Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Projectleider

Arnhem

17-02-2017

Projectleider

Organisatie

Zorgbelang Gelderland is een provinciale overkoepelende organisatie binnen de patiëntenbeweging in Nederland. Ze helpen Gelderse burgers met een zorgvraag, ondersteunen belangenbehartigers en zijn een partijdige adviseur voor gemeentelijke overheden en netwerkpartners in wonen, welzijn en zorg.
Voornamelijk gefinancierd vanuit provinciale subsidie.
Alleen al in Gelderland zijn er 470 aangesloten Gelderse lidorganisaties!

Functie

Projectleider Participatieondersteuning Zorgbelang Gelderland-Utrecht Regio FoodValley-Veluwe-Utrecht Organisatie en situatie Zorgbelang Gelderland/Utrecht komt – vanuit het perspectief van zorggebruikers en burgers - op voor vraag gestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen in alle regio’s en gemeenten van de provincies Gelderland en Utrecht. Zodat mensen zoveel mogelijk kunnen leven zoals zij dat willen, ook als zij door ziekte, ongeval, beperking of ouderdom belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren. Dat doen zij door: • Het verzamelen van ervaringskennis van zorggebruikers, het geven van informatie, advies en ondersteuning en het opvangen van klachten en het signaleren van knelpunten via het Adviespunt Zorgbelang;; • Het inbrengen van deze ervaringskennis en klachtsignalen waarmee het zorg- en welzijnsaanbod wordt verbeterd; • Het inzetten van methodieken om diensten beter te laten aansluiten op de wensen van cliënten en burgers; • Het adviseren van gemeenten en andere instellingen over de ontwikkeling van een innovatief zorgaanbod vanuit cliënt- en burger perspectief; • Het ondersteunen van initiatieven op het sociaal domein (burgerinitiatieven, Jongerennetwerk e.d.). Om haar doelen te bereiken (verbeteren van zorg- en welzijn en leefbaarheid) wordt nauw samengewerkt met zorgvragers en zorgvragersorganisaties (o.a. 475 aangesloten organisaties), met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheden en andere relevante organisaties en bedrijven. Functie Zorgbelang Gelderland-Utrecht is een dynamische en ondernemende organisatie die altijd op zoek is naar de beste medewerker. Zij zoeken nu een projectleider Participatieondersteuning. De projectleider maakt deel uit van een zelf organiserend regionaal team van 8 collega projectleiders. Zij zijn samen verantwoordelijk voor alle projecten in de regio FoodValley-Veluwe-Utrecht. Het andere regioteam is actief in de regio Rijn IJssel-Achterhoek-Nijmegen-Rivierenland. Daarnaast is er nog een bovenregionaal team. De projectleider legt verantwoording af aan de manager Participatieondersteuning. Zorgbelang Gelderland-Utrecht maakt deel uit van een landelijk netwerk van ‘Zorgbelang’ organisaties. Zij werken veel met elkaar samen, zeker in het licht van landelijk gefinancierde projecten en het delen van backoffice functies. Wie wij zoeken Wij zijn op zoek naar een ervaren en ondernemende projectleider voor 32 uur per week. Bij voorkeur een HBO+ opleiding en woonachtig in de regio. Je hebt ervaring met projectmatig werken in de gezondheidszorg o.a. op het snijvlak van zorg en sociaal domein. Je bent bekend met nieuwe zorgvormen en hebt kennis van zorgstructuren en financieringsstromen. Je bent een zelfstandig en resultaatgericht persoon, je weet de toegevoegde waarde van Zorgbelang handen en voeten te geven. Werft zelf projecten, leidt ze en bent gericht op het beste resultaat. Je kan overstijgend denken, weet wat er speelt, zoekt naar samenhang, verbinding en harmonie, mits dat het resultaat ten goede komt. Je hebt een goed gevoel voor humor en bent ondanks de rush of the day ontspannen, kent je verantwoordelijkheid en stelt prioriteiten. Je bent zakelijk en warm, hebt bedrijfsmatige kennis en weet deze expertise in te zetten voor het grotere geheel. Je bent proactief en ziet kansen en mogelijkheden. We zoeken een projectleider die een relevant netwerk meebrengt in/uit de regio. Je volgt de actuele ontwikkelingen en weet deze om te zetten naar de projecten. Je neemt makkelijk nieuwe informatie tot je, hebt feeling voor plannen en regelen en kan opdrachtgevers overtuigen en aan je binden. Je bent consistent en een betrouwbare gesprekspartner. Je scheidt hoofd- en bijzaken en bent gericht op de ander. Je hebt lef en bent snel en kan na een korte inwerktijd goed zelfstandig werken. Je bent in staat 6 tot 7 projecten naast elkaar te regisseren en sturen. Je neemt zelf initiatief tot het opzetten van nieuwe innovatieve projecten en verwerft de daarvoor benodigde middelen. Je maakt onderdeel uit van een zelf organiserend team, zoekt overleg en afstemming waar nodig en gewenst. Je kan flexibel door de regio bewegen om daar te zijn waar het project dat verlangt. Ons aanbod voor de beste kandidaat Zorgbelang biedt eerst een jaarcontract. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (schaal 9). De standplaats is in Arnhem , je bent in het bezit van een rijbewijs. Reactie VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Jolien Kohlmann-Bins (jolien@voor.nl) is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag voor 10 maart 2017 een motivatie en actueel CV. Vermeld in je CV ook je Skypeadres.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master