Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Projectmanager Arbeidsvoorwaarden

Amsterdam

09-12-2014

Projectmanager Arbeidsvoorwaarden

Organisatie

Joke van Lonkhuijzen (onze vz RvT Stichting VOOR) is sinds 10/13 bestuurder bij Cordaan (naast Eelco Daamen en ?)
Alg. Info (n.a.v. gesprek met Elvira v Dusseldorp): zijn op arbeidsmarkt heel actief: recruitment en mobiliteit in 1 loket, goed geautomatiseerd, prof. versie van LI + samenwerking met Randstad. Ze zou heel graag de mobiliteit voor de zorg in de hele stad regelen (samen met gemeente) wordt over gepraat binnen de Sigra (maar ambtelijk). Zijn ook mij. goed bezig, bv. alle gadgets worden gemaakt door hun eigen kunst werkplaats (soc. werkvz), begrijpen dat de problemen bij Cordaan (steeds hoger opl.niveau medew. - steeds krappere fin. kaders, tweedeleing, etc.) dezelfde zijn als in de mij.

Functie

De organisatie Onze opdrachtgever is een zorgaanbieder in de Randstad met ongeveer 5000 medewerkers. De organisatie staat voor de uitdaging zich de komende jaren slim, slagvaardig en flexibel te organiseren. Vanuit samenwerking en kennisontwikkeling wordt er gewerkt aan innovatie en een effectieve inzet van middelen. Door het ontwikkelen van nieuw, innovatief beleid en het geven van hoogwaardig advies vervult HR een belangrijk rol in de ondersteuning van deze ambities. De afdeling HR Deze afdeling is de afgelopen jaren geprofessionaliseerd. Veel operationele HR-werkzaamheden zijn uitbesteed en/of geautomatiseerd. Er is energie en enthousiasme over de nieuwe koers van de organisatie en de rol van HR hierbij. De afdeling bestaat uit ongeveer 30 fte. Er wordt gewerkt met verschillende CAO’s en diverse (individuele) regelingen die in de historie van de organisatie zijn ontstaan. Om hierin slagvaardiger te kunnen werken kiest de organisatie voor de nieuwe functie van Projectmanager Arbeidsvoorwaarden die de HR-organisatie naar een volgende fase brengt. De functie Belangrijkste doel van de functie is het bouwen aan de verdere professionalisering van alles rondom het thema arbeidsvoorwaarden. Hierbij ligt de lat hoog! Belangrijke onderwerpen zijn CAO- en regelingenharmonisatie, onderhandelingen Sociaal Plan en positionering functiehuis en –waardering. U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het organisatie-brede arbeidsvoorwaardenbeleid en de uitvoering van arbeidsvoorwaardenprojecten. Dit kunnen vraagstukken zijn op het gebied van: • flexibilisering / harmonisatie arbeidsvoorwaarden en regelingen; • specifieke advisering ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en beloning; • de postionering, bewaking en uitvoering m.b.t. functiehuis en -waardering, toepassing FWG systematiek, aansturing interne FWG commissie; • het voeren van het overleg met de vakbonden over onder andere (de toepassing van) CAO en het Sociaal Plan; • due dilligence onderzoek waar noodzakelijk. • vertalen van het arbeidsvoorwaardenbeleid naar operationele HR-processen; • bepalen en realiseren van de HR-informatiestrategie o.b.v. HR informatiebehoeften; • sociale verzekeringswetgeving en arbeidsrecht; • analyse en ontwerp processen; • adviseren van directie en raad van bestuur op het terrein van CAO-onderhandelingen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Wat wij zoeken U bent een expert op het vakgebied arbeidsvoorwaarden en beschikt over een relevante academische opleiding (financieel en/of juridisch) aangevuld met specifieke HR opleidingen. Door uw ervaring in dit vakgebied bent u uitgegroeid tot een competente adviseur die in staat is om creatieve en nieuwe oplossingen voor te stellen. U spreekt vanuit deskundigheid en ervaring. U analyseert processen en situaties en komt met vernieuwende, soms onorthodoxe voorstellen. Een sterke HR professional die op basis van een inhoudelijke argumentatie en doorzettingsvermogen mensen meeneemt en verbindt. Bij tegenwind blijft u flexibel en vindingrijk. Uw positionering is helder en vanzelfsprekend zowel intern als extern. Voor u is werkplezier en een dosis humor belangrijk. U bouwt graag mee aan de verdere professionalisering van de organisatie of onderdelen van de organisatie, hierin bent u energiek, kordaat en doelgericht. Ons aanbod VOOR u Een interessante, uitdagende adviesfunctie (24 tot 36 uur) op een ambiteuze HR afdeling in een organisatie waar u echt verschil kunt maken. Het salaris bedraagt maximaal € 76.000,- euro bruto per jaar (fulltime dienstverband, inclusief vakantiegeld, FWG 70). Het betreft een vaste functie, gestart wordt met een jaarcontract. Meer informatie Wanneer u interesse hebt in deze functie kunt u uw motivatiebrief en bijbehorend actueel CV sturen aan Carola Roos, partner bij VOOR, carola@voor.nl, vermeld in uw CV ook uw skype adres.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master