Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur/Bestuurder

Bemmel

25-10-2017

Directeur/Bestuurder

Organisatie

Functie

Directeur-Bestuurder STMG 100% dochter van Assist Zorg Organisatie STMG is een open en transparante extramurale thuiszorgorganisatie. Professionele zorg van STMG is aanvullend op de mogelijkheden van klanten en hun naaste omgeving. De thuiszorgorganisatie gaat voor toekomstbestendige zorg door zelf-redzaamheid te stimuleren en preventief te signaleren en handelen. Dit doet de organisatie met betrokken medewerkers die passie hebben voor hun vak. Hierdoor levert STMG persoonlijke thuiszorg; de missie geeft dit weer; “STMG BV draagt bij aan een voortdurende verbetering van de kwaliteit van het leven van haar klanten door vanuit professionaliteit en een positieve persoons- en belevingsgerichte houding te werken. Bij STMG werken mensen die goed zijn opgeleid, ervaren zijn en graag een waardevolle bijdrage leveren aan uw leven. Dit doen zij door uw geluk en welzijn een plek te geven in de zorg en ondersteuning die u ontvangt.” STMG biedt thuisverpleging, verzorging, gespecialiseerde verpleging (denk aan oncologische of palliatieve zorg, dementiezorg, longverpleging, wondzorg, technisch gespecialiseerde verpleging), nachtzorg, thuisbegeleiding en hulp in het huishouden. STMG helpt met deze diensten jaarlijks ruim 4100 klanten met 1200 medewerkers. In 2015 is STMG volledig overgenomen door Assist (dochter van Vebego). Assist helpt zorgaanbieders met het toekomstbestendig inrichten van hun bedrijfsvoering. Daartoe verbetert het bedrijfsprocessen, verlaagt het kosten en komt het tegemoet aan de wensen van zorgverleners en cliënten, zonder de kwaliteit van de zorg uit het oog te verliezen. Op 1 januari 2016 zijn alle medewerkers in de nieuw ingerichte organisatie gestart. Met veel energie zijn de teams gaan werken volgens het Assist-model, een model waarin zelforganisatie centraal staat en de wijkverpleegkundige het roer in handen heeft. In 2017 zijn grote stappen vooruitgezet, maar de organisatie staat nog steeds voor een uitdaging. De stip op de horizon waar STMG komende jaren naartoe gaat werken is verwerkt in het Strategische Koersplan 2018-2019. De functie: STMG is op zoek naar een ervaren directeur/bestuurder. De directeur-bestuurder is bij uitstek een verbinder tussen de diverse partijen in de organisatie. Hij/zij weet wat er op de werkvloer speelt en wat wijkteams nodig hebben en kan daarover mee praten bij de opdrachtgevers (zorgverzekeraars, gemeenten en andere samenwerkingspartners). Hij/zij heeft ervaring met het concept zelforganisatie en kan de organisatie hierin een stap verder brengen. Hij/zij geeft rechtstreeks leiding aan het MT, dat bestaat uit; een manager backoffice, twee regiomanagers voor de thuiszorg, een manager voor hulp bij huishouden en een manager HR. De directeur/bestuurder zet een moderne en vooruitstrevende organisatie neer met een cultuur die van deze tijd is en staat daarvoor tezamen met zijn managementteam. Hij is een faciliterend leider. Er ligt een goed strategisch koersplan 2018-2019, dat gedragen wordt door de organisatie. Dit vormt een uitstekend startpunt voor de nieuwe directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder weet dat hij onderdeel uitmaakt van de Assist organisatie en gebruikt de innovatiekracht van Assist op alle vlakken. Assist wil een voorbeeld organisatie neerzetten in de regio Arnhem en Nijmegen en alle innovaties in zorg, technologie e.d. door voeren. Maar ook innovatie in samenwerkingsvormen voor zorgverzekeraar, gemeenten alsook met GHZ, GGZ en SW. Assist zal daartoe het voortouw nemen maar tezamen met de directeur-bestuurder een en ander in de praktijk brengen om zodoende de organisatie een vooraanstaande positie te bezorgen. Wie wij zoeken Wij zijn op zoek naar een ervaren directeur-bestuurder met een managementstijl die verbindend en resultaatgericht is. We zijn op zoek naar een directeur-bestuurder die in staat is om visie en denkbeelden over te brengen, mensen kan enthousiasmeren en daadkrachtig is. Een leider die mensgericht is en zich empatisch opstelt. Daarnaast is de directeur-bestuurder open en transparant en kan hij/zij inspelen op praktijksituaties en sturing geven waar dat nodig is. De ideale kandidaat creëert vertrouwen en veiligheid in de organisatie en geeft sturing aan het MT. Daarbij beschikt de directeur-bestuurder die wij zoeken over uitstekende communicatieve vaardigheden op alle niveaus zowel binnen als buiten de organisatie en is een stevige netwerker. Vanzelfsprekend hecht hij/zij grote waarde aan de rol van (de medezeggenschapsorganen van) zowel cliënten als medewerkers in besluitvormingsprocessen. De ideale kandidaat beschikt over ruime ervaring in de zorg bij voorkeur de thuiszorg, mede om de kwaliteit van de zorg te kunnen borgen. De directeur-bestuurder is in staat evenwicht te vinden en te houden tussen goede kwaliteit van zorg, personeelsbeleid, ondernemerschap en een gezonde toekomstgerichte bedrijfsvoering De directeur-bestuurder is bedrijfskundig sterk en in staat om fusie- of overnametrajecten te leiden om tot groei van de organisatie te komen. Ons aanbod VOOR de beste kandidaat Een mooie, uitdagende rol bij een geweldige organisatie met een ambitieuze doelstelling. Salariering volgens WNT norm Zorg Klasse 1. Reactie VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Roger Vroemen is hiervoor verantwoordelijk. Voordat kandidaten worden uitgenodigd voor een live selectiegesprek met VOOR, maakt VOOR met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype. Een selectie-assessment en referentenonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure. Wanneer u geïnteresseerd bent in deze functie, dan ontvangen wij graag een motivatiebrief en actueel CV gericht aan Roger Vroemen. Vermeld in je CV ook je Skype-adres.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master