Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Senior manager Publieke Waarde

Roermond

01-09-2017

Senior manager Publieke Waarde

Organisatie

Functie

Senior manager Publieke Waarde Wonen Limburg Een innovatieve verbinder Wonen Limburg Wonen Limburg is een betrokken en ambitieuze woningcorporatie en staat midden in de maatschappij. Ze heeft als ambitie om mensen een thuis te bieden die dat niet geheel op eigen kracht kunnen. Wonen Limburg is de grootste woningcorporatie in Limburg. Ze is actief in 29 gemeenten in de hele provincie en in het aangrenzend Zuidoost Brabant. Wonen Limburg beheert 26.000 woningen en 3.000 eenheden maatschappelijk vastgoed en er werken ruim 250 medewerkers. Het hoofdkantoor staat in Roermond: ‘het Wonen Limburg Huis’. Daarnaast zijn er door heel Limburg 8 ‘buurtwinkels’. Net als het ‘Wonen Limburg Huis’ in Roermond zijn deze buurtwinkels geen traditionele kantoren, maar ontmoetingsplekken voor bewoners en medewerkers. Een huiselijke omgeving waar bezoekers zich meteen thuis voelen en terecht kunnen voor hun vragen. “Welkom Thuis” is het DNA van Wonen Limburg. Bij het ontstaan van woningcorporaties destijds was een hygiënische woonomgeving het belangrijkste doel. In de jaren ‘90 stond een veilige leefomgeving centraal. Wonen Limburg identificeert een 3e fase waarin wederkerigheid steeds belangrijker wordt. Corporatie en bewoners zorgen gezamenlijk voor het beste resultaat. Wonen Limburg probeert zo goed mogelijk in te spelen op maatschappelijke opgaven zoals mensen met een zorgvraag die langer thuis blijven wonen en kwetsbare groepen waar elders geen plaats voor is. De medewerkers van Wonen Limburg luisteren naar de vraag en behoefte in de (lokale) samenleving en zoeken daarbij naar het best passende antwoord in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden in de regio en provincie. Wonen Limburg stimuleert bewoners om zelf een bijdrage te leveren aan een zo plezierig, betaalbaar en veilig mogelijke leefomgeving. Diverse projecten zoals op het gebied van Wonen en Zorg dragen bij aan de ambitie van Wonen Limburg om (ook kwetsbare groepen) mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Wonen Limburg kijkt niet alleen naar de individuele huizen van haar bewoners maar wil ook een actieve bijdrage leveren aan betere buurten. Door buurt voor buurt, samen met de bewoners creatieve woon- en leefoplossingen te realiseren. Door de expertise, daadkracht en het partnernetwerk van Wonen Limburg is zij in staat om een betaalbare en veilige woonomgeving te creëren. Door als huurder initiatief te tonen, kan Wonen Limburg met betere oplossingen komen die passen bij de situatie in elke fase van het leven. Om bovenstaande doelen te realiseren wordt er vanuit 5 thema’s gewerkt: - Wederkerigheid: Wonen Limburg streeft naar een samenwerking waarin iedereen haar steentje bijdraagt. Bewoners, professionele partners en Wonen Limburg. Niet alleen in geld maar ook in tijd, energie en ideeën. - Vastgoed als middel: Een huis is niets meer of minder dan lucht met een muur en een dak eromheen. Totdat mensen erin wonen. Vastgoed is voor Wonen Limburg een middel en geen doel. Daarin onderscheidt zij zich van de meeste andere woningcorporaties. - Een betere samenleving: Wonen Limburg deinst er niet voor terug om brede maatschappelijke opgaven als armoede, eenzaamheid, bevolkingskrimp en milieu op te pakken. Als maatschappelijke organisatie behoort dit nadrukkelijk tot een van de taken van Wonen Limburg. -Tevreden bewoners: Wonen Limburg is een organisatie met een maatschappelijke taak. Een belangrijke graadmeter is de tevredenheid van de bewoners. Bewoners zijn niet alleen huurders maar alle bewoners in de buurt waar Wonen Limburg bezit heeft. Het uitgangspunt is dat iedere bewoner uniek is en dienstverlening op maat verdient. - Zakelijk en professioneel: Wonen Limburg wil haar mensen en middelen maximaal inzetten om haar maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Het verdienmodel moet dus goed op orde zijn. Dat betekent scherpe keuzes maken. Het ‘hart’ van de werkzaamheden van Wonen Limburg wordt gevormd door de clusters ‘Mens en Maatschappij’ en ‘Wonen en Vastgoed’. Beide clusters worden aangestuurd door een directeur. Zij rapporteren aan het tweehoofdige Bestuur. Daarnaast zijn er diverse stafafdelingen zoals P&O, Communicatie, Compliance & Risk en Bedrijfsvoering. Wij zijn op zoek naar een senior manager Publieke Waarde binnen het Cluster ‘Mens en Maatschappij’. De afdeling Publieke Waarde De afdeling ‘Publieke Waarde’ is een van de afdelingen binnen het cluster ‘Mens en Maatschappij’. Binnen de afdeling Publieke Waarde zijn 6 professionals werkzaam. Zij werken als duo in 1 van de 3 regio’s van Wonen Limburg. Ze zijn continu in contact met de buitenwereld en zorgen voor een vertaling en goede connectie naar de binnenwereld. Voor de afdeling Publieke Waarde staat de leefbaarheid van bewoners, buurten, dorpen en wijken centraal. De professionals kennen de spelers (gemeenten, zorgorganisaties en andere relevante belanghebbenden) en het vastgoed binnen hun regio. Ze signaleren kansen, leggen verbanden en vergroten continu hun netwerk. Ze weten visie en actuele ontwikkelingen om te zetten naar concreet beleid en innovatieve en maatschappelijke projecten. De functie senior manager Publieke Waarde Binnen de afdeling Publieke Waarde is een vacature voor een senior manager Publieke waarde. De senior manager geeft leiding aan het team. Coacht, begeleidt en inspireert de medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. De senior manager zorgt dat de professionals elkaar meer opzoeken. Dat er meer verbinding en synergie in het team ontstaat door gezamenlijke ambities en ontwikkelingen in de verschillende regio’s bij elkaar te brengen. De senior manager is met name op gemeentelijk niveau overstijgend en provinciaal niveau verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten en het signaleren van (maatschappelijke) ontwikkelingen in de provincie en landelijke trends. Hij/zij maakt de vertaling naar nieuw en innovatief beleid en strategie voor Wonen Limburg. Denk bijvoorbeeld aan het vertalen van de afbouw van intramurale (zorg)capaciteit in eigentijds (individueel) woonaanbod aan bewoners met een zorgvraag. Of de huisvesting van statushouders in de regio in samenwerking met andere partijen in nieuwe coalities. Wie wij zoeken VOOR Wonen Limburg Wij zijn op zoek naar een kandidaat die brede maatschappelijke interesse, ondernemerschap en innovatie in zijn/haar DNA heeft. De senior manager die wij zoeken is een netwerker pur sang. Bij voorkeur beschik je over een relevant netwerk in Limburg of je bent (aantoonbaar) in staat om snel een netwerk op te bouwen. Je bent een senior gesprekspartner voor lokale en provinciale overheden en andere regio overstijgende belanghebbenden. Je bent de initiator van verrassende nieuwe coalities en continue op zoek naar ‘coöperatieve’ concepten waar bewoners gestimuleerd en ondersteund worden om het eigenaarschap te nemen. Je schakelt gemakkelijk tussen diverse belangen en weet dit te vertalen naar een gezamenlijke ambitie. Je hebt ervaring met het samenwerken met ambtelijke organisaties. Je beweegt je gemakkelijk binnen ambtelijke processen zonder erin vast te lopen. Je vindt het een uitdaging om processen slim te benaderen en met creatieve oplossingen te komen. Je bent een volhouder, je beschikt over een gezonde dosis geduld en je geeft nooit op. Je bent een ervaren leidinggevende en tegelijkertijd een teamspeler die voldoening haalt uit het anderen sterker maken. Je bent een sterke strategische sparringpartner binnen Wonen Limburg en voor (Provinciale) externe partijen. Je hebt natuurlijk overwicht en autoriteit vanuit de expertise die je meeneemt. Je hebt empathisch vermogen. Mensen nemen iets van je aan, willen van je leren en raken door jou geïnspireerd. Je bent niet gevoelig voor positie en hiërarchie en hebt een lijnpositie niet nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Je schakelt moeiteloos tussen de diverse rollen. Je bent een creatieve verbinder. Ervaring binnen vastgoed of de corporatiewereld is waardevol maar niet noodzakelijk. Je persoonlijke eigenschappen zijn belangrijker dan je inhoudelijke expertise. Je hebt wel ervaring met werken binnen het publieke domein. Je weet voldoende wat er speelt in de wereld van (de belanghebbenden van) Wonen Limburg. Je bent nieuwsgierig, jong van geest en ondernemend. Je weet niet alleen mooie dingen te bedenken maar ze ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen. Je beschikt over HBO+/academisch werk- en denkniveau. Je schakelt makkelijk tussen strategische- en operationele vraagstukken. Je rapporteert aan de directeur ‘Mens en Maatschappij’. Je voelt je thuis in Limburg zonder dat je er hoeft te wonen. Ons aanbod VOOR de beste kandidaat Een uitdagende functie met een mooie combinatie van een inhoudelijke en leidinggevende werkzaamheden bij een van de meest ambitieuze organisaties in Limburg. Het gaat om een functie voor 36 uur/week. Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor woondiensten. De functiewaardering is gebaseerd op schaal L (max € 5.456,- bruto per maand exclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering). Verder zijn eigentijdse arbeidsvoorwaarden van toepassing zoals o.a. een pensioenregeling, cafetariamodel, flexibele werktijden en is er veel ruimte voor opleiding en ontwikkeling. Informatie & procedure VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Roger Vroemen en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype. De eerste gesprekken met de advies- en selectiecommissie bij Wonen Limburg vinden plaats op dinsdag 11 juli. Een selectie-assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag een motivatiebrief en actueel CV gericht aan Roger Vroemen, via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skypeadres en eventuele vakantieplanning.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master