Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Concerncontroller

Utrecht

19-07-2017

Concerncontroller

Organisatie

Functie

Concerncontroller Reinaerde Reinaerde, Utrecht e.o. Organisatie Ruim 3.000 cliënten wonen en werken bij Reinaerde in 26 gemeenten binnen de provincie Utrecht en drie gemeenten daarbuiten. De medewerkers van Reinaerde dragen bij aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. Het beste uit jezelf te halen en je rol in de samenleving versterken. Dat is de missie van Reinaerde voor mensen met een beperking. Reinaerde werkt vanuit een breed gedragen visie: “Wij willen bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. Wij moedigen cliënten aan hun mogelijkheden te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. Daarmee zetten wij stappen op weg naar een samenleving met gelijke kansen op een goed leven voor zowel mensen met een kleinere als ook met een grotere beperking. Cliënten onderzoeken hoe zij hun kwaliteiten in hun eigen omgeving kunnen inzetten. Wij ondersteunen de cliënten zodat cliënten hun eigen doelen kunnen verbinden met doelen die van waarde zijn voor de lokale samenleving. Hierdoor ontstaat wederkerigheid in de relatie tussen de cliënt en zijn sociale omgeving” Reinaerde heeft voor 2016-2018 een ambitieuze strategie vastgesteld. De kern luidt als volgt; De cliënt kiest "Bij Reinaerde kies ik zelf. Ik word aangemoedigd mezelf te ontwikkelen en altijd het beste uit mezelf te halen. Ik maak mensen blij en voel me nuttig." Reinaerde gelooft in de kracht van mensen. De cliënt voelt zich op de juiste plek "Ik voel me thuis, heb een goede dag, krijg goede begeleiding." Bij Reinaerde ziet de cliënt vertrouwde gezichten, dat voelt als thuis. Ik kan mij richten op mijn vak. "Bij Reinaerde kan ik me richten op de cliënt." Reinaerde biedt medewerkers ruimte om met hun vak bezig te zijn en om te blijven groeien. Zowel in hun vakgebied als op persoonlijk vlak. Dat is ook in het belang van cliënten. Samen maken we het verschil. 'Wij maken de mensen blij en ik voel me nuttig." Iedereen telt mee. Met elkaar werken we aan een samenleving, waarin iedereen erbij hoort. Omdat je er bent. De verschillen tussen mensen maken het leven rijker. Functie De functie van Concerncontroller is een functie in ontwikkeling en die door de kandidaat verder vormgegeven zal worden. Hij borgt de jaarplansystematiek, begroting-, en monitoringprocessen. Vertaalt en speelt in op relevante (financieel-economische) interne en externe ontwikkelingen op de (middel) lange termijn. Naast accenten uit de klassieke controlbenadering, richt de functie zich op vernieuwende accenten. De Concerncontroller - nieuwe stijl - werkt proces- en modelmatig en helpt businessmodellen te analyseren en te vernieuwen mede gericht op maatschappelijk rendement. Hij organiseert richting vanuit ‘scenario denken’, met besluitvormingscriteria en investeringsratio’s die integraal worden bezien. Bij Reinaerde wordt iedereen gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Dat geldt zowel voor mensen met een beperking, als voor de medewerkers. Met een bedrijfsopbrengst van 135 miljoen euro is Reinaerde een belangrijke speler en partner in de regio. Ruime investeringen op het gebied van vastgoed en informatisering en automatisering zijn de komende jaren aan de orde. Reinaerde versterkt de financiële functie en speelt intern en extern in op nieuwe samenwerking en organisatiemodellen. De Concerncontroller voegt waarde toe vanuit een onafhankelijke rol. Toetst en ziet toe op de mate waarin de organisatie ‘in control is’ en is actief betrokken bij het realiseren van resultaten van de organisatie. Hij adviseert de raad van bestuur en het management met betrekking tot het strategisch (bedrijfseconomisch) beleid, de resultaten en de risico’s. Hij rapporteert aan de raad van bestuur en maakt deel uit van team Strategie, Innovatie en Monitoring. Hij onderhoudt op organisatieniveau contacten met de accountant en financiers en vanuit de onafhankelijke positie wordt voorzien in een relatie met de auditcommissie van de raad van toezicht. Daarnaast vervult de Concerncontroller op bestuurlijk niveau een rol bij het samenwerkingsverband tussen Reinaerde en Amerpoort met betrekking tot de afdeling Informatisering & Automatisering. De Concerncontroller vervult functionele en relationele rollen in het samenwerkingsverband Carante groep. Wie wij zoeken We zoeken iemand die het vak verstaat - een inhoudelijke expert die weet wat de taken en verantwoordelijkheden zijn die bij deze functie horen. Een mens met passie en affiniteit met mensen met een beperking, dat hoeft niet direct door ervaring in de zorg te zijn, alswel dat je je oprecht verbonden voelt met voor wie je het doet. Door je ervaring in een soortgelijke functie ervaren medewerkers een betrouwbare en deskundige gesprekspartner. Ze zoeken je als vanzelf op voor advies. Je durft eerlijk en duidelijk te zijn, naar iedereen ongeacht zijn of haar functie. Er is een functionele relatie met diverse collega’s en specifiek met de financieel adviseurs (businesscontrol). Door je onafhankelijke positie en betrokkenheid ben je de ideale sparringpartner voor de bestuurder, de Manager Financiën en Facilitaire zaken, het Managementteam en de Centrale Cliënten Raad. In dit laatste orgaan, waarbij de CCR bestaat uit twee kamers, te weten: cliënten (5 leden) en vertegenwoordigers/familie (8 leden), is de medezeggenschap van de cliënten stevig verankerd, het spreekt als vanzelf dat je hen informeert, mee neemt en tijdig betrekt. Het is een pré als je ervaring hebt met grootschalige nieuwbouwprojecten, Reinaerde is voornemens de komende jaren te investeren in de verdere ontwikkeling van de organisatie, dat vraagt naast risicobeheersing om innovatie en koersvastheid. Als Concerncontroller weet je waarde toe te voegen, niet alleen intern, maar ook extern. Je kan ondersteunen en uitdagen, je bent kritisch en zoekt verbinding, je bent onafhankelijk en betrokken, je bent stevig en flexibel, je stuurt zowel op de basis op orde als op innovatie. Je ziet nieuwe kansen, denkt mee in oplossingen en vertaalt e.e.a. naar passend beleid (als treasury en fiscaliteit) en advies. Je bent bekend met de heersende wet - en regelgeving in de zorg, je borgt deze binnen de visie en strategie. Kennis Kennis en opleiding op academisch niveau (bijvoorbeeld bedrijfseconomie, RC of RA). Gedegen kennis van planning en control en strategische businessmodellen. Kennis van de organisatie, besturing, wet- en regelgeving en financiering in de gezondheidszorg voor de strategische beleidsvorming. Zelfstandigheid Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden naar eigen inzicht binnen de wettelijke kaders en het strategische beleid. Bedrijfseconomische vraagstukken worden geanalyseerd en hierbij worden adviezen m.b.t. strategisch beleidsvoering uitgebracht aan de raad van bestuur en raad van toezicht. Sociale vaardigheden Sociale vaardigheden en adviesvaardigheden, het kunnen overwinnen van weerstanden en organisatiesensitiviteit zijn vereist bij de beleid adviserende gesprekken met management, raad van bestuur, auditcommissie, bij de samenwerking met de managers procesgroepen en externe partijen. Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de tijdige signalering van wijzigingen in de financiële positie van de organisatie als geheel. Invloed wordt uitgeoefend als adviserend lid van het team strategie, innovatie en monitoring op het totale organisatiebeleid. Ons aanbod Het betreft een vaste fulltime functie. Gezien de zwaarte van de functie wordt deze gewaardeerd in FWG 75 van de cao-gehandicaptenzorg. Standplaats Utrecht. Reactie VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Jolien Kohlmann-Bins is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek, maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag voor 28 augustus 2017 je motivatie en een actueel CV gericht aan Jolien Kohlmann-Bins, via onderstaande link. Vermeld in je CV ook je Skypeadres.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master