Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur voor Haspel

’s-Hertogenbosch

06-02-2017

Directeur voor Haspel

Organisatie

Algemeen

Medio 2007 werd Haspel opgericht met als voornaamste doel het faciliteren van de inzet van een POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. We begonnen met vier POH's en inmiddels detacheren wij 37 POH’s.

Missie

Haspel wil integrale psycho-sociale zorg bieden binnen de eerste lijn, onder de verantwoordelijkheid van de huisarts met kwaliteitswaarborging vanuit de organisatie. Haspel zet hiervoor kwalitatief hoogwaardige POH’s-GGZ in de huisartsenpraktijk in.

Meerwaarde Haspel

Naast het feit dat Haspel kwalitatief hoogwaardige POH’s-GGZ detacheert, zet Haspel zich ook op breder gebied in voor de huisarts. Doordat huisartsen zich organiseren in één groot samenwerkingsverband kan Haspel als onderhandelingspartner afspraken maken met de zorgverzekeraars. In de nabije toekomst zal ook de GGZ zorg op basis van functionele bekostiging plaatsvinden. Omdat veel aanbieders van GGZ zorg interesse tonen in het aanbieden van 'eerstelijns' GGZ zijn organisaties als Haspel nodig voor het maken van afspraken met de zorgverzekeraars.    

Daarnaast houdt Haspel zich ook voortdurend bezig met de innovatie van de GGZ zorg. Zo heeft Haspel zich toegelegd op de uitvoering van projecten als de DBC Depressie, de 3+ regeling en de daaruit voortkomende ontwikkeling Basis GGZ.

Haspel is er voor de huisarts én voor de patiënt. Alles draait om mentale gezondheid!

Functie

DIRECTEUR met daadkracht en kennis van bedrijfsprocessen ORGANISATIE Haspel biedt integrale psycho-sociale zorg binnen de eerstelijnszorg, onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Haspel heeft als kerntaak het detacheren van kwalitatief hoogwaardige POH’s-GGZ in de huisartsenpraktijk met kwaliteitsborging. Daarnaast biedt Haspel een breed scholingsaanbod voor POH-GGZ en huisartsenpraktijken. Met deze diensten biedt Haspel GGZ-kennis en -expertise voor de huisartspraktijken. Haspel houdt zich voortdurend bezig met de innovatie van de GGZ zorg. Zo heeft Haspel zich toegelegd op de uitvoering van projecten als de 3+ regeling en de daaruit voortkomende ontwikkeling Basis GGZ. Haspel werkt in het kerngebied Noord Oost Brabant. In dit gebied werken ongeveer 250 huisartsen samen vanuit 4 zorggroepen: Beter in Bommelerwaard, Zorggroep Synchroon, Chronos en BeRoEmD. Haspel werkt samen met de zorggroepen, die voor Haspel haar belangrijke stakeholders zijn, en ondersteunt 170 huisartsen met een POH GGZ. In de regio wordt Haspel herkend voor haar expertise op het gebied van GGZ binnen de huisartsenzorg en de kwalitatief hoogwaardige inzet van POH’s GGZ. Bij Haspel werken de algemeen directeur, de directeur medische zaken, de coördinator POH GGZ en een ondersteunend secretaresse op het centrale bureau en 42 POH GGZ zijn gedetacheerd in de huisartsenpraktijken. De algemeen directeur en directeur medische zaken werken nauw samen. De coördinator POH GGZ is recent gestart en richt zich op de functionele aansturing van de POH’s en de directe contacten met de huisartsenpraktijken. Het bureau wordt ondersteund door een secretaresse. Haspel heeft een personele unie met Hart voor Brabant Doktersdiensten. Haspel heeft een snelle groei doorgemaakt als organisatie. In 8 jaar tijd is de organisatie van 4 naar 42 POH-GGZ gegroeid. De ontwikkelingen in het veld van de GGZ zullen ook de komende jaren effecten laten zien voor de huisartsenzorg. Er zullen meer patiënten met een GGZ-aandoening en psycho-sociale zorg thuis verblijven, de huisarts zal belast worden met meer complexe GGZ vragen van patiënten. De verwachting is dat de vraag naar POH GGZ zal stijgen en de behoefte aan meer samenwerking in de regio toe zal nemen. Ook zorgverzekeraars stimuleren meer samenwerking op multidisciplinair niveau in de regio. De meerwaarde van de 3+ regeling wordt regionaal herkend en naar verwachting gecontinueerd. De aansturing van Haspel heeft de afgelopen jaren meerdere wisselingen gekend. Op dit moment wordt de positie van algemeen directeur op interim basis ingevuld. FUNCTIE    Haspel zoekt een algemeen directeur die verantwoordelijk is voor een optimale bedrijfsvoering en inrichting van de organisatie. Bijzondere aandacht is er voor de bedrijfsprocessen gericht op de ondersteuning en detachering van de POH-GGZ bij de huisartsenpraktijken. In de samenwerking met de zorggroepen en huisartsenpraktijken in de regio zal verder geïnvesteerd moeten worden. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de operationalisering en realisatie van de strategische koers en de jaarplannen die een aansluiting vinden bij de regionale afspraken van de zorggroepen. Er ligt een toekomst gericht strategisch plan dat op korte termijn uitgevoerd moet worden. Het zwaartepunt van de functie ligt in het goed stroomlijnen van organisatieprocessen. Daarnaast zal de strategische profilering en samenwerking van Haspel naar de huisartspraktijken en de zorggroepen verder worden versterkt. De algemeen directeur onderhoudt een goede en soepele werkrelatie met de zorgverzekeraars in deze kernregio. WIE WIJ ZOEKEN VOOR HASPEL Voor deze functie zoeken wij een ondernemende manager met ruime ervaring binnen de zorg en de missie en visie van Haspel onderschrijft. • Je kent de huisartsenpraktijk en begrijpt waar de knelpunten en uitdagingen liggen om de beste psycho-sociale zorg aan de patiënten te kunnen bieden in de eerstelijnszorg. • Je hebt zicht op de ontwikkelingen in de huisartsenzorg en breder de ontwikkelingen op het gebied van de GGZ. • Je bent bewezen succesvol op het gebied van de inrichting van bedrijfsprocessen en kan vanuit je expertise daadkrachtig handelen. Het schakelen tussen strategie en operatie gaat je eenvoudig af. • Je hebt (bij voorkeur) ervaring met het detacheren van medewerkers en het stroomlijnen en organiseren van de bijbehorende werkprocessen. • Klantgerichtheid staat hoog bij je in het vaandel. Het versterken en verdiepen van de relatie met stakeholders gaat je goed af. Je communiceert open en transparant. Je kan goed luisteren en bent sensitief in het oppakken van signalen. • Je doet wat je zegt en zegt wat je doet. • Je bent een verbindende leider die stuurt op kwaliteit en resultaat. Je bent gewend om sturing te geven aan medewerkers op afstand. • Je pakt je verantwoordelijkheid en hakt waar nodig knopen door. Je zorgt dat plannen en projecten volgens afspraak worden uitgevoerd en een goede borging krijgen. • Je hebt een helicopterview, inzicht en kan prioriteiten stellen. Daarin houd je focus en bent koersvast. • Je ziet het als een uitdaging om de organisatie verder te ontwikkelen en vorm te geven. • Je werk- en denkniveau is academisch. ONS AANBOD VOOR DE BESTE KANDIDAAT Een uitdagende functie in een maatschappelijke organisatie binnen de dynamische eerstelijnszorg waar je met bevlogen mensen werkt die elke dag het verschil willen maken. Een functie in een groeiende organisatie waar veel werk te verzetten is, waar je aan veel zaken (mede)vorm kunt geven en waar mooie resultaten te boeken zijn. De functie is voor 24-32 uur per week. Er wordt gestart met een jaarcontract, inschaling volgens CAO Huisartsenzorg schaal 12.   INFORMATIE Voor vragen kan je contact opnemen met Cynthia Vogeler (cynthia@voor.nl). Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie kun je reageren via het onderstaande reactieformulier. Graag zien we jouw reactie tegemoet maar wel voor 1 maart 2017.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master