in Beweging’ is gewerkt aan de ontwikkeling van het vakmanschap en ondernemerschap. Dit programma loopt door in 2016. De organisatie gelooft in de eigen kracht en deskundigheid en richt zich op haar kerntaken in de publieke gezondheidszorg. Hierin benutten zij de kracht van de samenwerking. Ze doen geen dingen die andere partijen in de regio ook doen, ze willen aanvullen waar nodig en werken vanuit een helder profiel. De afgelopen jaren is door de de organisatie veel geïnvesteerd in lokale zichtbaarheid en een heldere positionering van de GGD als betrouwbare partner voor gemeenten en samenwerkingspartner voor zorgorganisaties. Zo vervult de GGD sinds 2015 voor een groot deel van de gemeenten binnen de regio de rol van toezichthouder in de uitvoering van de WMO, voert (evaluatie)onderzoek uit en kantelt mee met burgers en professionals in het sociale domein. In iedere gemeente is een lokaal team actief om samen met burgers lokale partners en gemeenten om op maat invulling te geven aan lokaal gezondheidsbeleid. Het hoofdkantoor van de GGD is gevestigd in het centrum van Eindhoven in het oude gebouw van Philips ‘De Witte Dame’. Hier is een prachtige moderne lichte kantooromgeving ontstaan waar medewerkers tijd en plaats onafhankelijk kunnen werken. In verband met de aanstaande pensionering van de huidige directeur zoeken wij voor de GGD Brabant-Zuidoost een onderscheidende, onderzoekende, kwaliteitsgerichte directeur met flair en uitstekende bestuurlijke sensitiviteit. De persoon die wij zoeken werkt verder aan de ontwikkeling van de GGD, is gericht is op innovatie en versterking van de professie en weet het beste uit de mensen weet te halen. Een netwerker met grote inhoudelijke betrokkenheid die binnen en buiten optimaal verbindt. De Functie De directeur geeft leiding aan de organisatie (480 medewerkers) en draagt zorg voor de advisering en uitvoering van de taken op het gebied van publieke gezondheidszorg voor gemeenten. Hij of zij is voorzitter van het MT. Het MT bestaat uit de sectormanagers voor Algemene Gezondheidszorg (tevens bestuurssecretaris), Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidsbevordering (tevens verantwoordelijk voor P&O en communicatie) en Ambulancezorg en een sectormanager Bedrijfsondersteuning. Sinds 2012 is de functie van directeur Publieke Gezondheidszorg wettelijk ingevoerd en geeft de directeur GGD ook ook leiding aan de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR). De directeur maakt in dat kader deel uit van de directie van de veiligheidsregio. De directeur is verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg in opdracht van gemeenten in een netwerk met diverse (lokale partners). Daarnaast is werkt hij of zij aan een optimale fysieke en sociale veiligheid met partners binnen de veiligheidsregio en heeft hierin ook een operationele eindverantwoordelijke rol bij het optreden van crisis en rampen en de voorbereiding daarop. De directeur legt verantwoording af aan het Dagelijkse Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling en het DB van de Veiligheidsregio. Dit DB wordt gekozen door het Algemeen Bestuur. De GGD is – mede onder invloed van nieuwe wettelijke omstandigheden - in beweging. De afgelopen jaren zijn op diverse terreinen stappen gezet en is actief gewerkt aan het (her)positioneren de GGD binnen het nieuwe lokale speelveld ontstaan door de invoering van de WMO, Jeugdwet en de Participatie wet. Tevens is een cultuurveranderingstraject ingezet onder de titel ‘GGD in beweging’. De nieuwe directeur voegt hierin vooral waarde toe door verder te gaan op de ingeslagen weg, te vervolmaken wat is neergezet en mensen te prikkelen tot verbetering. Voor de nieuwe directeur is de belangrijkste opdracht om te werken aan: - Verder bouwen aan de visie op positieve gezondheidszorg; zorgen voor een aansluiting bij de diverse vragen en doelgroepen in de samenleving - Zoeken met de organisatie naar nieuwe ontwikkelingen en trends waar aansluiting mogelijk is. - Nog meer aansluiten bij partner in het lokale veld van een gemeente; zoeken naar nieuwe mogelijkheden waaronder de mogelijkheden en kansen die Brainport biedt. - Het uitbouwen en met trots uitdragen van het mooie merk GGD. Wie wij zoeken VOOR de GGD Brabant-Zuidoost Je bent een ervaren directeur (of zit bijna op dit eindverantwoordelijke niveau) met een academisch werk- en denkniveau en hebt ervaring met het aansturen van professionals. Je bent actief in het maatschappelijk domein en je bewust van de uitdagingen die er spelen. (dit kan ook zijn verkregen door nevenfuncties) en beweegt je gemakkelijk in een politieke context met verschillende belangen. De directeur die wij zoeken heeft een visie op de positie van de GGD en weet hoe vernieuwing en verbetering tot stand kan komen in een procesgerichte en geprotocolleerde organisatie. Je bent het visitekaartje van de organisatie. Je bent je bewust van die positie zowel intern als extern en combineert dit met een natuurlijke laagdrempeligheid. Je bestuurlijke sensitiviteit is zeer goed ontwikkeld. Je betrekt het bestuur tijdig maar niet te vroeg, bent vooruitziend daarin en neemt regie in de besluitvorming. Je werkt vanuit vertrouwen, bent in staat talent te zien en weet mensen uit te dagen tot net dat stapje meer. Je bent nieuwsgierig, laat je graag verrassen door andere beelden, waardeert verschil en bent empathisch. Je bent bereid piketdiensten te draaien waarvoor je binnen een uur ter plaatse moet kunnen zijn. Affiniteit en betrokkenheid met de regio is een pré. Je bent overtuigd van de toegevoegde waarde van de GGD, gelooft in de kracht van preventie en weet dit ook voor het voetlicht te brengen. Ons aanbod voor de beste kandidaat Het gaat om een uitdagende, zelfstandige en waarde gedreven functie. De functie wordt gewaardeerd in schaal 17 CAO Gemeenten fulltime (inclusief 8% vakantietoeslag en 6% eindejaaruitkering) en een aanvullende vergoeding voor piketdiensten (ongeveer 10 keer per jaar) De GGD Brabant-Zuidoost biedt een jaarcontract welke bij goed functioneren omgezet zal worden naar een vast dienstverband. Het hoofdkantoor van de GGD Brabant-Zuidoost ligt in Eindhoven. Een referentenonderzoek en een assessmentcenter maken onderdeel uit van de procedure. Reactie VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Jolien Kohlmann-Bins en Carola Roos zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag uiterlijk 4 november 2016 je motivatie en een actueel CV via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skypeadres.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master