Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Zorg

Arnhem

15-07-2017

Manager Zorg

Organisatie

Functie

Manager Zorg Insula Dei Huize Kohlmann, Arnhem Organisatie en situatie Woon-zorgcentrum Insula Dei Huize Kohlmann biedt een uitgebreid pakket aan zorg- en dienstverlening in en vanuit twee fantastische locaties – het landgoed en de binnenstad van Arnhem – waarmee zij beantwoorden aan de wensen en behoeften van cliënten met hun eigen bewuste levensstijl. Insula Dei Huize Kohlmann biedt verschillende soorten woonvoorzieningen, hoogwaardige en veilige zorg en een breed palet van dienstverlening aan ouderen. Dit doet ze in en vanuit locaties in Arnhem-Noord (Landgoed Rennen Enk) en de binnenstad. Zij is er ook voor ouderen die zelfstandig wonen in de omgeving van de zorgcentra. Zij sluit aan bij de eigen levenswijze, wensen, behoeften en gewoontes van ouderen. Ieder mens is immers uniek. De cliënten hechten aan een ‘bewuste levensstijl’, die past bij de kernwaarden, waarin omzien naar de ander en aandacht centraal staan. Zij bevordert de ontmoeting tussen mensen, en bieden alle ruimte voor zingeving, inspiratie en spiritualiteit. Kernwaarden ? Ik denk in mensen, niet in grenzen ? Ik wil naar de ander luisteren ? Ik wil de ander respecteren en waarderen ? Ik zie om naar de ander ? Ik draag bij aan de spiritualiteit in ons huis ? Ik ben bewogen Er werken 350 medewerkers en 150 vrijwilligers binnen de organisatie. De Bestuurder a.i. stuurt rechtstreeks de Bestuurssecretaris, Officemanager, Manager Zorg, Manager Facilitair, Business Controller en HRM-adviseur aan. Insula Dei Huize Kohlmann heeft onder verscherpt toezicht gestaan. Nadat hard is gewerkt aan alle verbeterpunten, mede onder leiding van een interim Manager Zorg, is op 8 juni 2017 het verscherpt toezicht opgeheven. Nu is het zaak de ingezette maatregelen en instrumenten te borgen en de kwaliteit op peil te houden. Functie De Manager Zorg heeft direct contact met 6 afdelingshoofden, 2 woon-zorgconsulenten, contactpersonen van de congregatie en de vrijwilligerscoördinator en werkt intensief samen met de coaches tbv het project Waardigheid & Trots. De manager Zorg neemt deel aan het MT en heeft overleg met de Cliëntenraad. Er wordt verantwoording aan de bestuurder afgelegd. De manager Zorg is integraal verantwoordelijk voor de resultaten van alle afdelingen en alle (zorg)projecten. Je hebt naast de interne organisatie ook contacten met omliggende organisaties, samenwerking met andere (VVT) partners is in de huidige tijd niet meer weg te denken. De nieuwe manager Zorg start zo spoedig mogelijk in zijn nieuwe functie. Wie wij zoeken Wij zijn op zoek naar een stevige, seniore leider, die nu een vergelijkbare tactisch strategische functie heeft. Iemand die vele kilometers binnen de langdurige zorg op de teller heeft staan en een heldere visie op zorg én welzijn heeft. Een empathisch mens, die zich inleeft in de ander en dat ook voor leeft. Een hands-on manager, die kennis heeft van de ouderenzorg, gericht is op innovatie én borging, op veiligheid en deskundigheidsbevordering, op zakelijkheid en passie voor het werk en bovenal compassie heeft met de oudere medemens. Je bent iemand die goed in staat is om met onzekerheid om te gaan, die koers bepaalt en vasthoudt, en weet door je rust een goede gids te zijn. Je begrijpt de rush of the day en beschikt over voldoende overzicht om het schip de goede kant op te loodsen. Je weet welke deskundigheid waar nodig is en durft besluiten te nemen. Je bent een echte teamplayer, zoekt tijdig overleg, betrekt expertise van anderen bij je handelen en verbindt mensen aan elkaar. Een charismatisch mens met natuurlijk gezag. Je hebt humor, kan relativeren en bent bekend met de regio. Een creatieve ondernemer die ambitie en realiteit optimaal koppelt. Je bent gericht op de ontwikkeling van de ander, faciliteert dit ook en weet daar ook grenzen aan te stellen. Procesgericht werken is noodzakelijk gecombineerd met het gedisciplineerd naleven van hetgeen er in de protocollen en jaarplannen is vastgelegd en afgesproken.. Je hebt minimaal een HBO+ achtergrond, hebt snel (overstijgend) overzicht en visie en stelt het belang van de organisatie voorop. Je onderschrijft de kernwaarden van Insula Dei Huize Kohlmann Ons aanbod voor de beste kandidaat Het gaat om een fulltime dienstverband. Starten per zo spoedig mogelijk. De functie wordt gewaardeerd in FWG 70 CAO VVT (fulltime max €6140,00). De Manager Zorg start met een jaarcontract. In 2018 is de ambitie de definitieve organisatiestructuur vast te stellen. De standplaats is Arnhem. Reactie VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Jolien Kohlmann-Bins (jolien@voor.nl) is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvang ik graag voor 21 augustus 2017 je motivatie en een actueel CV gericht aan Jolien Kohlmann-Bins, via onderstaande link. Vermeld in je CV ook je Skypeadres.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master