Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Financiële Administratie

Rijswijk

21-12-2017

Manager Financiële Administratie

Verbindend en Financieel kundig

Organisatie

Florence biedt vele vormen van zorg en advies. Bij de klant thuis, in woonzorgcentra en in expertisecentra. Altijd dichtbij en voor alle inwoners van Delft, Den Haag, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar. Florence is een toonaangevend en dynamisch zorgbedrijf met een enthousiaste en jonge uitstraling. Bij Florence zijn meer dan 3500 medewerkers en 1700 vrijwilligers actief om een bijdrage te leveren aan de regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van haar cliënten.

De ouderenzorg maakt grote transities door die ook op Florence impact hebben. De uitdaging is om goede kwaliteit van zorg te bieden bij een steeds ‘zwaarder’ wordende zorgvraag. Daarnaast is het zaak om financieel goed in control te zijn en scherp aan de wind te varen. Florence is in verandering. De eerste stappen zijn gezet waarbij de nieuwe topstructuur van de organisatie vorm krijgt. De financiële kolom binnen Florence wordt verder geprofessionaliseerd. Recent zijn daarvoor een Directeur Financiën en een Manager Planning & Control aangetrokken. Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige Manager Financiële Administratie zijn we nu op zoek naar een geschikte opvolger voor deze functie. De Manager Financiële Administratie rapporteert aan de Directeur Financiën en geeft leiding aan een team van 10 fte’s, waaronder 3 senior administratief medewerkers. Alle medewerkers zijn HBO niveau geschoold.

Functie

De afdeling Financiële Administratie heeft de laatste jaren een flinke professionaliseringsslag gemaakt en er zit nu een team van goed opgeleide en ingewerkte medewerkers. De winst die nog te behalen is, ligt in de verbinding én de samenwerking met de gehele Florence organisatie, in het bijzonder met de collega-afdelingen binnen de financiële kolom: de Cliëntadministratie en Planning en Control. Daarnaast zal de automatisering nog een verbeterslag moeten maken. Het doel is om zodanig te professionaliseren, structureren en leiding te geven aan de Financiële Administratie dat de organisatie op financieel administratief gebied optimaal kan functioneren en de teamleden zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De Manager Financiële Administratie geeft leiding aan het team, volgt in- en externe ontwikkelingen op het vakgebied en vertaalt deze naar het afdelingsbeleid en neemt de collega’s van de Clientadministratie en Planning en Control, waar nodig, hierin mee. Je coördineert de planning en uitvoering van de consolidatie activiteiten in de periodieke afsluitingen en je draagt zorg voor de planning en het opstellen van de jaarrekening en begeleidt de accountantscontrole. Het vormgeven en uitvoeren van het treasury beleid, het bewaken van wet- en regelgeving op het gebied van financiële verslaggeving en fiscale wetgeving en het signaleren van relevante wijzigingen hieromtrent (specifiek voor zorginstellingen) behoren tot je takenpakket. Je signaleert operationele risico’s, voert interne controles uit en je levert een bijdrage aan de optimalisatie van de automatisering van de administratieve processen (op termijn het selecteren en implementeren van een nieuw financieel systeem). Je adviseert directie en management over de (accounting technische) impact van relevante vraagstukken zoals bijvoorbeeld investeringen en (wijzigingen in) inkomstenstromen;

Kortom, een uitdagende functie met veel ruimte om te bouwen in een maatschappelijke organisatie die er wezenlijk toe doet.

Wie wij zoeken

Je hebt een relevante financiële opleiding (minimaal HBO niveau) afgerond, meerjarige ervaring in een vergelijkbare functie en je bent een specialist op je vakgebied. Je hebt aantoonbare leiderschapskwaliteiten (leidinggevende ervaring is een vereiste), je bent een teamspeler en een meewerkend People Manager. En je beschikt over een sterk analytisch en communicatief vermogen, organisatiesensitiviteit en klantgerichtheid. Je kennis en expertise is up to date als het gaat om financieel administratieve processen en bijbehorende automatisering en bij voorkeur heb je kennis van en ervaring met de complexe financieringsstromen, subsidies en relevante wet- en regelgeving binnen de ‘Care’. Je hebt ervaring of in ieder geval affiniteit met de (ouderen)zorg en je begrijpt wat dienstverlening aan het primair proces inhoudt. Je vindt het belangrijk om samen met management en directie de verbinding te zoeken om vraagstukken te bespreken en gezamenlijk op te lossen. Je bent pragmatisch, daadkrachtig en je kan uitstekend en overtuigend communiceren in woord en geschrift. Daarbij weet je de boodschap helder te brengen op alle niveaus binnen de organisatie. Je hebt een hoog energieniveau dat alleen maar versterkt wordt bij de gedachte om een belangrijke bijdrage te leveren aan het professionaliseren van de financiële kolom van Florence.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende functie met de potentie om mooie resultaten neer te zetten in een mooie maatschappelijke organisatie in verandering. Een functie waarin verwacht wordt om samen met de organisatie te bouwen aan een sterke en professionele financiële kolom. De functie is voor 36 uur per week, startend met een jaarcontract. De inschaling van de functie is FWG 65.

Reactie & informatie

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, reageer dan s.v.p. via het reactieformulier op onze website (http://voor.nl/vacatures/464/manager-financile-administratie). Voor vragen kan je contact opnemen met Melanie Hubers (melanie@voor.nl). De sluitingstermijn voor deze vacature is 10 januari 2018.