Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Divisiemanager Woonzorg en Behandeldienst

Den Haag

17-07-2017

Divisiemanager Woonzorg en Behandeldienst

Organisatie

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) is een wijkgerichte zorgorganisatie die met ruim 100 jaar kennis en ervaring zorg op maat biedt in Den Haag. 

Functie

Ondernemende verandermanager met hart voor de zorg en de professional ORGANISATIE EN SITUATIE Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) is een wijkgerichte zorgorganisatie die met ruim 100 jaar kennis en ervaring zorg op maat biedt in Den Haag. Met de uitdagende doelstelling: ”Een glimlach op ieders gezicht! Tevreden klanten, trotse medewerkers en trouwe partners”, biedt HWW mensgerichte zorg thuis bij de cliënt en binnen haar 11 woonzorgcentra en verpleeghuizen. Daarbij zijn de wensen en verwachtingen van de cliënt het uitgangspunt. Want HWW zorg wil dat iedereen kan leven op de manier die het best bij hem of haar past. Zowel thuis als in de woonzorgcentra en verpleeghuizen van HWW zorg. HWW zorg is een van de drie grote zorgorganisaties van Den Haag. Er wordt zorg geboden aan cliënten binnen de doelgroepen somatische, psycho-geriatrische en revalidatiezorg. Met een budget van ruim 104 miljoen per jaar wordt er zorg geboden door ruim 1800 professionals. HWW zorg kent 3 divisies: Woonzorg, Behandeldienst en Wijkzorg. Woonzorg en Behandeldienst worden op dit moment aangestuurd door 1 divisiemanager a.i. Het Management Team bestaat uit de divisiemanagers, de manager P&O en de concern controller. Het bestuur wordt gevormd door de heer Bert Deitmers en mevrouw Desiree Sollewijn Gelpke. Voor HWW zorg was 2016 een jaar vol veranderingen. Er werd een nieuwe RvB aangesteld, HWW zorg participeerde actief binnen het VWS-programma ‘Waardigheid & Trots’ en binnen afzienbare tijd zijn er verbeteringen doorgevoerd binnen de kwaliteit van de zorg. Dit tezamen met de maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot meer complexe zorg aan cliënten is HWW zorg eind 2016 gestart met het herijken van de strategie. Resulterend onder meer in het ontwikkelen van doelgroepenbeleid: op welke doelgroepen richt HWW zorg zich en welke vraag heeft deze doelgroep. De uitwerking hiervan is richtinggevend voor het vastgoedbeleid, personeelsbeleid, opleidingsbeleid en de organisatiestructuur. Vooruitlopend op de vaststelling en nadere uitwerking van het doelgroepenbeleid zijn een aantal projecten gestart en worden op dit moment geïmplementeerd. De interne projecten 'SamenSterk' en ‘Voor Elkaar’ zijn in 2016 gestart en lopen in 2017 door. ‘Samen Sterk’ omvat een aantal kwaliteitsverbetertrajecten die ondersteund worden vanuit Waardigheid & Trots. ‘Voor Elkaar’ beoogt de logistiek én de processen in de dagelijkse zorg en behandeling te verbeteren waardoor meer tijd wordt vrijgemaakt voor de cliënt. Ook is in 2016 gestart met een nieuw voedingsconcept binnen HWW zorg waarbij de beleving bij het eten voorop staat, met het invoeren van front-cooking in het restaurant en op (een aantal) huiskamers. Met de implementatie in 2017 van dit concept en de reorganisatie wordt ook bijgedragen aan een duurzame kostenbeheersing. De ambitie van HWW zorg is om de komende twee jaar de ingezette transitie te maken van een klassiek aanbodgerichte dienstenstructuur (woonzorg en behandeldienst) naar een organisatie gericht op doelgroepen en bijhorende woon-zorgbehoefte en leefklimaat. Dit betekent dat de managementstructuur en -inrichting van de gehele organisatie naar verwachting ook zal wijzigen. De Divisiemanager woonzorg en behandeldienst geeft samen met het MT leiding aan de ingezette verandering en de implementatie daarvan. Op dit moment wordt de divisie woonzorg en de behandeldienst aangestuurd door 1 interimmanager. DE FUNCTIE Als Divisiemanager woonzorg en behandeldienst ben je integraal verantwoordelijk voor professionele en klantgerichte dienstverlening binnen afgesproken algemene kwalitatieve en bedrijfseconomische kaders. Je bent verantwoordelijk voor een personele bezetting die kwantitatief past binnen de begrotingsafspraken en kwalitatief past binnen de landelijke standaarden voor afgesproken kwaliteit van dienstverlening en leidt tot tevreden klanten en gemotiveerde en deskundige medewerkers. Je bent een belangrijke speler in het MT en rapporteert aan de Raad van Bestuur. WIE WIJ ZOEKEN VOOR HWW ZORG Wij zijn voor HWW zorg op zoek naar een stevige, ondernemende manager met een hart voor de zorg en voor de professionals in de zorg. Een manager met rijke ervaring in de zorg (ziekenhuis of VVT) en een grote eenheid en span of control heeft geleid direct onder de RvB. Je hebt ervaring met complexe veranderingsprocessen op het gebied van strategie, kwaliteit, beleid en financieel beheer. Ketenzorg binnen de langdurige zorg is jou bekend net als de ketenpartners en verwijzers binnen de regio. Je hebt een ondernemende instelling en deinst niet terug om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen en veranderingen binnen de organisatie door te voeren die ook jouw positie en divisie raken. Je vindt het een uitdaging om binnen een complexe en snel veranderende zorgwereld, een goede balans te vinden tussen flexibiliteit en koersvastheid. Je bent een volhouder, je beschikt over een gezonde dosis geduld en geeft niet snel op. Je hebt een heldere visie op de langdurige zorg, de woonzorg en behandeling voor ouderen en vertaalt deze binnen de kaders en missie van de organisatie samen met de locatiemanagers en de teamleiders van de behandeldienst, naar een strategie en stip op de horizon die inspireert en motiveert. Je herkent jezelf in de volgende kenmerken: • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau; • Je schakelt makkelijk tussen strategische- tactisch en operationele vraagstukken;  • Je bent resultaatgericht met een coachende leiderschapsstijl: een inspirerende en koersvast manager. • Je hebt ervaring als RVE-manager/ sectormanager/ divisiemanager met minimaal vijf jaar in een complexe dienstverlenende organisatie in de zorg zoals een ziekenhuis (we denken met name aan de beschouwende specialismen) of VVT-organisatie; • Je hebt uitstekende kennis van en visie op ontwikkelingen in het vakgebied van de langdurige ouderenzorg; • Je bent goede netwerker die de organisatie kan vertegenwoordigen en effectief kan bijdragen aan het gewenste imago; • Je bent succesvol in het gezamenlijk ontwikkelen en zelfstandig realiseren van ambitieuze doelstellingen, waarbij kwaliteit en rendement voorop staan; • Je hebt het vermogen om medewerkers te stimuleren tot het bereiken van excellente prestaties; • Je hebt passie voor de zorg, professionaliteit en hebt zichtbaar sprankelend gedrag. ONS AANBOD VOOR DE BESTE KANDIDAAT Een uitdagende fulltime functie met een mooie combinatie van strategisch management en verandermanagement bij een zorgorganisaties met ambitie in Den Haag. Het gaat om een functie van naar verwachting 2 tot 3 jaar waarbij gestart wordt met een jaarcontract. Je maakt deel uit van een zorgorganisatie die volop in beweging is om de nieuwe visie om te zetten in resultaten. Dit biedt ook kansen om jezelf te ontwikkelen. De functie is ingedeeld in FWG 75 (CAO VVT) en kent afhankelijk van ervaring een maximum van € 7.493,33 per maand op basis van een fulltime dienstverband. INFORMATIE & PROCEDURE VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Cynthia Vogeler en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype.  Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag voor 25 augustus as. een motivatiebrief en actueel CV met foto gericht aan Cynthia Vogeler via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skypeadres en eventuele vakantieplanning. De eerste gesprekken met de selectie en adviescommissie bij HWW zorg vinden plaats op 6 september as. Een selectie-assessment kan mogelijk onderdeel uitmaken van de procedure.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master